Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Καρδιτσά Αικατερίνη

Η Αικατερίνη Καρδιτσά είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (2003), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Γεωλογική Ωκεανογραφία (2006) και Διδάκτωρ Ωκεανογραφίας (2010) της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2011 εργάζεται ως Επιστημονική Συνεργάτης στο Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος (ΕΚΠΑ), ενώ από το 2016, ως ακαδημαϊκή υπότροφος, διδάσκει τα μαθήμτα Εφαρμοσμένης Ωκεανογραφίας και Περιβάλλον και Παράκτια και Υποθαλάσσια Γεωμορφολογία. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με την περιβαλλοντική παράκτια ωκεανογραφία, τη θαλάσσια ιζηματολογία και τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της κλιματικής αλλαγής, στο χερσαίο και θαλάσσιο παράκτιο περιβάλλον και ιδιαίτερα στη εξέλιξη των παραλιών, τη ρύπανση θαλάσσιων ιζημάτων, τις μεταβολές δελταϊκών ακτογραμμών. Στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης ασχολείται με το υφιστάμενο ευρωπαϊκό και ελληνικό περιβαλλοντικό κανονιστικό πλαίσιο και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.