Εμφανίζονται όλα τα 2 αποτελέσματα

Καρατζόγλου Βένος

Ο Βένος Καρατζόγλου (PhD, MBA, BBA, BSc) διατέλεσε μέλος του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για 28 χρόνια, μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και επισκέπτης καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος επί δεκαετία, καθώς και adjunct lecturer στο CITY Liberal Studies, τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield, επί εικοσαετία.

Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στον χώρο της αειφορικής χρη­ματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και των σχετικών με την κλιματική αλλαγή εταιρικών επιπτώσεων, επενδύσεων, δεικτών και εκθέσεων. Για τα θέματα αυτά, έχει αρθρογραφήσει σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, παρουσιάσει έρευνές του σε δεκάδες διεθνή συνέδρια και συμμετάσχει σε πολλές εθνικές και διεθνείς επιτροπές, ερευνητικά προ­γράμματα και αξιολογήσεις προτάσεων.

Η εμπλοκή του με τα τυποποιημένα τεστ δεξιοτήτων εδράζεται σε ένα πρωτογενές ενδιαφέρον για το περιεχόμενο και την ανάπτυξή τους τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει δώσει σχετικές διαλέξεις και έχει ενημερώσει και συμβουλεύσει αποτελεσματικά εκατοντάδες ενδιαφερόμενους στην επιτυχή αντιμετώπιση των εξεταστικών διαδικασιών ειδικών δεξιοτήτων και των συνεντεύξεων επιλογής που τις ακολουθούν.