Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Καραμπάς Θεοφάνης

Ο Θεοφάνης Καραμπάς είναι Καθηγητής Παράκτιας Μηχανικής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σπούδασε στο ίδιο Τμήμα, από όπου και αποφοίτησε το 1986. Παρακολούθησε το  μεταπτυχιακό  τμήμα  (M.  Sc.) Maritime Civil Engineering, στο Πανεπιστήμιο του Liverpool της Μεγ. Βρετανίας (1989). Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  Α.Π.Θ. (1991). Το 1994 πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Ερευνητικό Κέντρο Hydraulics Research Wallingford. Ως  ελεύθερος επαγγελματίας και ειδικός σύμβουλος εκπόνησε σημαντικό αριθμό μελετών Λιμενικών Έργων, Παράκτιας Μηχανικής, Έργων Προστασίας Ακτών και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Έχει υπηρετήσει ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., διδάσκων στο Παν. Θεσσαλίας, Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών, Αν. Καθηγητής στο Παν. Αιγαίου, όπου και διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας. Τα αντικείμενα της ερευνητικής του δραστηριότητας είναι: Παράκτια Μηχανική & Τεχνικές Προστασίας Ακτών, Υπολογιστική προσομοίωση των παράκτιων διαδικασιών, κυματισμών, κυματογενών ρευμάτων, μεταφοράς φερτών, Παράκτια υδρο-μορφοδυναμική, Αλληλεπίδραση κυματισμών - παράκτιων κατασκευών, Επίδραση της  κλιματικής  μεταβλητότητας στον παράκτιο χώρο. Συμμετείχε ως Επιστημονικώς Υπεύθυνος και ερευνητής  σε πάνω από 35 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 180  εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.