Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Ο κ. Ιωάννης Χατζηδημητρίου γεννήθηκε στο Δοξάτο Δράμας και αποφοίτησε από το Λύκειο Δράμας. Είναι Καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Διετέλεσε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πρόεδρος του Τμήματος ΟΔΕ, πρόεδρος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και πρόεδρος του Τμήματος Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών. Ήταν μέλος του διδακτικού προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) (2000 – 2006). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε θέματα όπως οι εξαγωγικές δραστηριότητες των ΜμΕ και των οικογενειακών επιχειρήσεων, τα διεθνή κανάλια διανομής και η σπουδαιότητα της μεταφοράς γνώσης και της εμπιστοσύνης σε διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες. Οι επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευτεί σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε επιστημονικούς τόμους και στα πρακτικά πολλών διεθνών συνεδρίων. Είναι συγγραφέας τριών πανεπιστημιακών βιβλίων και έχει επιμεληθεί τη μετάφραση τριών αγγλόφωνων βιβλίων.
Ο κ. Χατζηδημητρίου έχει πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από την Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), το σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και M.A. και Διδακτορικό στην Οικονομική Επιστήμη με ειδίκευση στα Διεθνή Οικονομικά από το State University of New York (SUNY) at Stony Brook, ΗΠΑ. Ήταν Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, University of Kansas, ΗΠΑ, και εργάστηκε στην American Telephone & Telegraph (AT&T) στις ΗΠΑ, Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς και Προβλέψεων (1986–1992). Δίδαξε ως Εντεταλμένος Καθηγητής (Adjunct Professor) στα μεταπτυχιακά προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) του Fairleigh Dickinson University και του Seton Hall University, New Jersey, ΗΠΑ. Διετέλεσε Επισκέπτης Λέκτορας (Visiting Lecturer) στο Management School, University of Sheffield, UK. Είναι επίτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Επιχειρηματικών & Εκθεσιακών Ερευνών και Ανάπτυξης της ΔΕΘ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.
(Αναλυτικό βιογραφικό στο https://www.uom.gr/hajidim).