Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Γκορτζής Ελευθέριος

Ο Γκορτζής Ελευθέριος είναι Διπλωματούχος Φυσικός του Πανεπιστημίου Πατρών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MΒΑ) καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στην Ιατρική Φυσική-Πληροφορική της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκλεγμένο εξέχον μέλος (Senior Member) του διεθνούς ινστιτούτου IΕΕΕ και Αντιπρόεδρος της ελληνικής επιτροπής αποφοίτων της δεκαετίας IEEE Greece.