Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Γεωργακόπουλος Γιάννης

Ο Γιάννης Γεωργακόπουλος είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) στη Βιομηχανική Πληροφορική (ΤΕΙ Πειραιά), κάτοχος μεταπτυχιακού (MSc) στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και κάτοχος διδακτορικού (PhD) στην εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης κινδύνου σε δεδομένα ηλεκτρονικής μάθησης (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Αυτή τη στιγμή βρίσκεται προς την ολοκλήρωση του μεταδιδακτορικού του στα Remote Labs σε Συστήματα Συλλογής Δεδομένων (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής). Έχει αρκετές σημαντικές δημοσιεύσεις σε αντικείμενα που αφορούν τη διαχείριση κινδύνου, την ηλεκτρονική μάθηση και τα blended courses, καθώς και σημαντικά papers που έχουν συμπεριληφθεί στα πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνεδρίων. Συχνά κάνει reviews σε διεθνή περιοδικά ως ειδικός στον τομέα του Risk Analysis. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά projects στο πρώην ΤΕΙ Πειραιά. Από το 2006 εργάζεται ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και από το 2008 έως και σήμερα είναι επιστημονικός συνεργάτης στο ΤΕΙ Πειραιά και μεταγενέστερα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και διδάσκων του μαθήματος Επιχειρησιακή Πληροφορική.