Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Ευαγγελινός Κωνσταντίνος

Ο Ευαγγελινός Κωνσταντίνος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικεύεται στην «Περιβαλλοντική Διαχείριση Επιχειρήσεων και Οργανισμών». Έχει διδακτική εμπειρία πάνω από 10 χρόνια σε μια σειρά πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιβαλλοντική διαχείριση φορέων και επιχειρήσεων, στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMAS, ISO 14001), στην περιβαλλοντική πολιτική, στην κοινωνική υπευθυνότητα επιχειρήσεων, στα πράσινα προϊόντα και κατανάλωση και στις ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους. Έχει συγγράψει πάνω από 70 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με το σύστημα των κριτών, πάνω από 15 κεφάλαια σε ελληνόφωνα και αγγλόφωνα βιβλία.