Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Δήμας Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Α. Δήμας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, του οποίου έχει διατελέσει και Πρόεδρος (2015-2020), ενώ έχει υπηρετήσει ως Επίκουρος Καθηγητής (1994-2001) στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του University of Maryland των Η.Π.Α. Είναι κάτοχος Ph.D. in Ocean Engineering (1991), M.Sc. in Ocean Engineering (1988) και M.Sc. in Mechanical Engineering (1988) όλα από το Massachusetts Institute of Technology των Η.Π.Α. και διπλωματούχος (1985) της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα γνωστικά αντικείμενα: Ακτομηχανική, Λιμενικά Έργα, Έργα Προστασίας Ακτών, Υδραυλική Μηχανική, Υπολογιστική και Θεωρητική Ρευστομηχανική, Τυρβώδεις Ροές, Μεταφορά Ιζήματος, Αριθμητικές Προσομοιώσεις Υψηλής Απόδοσης, Μέθοδοι Εργαστηριακών Μετρήσεων Ροής και Στερεομεταφοράς. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περίπου 180 άρθρων σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Τέλος, έχει διατελέσει Επιστημονικός Υπεύθυνος σε άνω των 30 διεθνή και εθνικά έργα βασικής έρευνας και εφαρμογών ακτομηχανικής, λιμενικών έργων και υδραυλικής μηχανικής.