Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Χαραλαμπίδης Σταύρος

Ο Χαραλαμπίδης Σταύρος είναι ψυχολόγος, διδακτικός και εποπτικός ομαδικός  ψυχοθεραπευτής και σχεσιακός ψυχαναλυτής, διευθυντής του ινστιτούτου σχεσιακής και ομαδικής ψυχοθεραπείας, εκλεγμένο μέλος συμβουλίου διευθυντών της διεθνούς Ένωσης για την Σχεσιακή Ψυχανάλυση και Ψυχοθεραπεία, μοναδικός Ευρωπαίος Πιστοποιημένος Ομαδικός Ψυχοθεραπευτής/ Επόπτης για την Ομαδική Ψυχοθεραπεία από το Yalom Institute Usa, μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Διαπροσωπική Ψυχανάλυση William Allanson White Institute, USA, Διδακτικός και Εποπτικός Ψυχαναλυτής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Σχεσιακή Ψυχοθεραπεία/Ψυχανάλυση και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία κατά Irvin Yalom και τα Σχεσιακά Δυναμικά της Ομάδος στο ΙΣΟΨ, μέλος της Διεθνούς Ένωσης για την Σχεσιακή Ψυχανάλυση και Ψυχοθεραπεία (IARPP), κλινικό μέλος της αμερικανικής ένωσης ομαδικών ψυχοθεραπευτών (AGPA) και της ανατολικής περιφέρειας ομαδικών ψυχοθεραπευτών της Nέας Yόρκης (EGPS), κλινικό μέλος της διεθνούς ένωσης για την ομαδική ανάλυση (GASI), μέλος της διεθνούς ένωσης για την ομαδική ψυχοθεραπεία και διεργασίες ομάδων (IAGP). Συμπροεδρεύει στο ειδικό γκρουπ για ζευγάρια οικογένειες και ομάδες της διεθνούς ένωσης σχεσιακής ψυχανάλυσης και ψυχοθεραπείας. Τα κλινικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στην παράλληλη θεραπεία του ατόμου σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και στο συντονισμό μεγάλων ομάδων σε διεθνές και πανελλήνιο επίπεδο. Τα συγγραφικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στις ομαδικές διεργασίες μεταξύ οργανισμών, στο φθόνο και το μένος στην αντιμεταβίβαση και μεταβίβαση, στην μελέτη ομαδικών δυναμικών στη μικρή, μεσαία και μεγάλη ομάδα.