Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Αχιλλέως Γεώργιος

Ο Αχιλλέως Γεώργιος είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και Ερευνητικός συνεργάτης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Κατέχει ερευνητική εμπειρία στα αντικείμενα: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), Χωρική Ανάλυση και Εφαρμογές τους, Χωρικά Δεδομένα, Ακρίβεια Δεδομένων, Μετάδοση Σφαλμάτων, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους, Χαρτογραφία Είναι συγγραφέας πλήθους δημοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια Πολύχρονη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αντικειμένων: Προγραμματισμός, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) και Εφαρμογές τους, Τοπογραφία, Χαρτογραφία, Σχέδιο, Γεωγραφία, Φωτογραμμετρία.