Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Αθανασίου Δημήτριος

Ο Αθανασίου Δημήτρης είναι Οικονομολόγος πτυχιούχος της Α.Β.Σ.Θ. και ασχολείται με την επιστήμη της Πληροφορικής από το 1983. Το 2008 απέκτησε Διδακτορικό τίτλο στην Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών στη Σόφια ολοκληρώνοντας την διατριβή του με θέμα : «Η εφαρμογή της Πληροφορικής στην Ελλάδα και η απόκτηση Ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων».

Από το 1983 έχει εργασθεί με την ιδιότητα του υπεύθυνου πωλήσεων συστημάτων Η/Υ και Μηχανογραφικής οργάνωσης εταιριών, σε εταιρίες Μηχανογραφικής, Λογιστικής οργάνωσης και Ανάπτυξης Λογισμικού & υποστήριξη σε Γενική και Αναλυτική. Έχει συμβάλλει στην μηχανογράφηση εκατοντάδων επιχειρήσεων στον Νομό Σερρών και δεκάδων επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. Από το 1985 διδάσκει στο Τ.Ε.Ι. Σερρών μαθήματα Προγραμματισμού Η/Υ, Μηχανοργάνωσης, Γενικής Λογιστικής, Συστημάτων Πληροφοριών Διοίκησης κ.λ.π. Παράλληλα έχει διδάξει σε πολλά σεμινάρια του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς επίσης και σε διάφορα Κοινοτικά προγράμματα κατάρτισης.

Διετέλεσε Διευθυντής του Ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. Προμηθέας. Διευθυντής τμήματος Μηχανογραφικής υποστήριξης εφαρμογής του Διπλογραφικού συστήματος σε ΟΤΑ & Δημόσιο Λογιστικό. Υπεύθυνος εγκατάστασης & αραμετροποίησης εφαρμογών E.R.P για επιχειρήσεις & βιομηχανίες. Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανογράφησης & Λογιστηρίου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών. Η πολυετής εμπειρία του τόσο στην οργάνωση και Μηχανογράφηση των επιχειρήσεων, όσο και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, τον ώθησε να γράψει αυτό το βιβλίο, το τέταρτο τα τελευταία έτη, με αφορμή τις αλλαγές στις εφαρμογές Λογισμικού για την ενημέρωση των νέων & παλαιών μηχανογράφων.