Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Anderson David

Ο David Anderson είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Παιδιών, Νέων και Οικογενειών του San Francisco State University (SFSU). Είναι πρώην καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Κινησιολογίας της SFSU και ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, διδασκαλίας και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Τα ερευνητικά του κέντρα βασίζονται στην κατανόηση του πώς αποκτώνται οι κινητικές δεξιότητες, πώς θα προωθηθεί η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και πώς η κινητική δραστηριότητα επηρεάζει την ψυχολογική λειτουργία. Έχει συγγράψει πολυάριθμα επιστημονικά άρθρα, κεφάλαια βιβλίων, παρουσιάσεις, εγχειρίδια δραστηριοτήτων και έχει λάβει σημαντική χρηματοδότηση για την έρευνά του από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών και το Τμήμα της εκπαίδευσης. Τέλος ο David Anderson είναι ενεργός συνεργάτης στην Εθνική Ακαδημία Κινησιολογίας και υπηρετεί σε διάφορα συμβουλευτικά και συντακτικά συμβούλια.