Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Αιγυπτιάδης Απόστολος

Ο κ. Απόστολος Α. Αιγυπτιάδης είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βόρειας Ελλάδας.
Εργάσθηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) από το 1978 έως το 2013, όπου κατείχε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό (μεταξύ άλλων, Περιφερειακός Διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας, Σύμβουλος Διοικήσεως της Stopanska Banka AD – Skopje, Υποδιευθυντής της Περιφερειακής Διοικήσεως Βορείου Ελλάδος, Διευθυντής του Κέντρου Επιμόρφωσης Προσωπικού Βορείου Ελλάδος κ.α.). Διετέλεσε Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ινστιτούτου Λιμενικών Σπουδών «Εξάντας» της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, καθώς και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.
Είναι Διδάκτορας του Δικαίου του Διεθνούς Εμπορίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (αριστοβάθμιων) της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δύο πτυχίων (Νομικής και Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών) από το ίδιο Πανεπιστήμιο, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Τραπεζικής Διοίκησης από το Institut Européen d’ Administration des Affaires (INSEAD) στη Γαλλία.
Έχει ασχοληθεί με την επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων από το 1985, ως επικεφαλής εκπαιδευτής εισαγωγών, εξαγωγών και συναλλάγματος της Εθνικής Τράπεζας και ως διοργανωτής και ομιλητής συνεδρίων και σεμιναρίων πολλών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΟΠΕΠ και του Chartered Institute of Bankers (London). Έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των Documentary Credit Experts του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Δίδαξε το μάθημα της «Τεχνικής και Διαδικασιών Εξαγωγών» ως Ειδικός Επιστήμονας (ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2000–2016) σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και ως προσκεκλημένος εισηγητής σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, City College, ICBS, ACT, κ.α.).
Έχει συγγράψει πέντε βιβλία και πολλά άρθρα και εκπαιδευτικά εγχειρίδια με θέματα Τραπεζικής Διοίκησης, Ανάπτυξης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και Διεθνούς Εμπορίου και Διεθνών Επενδύσεων.