Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

Γαλατσίδας Σπυρίδων

Ο Σπυρίδων Γαλατσίδας είναι Καθηγητής Δασικής Διαχειριστικής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την απογραφή και ανάλυση δασικών οικοσυστημάτων, την αποτίμηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών του δασικού οικοσυστήματος, το σχεδιασμό της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών από το δάσος, τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, την οργάνωση βάσεων δεδομένων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, τη στατιστική επεξεργασία στοιχείων απογραφών
διαχείρισης δασών, την αξιοποίηση δασικής βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας, την πιστοποίηση αειφορικής διαχείρισης δασών. Έχει σημαντικό δημοσιευμένο έργο στα παραπάνω αντικείμενα και συμμετέχει, μεταξύ άλλων, σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.