ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η αποστολή της παραγγελίας θα ακολουθεί την πιστοποιημένη καταβολή του τιμήματος σε περίπτωση πληρωμής on-line ή με τραπεζική κατάθεση και το προϊόν θα παραδίδεται προς αποστολή την επομένη εργάσιμη της πληρωμής. Σε περίπτωση δε αντικαταβολής το προϊόν θα παραδίδεται προς αποστολή την επομένη εργάσιμη της παραγγελίας.
Η αποστολή θα εκτελείται από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών.

Οι Εκδόσεις Δίσιγμα (disigma.gr) θα προωθούν τα προσωπικά στοιχεία του πελάτη, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής και τηλέφωνο στην εταιρεία ταχυμεταφορών, ώστε να είναι εφικτή η παράδοση της παραγγελίας του. Η παράδοση της παραγγελίας γίνεται στο χώρο του πελάτη ή οπουδήποτε αλλού ο πελάτης υποδεικνύει.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Η αποστολή προϊόντων βάρους έως δύο κιλών, αξίας άνω των 40,00 € εντός της Ελληνικής επικράτειας γίνεται χωρίς επιβάρυνση εξόδων αποστολής.
Κατά τα’ άλλα ισχύουν τα εξής:

Τα έξοδα αποστολής συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, θα συνυπολογίζονται και θα περιλαμβάνονται με ειδική μνεία στο συνολικό αντίτιμο της αγοράς.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Η προθεσμία παράδοσης των προϊόντων στον υποδειχθέντα από τον πελάτη τόπο από την συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ του τόπου αποστολή και του τόπου παράδοσης. Σε κάθε δε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες.
Ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά καθώς και για τυχόν καθυστέρηση κατά την παράδοση των προϊόντων φέρει αποκλειστικά η συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών.