Υπηρεσίες Ιατρικής Πληροφορικής και Τηλεϊατρικής

32,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

280

ISBN13

978-960-9495-31-8

Έτος Έκδοσης

2014

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,593 kg
Κωδικός Ευδόξου

77112340

In Stock

Οι υπηρεσίες ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής είναι μία νέα τομή στην υποστήριξη της σύγχρονης κλινικής ιατρικής, αφού είναι δυνατόν να συνδυάσουν την ιατρική γνώση, που έχει αποκτηθεί κατά την πάροδο των χρόνων, και τις σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας. Η σχεδίαση και υλοποίηση των υπηρεσιών αυτών αποτελεί μία από τις κύριες περιοχές ενδιαφέροντος αυτής της έκδοσης, καθώς απαιτεί τεχνογνωσία και συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων της σύγχρονης ιατρικής και των τεχνολογιών της πληροφορίας.

Η κάλυψη του σχετικού κενού στην ελληνική βιβλιογραφία καθώς και η αναγκαιότητα διερεύνησης του επιστημονικού προβληματισμού και, κατ’ ακολουθία, η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης αποτελεί βασική σκοπιμότητα αυτής της έκδοσης.

Το σύγγραμμα προσεγγίζει τις συνιστώσες σχεδιασμού των υποστηρικτικών υπηρεσιών ιατρικής πληροφορικής και τηλεϊατρικής στην καθημερινή κλινική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη ένα μεγάλο αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών. Παράλληλα, επιχειρεί να υπερβεί τον περιορισμένο κύκλο των ειδικών και να συμβάλει στη διάχυση της τεχνογνωσίας όσον αφορά στην υποστήριξη των κλινικών διαδικασιών, στα συστήματα καθώς και στις μεθοδολογίες διαχείρισης της ιατρικής πληροφορίας.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Κεφάλαιο  1: Πληροφορία
Κεφάλαιο  2: Αναπαράσταση των Δεδομένων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

Κεφάλαιο  3: Διασύνδεση Δεδομένων
Κεφάλαιο  4: Αρχιτεκτονικές των δικτύων
Κεφάλαιο  5: Πρωτόκολλα και Πρότυπα
Κεφάλαιο  6: Μετάδοση Δεδομένων
Κεφάλαιο  7: Συστήματα και Κλινικά Δεδομένα
Κεφάλαιο  8: Τεχνικές Συμπίεσης

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κεφάλαιο  9: ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Κεφάλαιο 10: ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Κεφάλαιο 11: ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ IV: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Κεφάλαιο 12: ΔΟΜΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κεφάλαιο 13: ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Κεφάλαιο 14: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κεφάλαιο 15: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Γκορτζής Ελευθέριος

Ο Γκορτζής Ελευθέριος είναι Διπλωματούχος Φυσικός του Πανεπιστημίου Πατρών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MΒΑ) καθώς και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) στην Ιατρική Φυσική-Πληροφορική της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκλεγμένο εξέχον μέλος (Senior Member) του διεθνούς ινστιτούτου IΕΕΕ και Αντιπρόεδρος της ελληνικής επιτροπής αποφοίτων της δεκαετίας IEEE Greece.