Υγιεινή Βιομηχανιών Τροφίμων και Φαρμάκων (2η Έκδοση)

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

432

ISBN13

978-618-202-061-6

Έτος Έκδοσης

2021

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,722 kg
Κωδικός Ευδόξου

102074494

In Stock

Στο σύγγραμμα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων και φαρμάκων καθώς και στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών ελέγχου με τα συστήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας(ΣΔΟΠ), καθώς και την συγκριτική Αξιολόγηση της εφαρμογής τους.

Η ορθολογική εφαρμογή των επιβεβλημένων αρχών του συστήματος HACCP (Hazard Analysis Control Point System) και η τήρηση των κανόνων της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP, Good Manufacturing Practice) επεξηγούνται εκτενώς.

Σε ειδικά κεφάλαια αναφέρονται οι διαπιστευμένες μικροβιολογικές εργαστηριακές τεχνικές που θεσπίζονται βάσει των πρωτοκόλλων και της σχετικής νομοθεσίας η κανονιστικών εγκυκλίων σε Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Στο δεύτερο μέρος αυτού του βιβλίου υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής του συστήματος HACCP και των κανόνων της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP). Τα τρόφιμα που αφορά η εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος και διαδικασιών επιλέχτηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα εφόσον είναι εθνικά μας προϊόντα όπως η μαστίχα Χίου, η φέτα και το ελαιόλαδο. Το ενδιαφέρον μας στράφηκε στα προϊόντα αυτά ως τρόφιμα βιολογικής γεωργίας. Στα πλαίσια αυτά επελέγη επιπλέον η μελέτη ενός προϊόντος όπως η ζάχαρη, λόγω της έκτασης των καλλιεργειών ζαχαροτεύτλων στη χώρα μας.

Ειδική μνεία γίνεται στην σημασία της συστηματικής εφαρμογής και αναγκαιότητα των συστημάτων HACCP και GMP στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας και επεξηγούνται οι επιβαλλόμενες μικροβιολογικές τεχνικές και εργαστηριακοί μέθοδοι ελέγχου του τελικού προϊόντος ,των πρώτων υλών ,της διαδικασίας παραγωγής και όλων των επιφανειών και του αέρα που έρχονται σε επαφή με τα παραγόμενα προϊόντα.

Περιγράφονται αναλυτικά οι εργαστηριακές διαδικασίες δειγματοληψίας και μικροβιολογικής ανάλυσης, οι κλασικές δοκιμασίες αρίθμησης και ανίχνευσης των μικροοργανισμών, καθώς και ο προσδιορισμός των βακτηρίων με τις πλέον πρόσφατες αναπτυχθείσες μεθόδους.

Το βιβλίο συζητά επίσης την ποιότητα και τα κριτήρια ως τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μικροβιολογική αποδοχή των προϊόντων και προτείνει τα μέτρα και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται και τις επιβαλλόμενες διορθωτικές διαδικασίες σε περίπτωση διαρροής του συστήματος .

Στην 2η αυτή έκδοση του βιβλίου έχουν προστεθεί κεφάλαια με ιδιαίτερη μνεία σε καινοτόμα θέματα ανάπτυξης καινοτόμων στρατηγικών και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και ενισχυμένης τήρησης των κανόνων υγιεινής στη βιομηχανία λόγω της πανδημίας του CORONAVIRUS – 2019 (SARS CoV-2). 

Μπεζιρτζόγλου Ευγενία

Η Μπεζιρτζόγλου Ευγενία είναι Διπλωματούχος Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Lille I (Γαλλία), Διπλωματούχος Παρασπολογίας στην Ανθρωποβιολογία του Πανεπιστημίου Lille I (Γαλλία), Διπλωματούχος Αιματολογίας στην Ανθρωποβιολογία του Πανεπιστημίου Lille I (Γαλλία) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (DEA) Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Paris-Sud (Γαλλία) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) Μικροβιολογίας με ειδίκευση «Αναερόβια βακτήρια» του Πανεπιστημίου Paris-Sud (Γαλλία). Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην βαθμίδα της Καθηγήτριας.