Υγιεινή Βιομηχανιών Τροφίμων και Φαρμάκων (2η Έκδοση)

Περιγραφή Βιβλίου Περιεχόμενα Downloads Συγγραφέας Αίτηση για Δείγμα Βιβλίου
Περιγραφή Βιβλίου

Στο σύγγραμμα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της μικροβιολογικής υγιεινής στη βιομηχανία παρασκευής τροφίμων και φαρμάκων καθώς και στοιχεία των αρμοδίων αρχών που εποπτεύουν όλο το εύρος των διαδικασιών ελέγχου με τα συστήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας(ΣΔΟΠ), καθώς και την συγκριτική Αξιολόγηση της εφαρμογής τους.

Η ορθολογική εφαρμογή των επιβεβλημένων αρχών του συστήματος HACCP (Hazard Analysis Control Point System) και η τήρηση των κανόνων της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP, Good Manufacturing Practice) επεξηγούνται εκτενώς.

Σε ειδικά κεφάλαια αναφέρονται οι διαπιστευμένες μικροβιολογικές εργαστηριακές τεχνικές που θεσπίζονται βάσει των πρωτοκόλλων και της σχετικής νομοθεσίας η κανονιστικών εγκυκλίων σε Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο.

Στο δεύτερο μέρος αυτού του βιβλίου υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής του συστήματος HACCP και των κανόνων της Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP). Τα τρόφιμα που αφορά η εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος και διαδικασιών επιλέχτηκαν με ιδιαίτερη φροντίδα εφόσον είναι εθνικά μας προϊόντα όπως η μαστίχα Χίου, η φέτα και το ελαιόλαδο. Το ενδιαφέρον μας στράφηκε στα προϊόντα αυτά ως τρόφιμα βιολογικής γεωργίας. Στα πλαίσια αυτά επελέγη επιπλέον η μελέτη ενός προϊόντος όπως η ζάχαρη, λόγω της έκτασης των καλλιεργειών ζαχαροτεύτλων στη χώρα μας.

Ειδική μνεία γίνεται στην σημασία της συστηματικής εφαρμογής και αναγκαιότητα των συστημάτων HACCP και GMP στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας και επεξηγούνται οι επιβαλλόμενες μικροβιολογικές τεχνικές και εργαστηριακοί μέθοδοι ελέγχου του τελικού προϊόντος ,των πρώτων υλών ,της διαδικασίας παραγωγής και όλων των επιφανειών και του αέρα που έρχονται σε επαφή με τα παραγόμενα προϊόντα.

Περιγράφονται αναλυτικά οι εργαστηριακές διαδικασίες δειγματοληψίας και μικροβιολογικής ανάλυσης, οι κλασικές δοκιμασίες αρίθμησης και ανίχνευσης των μικροοργανισμών, καθώς και ο προσδιορισμός των βακτηρίων με τις πλέον πρόσφατες αναπτυχθείσες μεθόδους.

Το βιβλίο συζητά επίσης την ποιότητα και τα κριτήρια ως τον ακρογωνιαίο λίθο για τη μικροβιολογική αποδοχή των προϊόντων και προτείνει τα μέτρα και τους ελέγχους που πρέπει να γίνονται και τις επιβαλλόμενες διορθωτικές διαδικασίες σε περίπτωση διαρροής του συστήματος .

Στην 2η αυτή έκδοση του βιβλίου έχουν προστεθεί κεφάλαια με ιδιαίτερη μνεία σε καινοτόμα θέματα ανάπτυξης καινοτόμων στρατηγικών και ψηφιακού μετασχηματισμού, καθώς και ενισχυμένης τήρησης των κανόνων υγιεινής στη βιομηχανία λόγω της πανδημίας του CORONAVIRUS - 2019 (SARS CoV-2). 

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΘΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΙΕΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
COVID-19 (ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ SARS CoV-2)
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP) ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΕΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΧΛΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ HACCP ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΟΥ HACCP ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Downloads Συγγραφέας

Συγγραφείς

Συγγραφέας Βιογραφικό
Μπεζιρτζόγλου Ευγενία | Disigma Store

Μπεζιρτζόγλου Ευγενία

Η Μπεζιρτζόγλου Ευγενία είναι Διπλωματούχος Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Lille I (Γαλλία), Διπλωματούχος Παρασπολογίας στην Ανθρωποβιολογία του Πανεπιστημίου Lille I (Γαλλία), Διπλωματούχος Αιματολογίας στην Ανθρωποβιολογία του Πανεπιστημίου Lille I (Γαλλία) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (DEA) Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Paris-Sud (Γαλλία) και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) Μικροβιολογίας με ειδίκευση «Αναερόβια βακτήρια» του Πανεπιστημίου Paris-Sud (Γαλλία). Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην βαθμίδα της Καθηγήτριας.

Αίτηση για Δείγμα Βιβλίου

*Δωρεάν αντίτυπα αποστέλλονται αποκλειστικά σε Ακαδημαϊκό προσωπικό Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Translation missing: el.general.search.loading