Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση (2η έκδοση)

20,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

312

ISBN13

978-960-9495-32-5

Έτος Έκδοσης

2013

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,518 kg
Κωδικός Ευδόξου

77112352

In Stock

Το παρόν εγχειρίδιο γράφτηκε για τις ανάγκες της διδασκαλίας τον μαθήματος Χρηματοικονομικής Μοντελοποίησης (Financial Modelling). Το μάθημα αυτό είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στα Ευρωπαϊκά και ειδικά στα Βρετανικά Πανεπιστήμια – και πρόσφατα αποκτά μεγάλη αποδοχή και στην Ελλάδα, όπου βλέπουμε να συμπεριλαμβάνεται στα νέα προγράμματα σπονδών τόσο των ΤΕΙ όσο και των ΑΕΙ. Διδάσκεται τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο και οι φοιτητές το βρίσκουν ιδιαίτερα ενδιαφέρον, κυρίως γιατί πραγματεύεται αριθμούς οι οποίοι οργανώνονται και επεξεργάζονται με συγκεκριμένη μεθοδολογία ώστε να αποφεύγονται οι όποιες συγχίσεις μπορεί να προκαλέσει ο μεγάλος όγκος δεδομένων πού απαιτούν επεξεργασία.

Ο τρόπος γραφής και η ακολουθία παρουσίασης των κεφαλαίων βασίσθηκε σε συσσωρευμένη εμπειρία τον συγγραφέα στη διδασκαλία τον συγκεκριμένου μαθήματος σε φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος πού διδάσκεται στην Ελλάδα σε συνεργασία με Βρετανικό πανεπιστήμιο. λήφθηκαν υπ’ όψην οι δυσκολίες πού αντιμετωπίζουν οι φοιτητές αλλά και οι ανάγκες πού προκύπτούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και έτσι ο τρόπος γραφής αλλά και η σειρά παρουσίασης της θεματολογίας προσαρμόσθηκαν ανάλογα. Για να μπορέσει κάποιος να διαβάσει και να κατανοήσει το εγχειρίδιο αυτό χρειάζονται βασικές γνώσεις Excel αλλά και αρκετές γνώσεις Χρηματοοικονομικής. Τα υπόλοιπα `τα αναλαμβάνει’ το ίδιο το περιεχόμενο τον εγχειριδίου.

Το περιεχόμενό τον αναπτύσσεται σε δέκα κεφάλαια.

  • Στα πρώτα πέντε παρουσιάζονται τεχνικές μοντελοποίησης με στόχο την αποφυγή λαθών κατά την εκτέλεση των υπολογισμών, κυρίως μέσω της ονομασίας κελιών και περιοχών, καθώς και μέσω της χρήσης τον index αυξομείωσης τιμών.
  • Ο σχεδιασμός και η μορφή τον μοντέλού με τη δομή Inputs, Workings, Outputs σχολιάζεται στο έκτο κεφάλαιο.
  • Η ανάλυση ευαισθησίας ακολουθεί στο έβδομο κεφάλαιο ενώ η τεκμηρίωση και οι έλεγχοι παρουσιάζονται στο όγδοο κεφάλαιο.

Κεφάλαιο   1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (SPREADSHEETS)
Κεφάλαιο   2: ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΚΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Κεφάλαιο   3: ΒΑΣΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Κεφάλαιο   4: ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ (ΚΠΑ) / NET PRESENT VALUE
Κεφάλαιο   5: SPIN BUTTON ΚΑΙ COMBO BOX
Κεφάλαιο   6: ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Κεφάλαιο   7: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΝΑΡΙΑ
Κεφάλαιο   8: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Κεφάλαιο   9: ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (WACC), ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (FCF) ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ (VALUATION)
Κεφάλαιο 10: ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Η VISUAL BASIC

Μαδυτινός Δημήτριος

Ο Μαδυτινός Δημήτριος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα. Έκανε τις πρώτες πανεπιστημιακές σπουδές του στο Lund University της Σουηδίας και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Greenwich University του Λονδίνου στη Μ. Βρετανία. Διδάσκει μαθήματα σχετικά με την Πληροφορική στη Διοίκηση, Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης, e-Business και την τελευταία δεκαετία διδάσκει Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση (Financial Modelling) τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι Αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.