Χαρτογραφική σύνθεση και αποτύπωση με QGIS

45,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

480

ISBN13

978-618-202-152-1

Έτος Έκδοσης

2023

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Κωδικός Ευδόξου

122081727

In Stock

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εισαχθεί στον κόσμο της ψηφιακής χαρτογραφίας ή της εκμάθησης ενός λογισμικού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ), όπου μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης εξοικειώνεται με το QGIS και αρχίζει το ταξίδι της χαρτογραφικής σύνθεσης και αποτύπωσης.

Το παρόν βιβλίο δεν προσδοκά να τεθεί ως βιβλίο αναφοράς για την ψηφιακή χαρτογραφία ή τα GIS, αλλά επιδιώκει να βοηθήσει τον αναγνώστη να ολοκληρώσει το χαρτογραφικό του έργο και να αποκτήσει τη βάση για να ανταπεξέλθει και σε άλλα επιστημονικά πεδία που απαιτούν χαρτογραφική αποτύπωση.

Ακρωνύμια
Πρόλογος 
Εισαγωγή 

Κεφάλαιο 1 | Εγκατάσταση QGIS –Αρχικές ρυθμίσεις 
1.1 Λήψη λογισμικού 
1.2 Εγκατάσταση 
1.3 Εκκίνηση 
1.4 Αρχικές ρυθμίσεις 

Κεφάλαιο 2 | Επιφάνεια εργασίας 
2.1 Δημιουργία νέου Έργου (Project) 
2.2 Το περιβάλλον εργασίας 
2.3 Κεντρικό μενού (Menubar) 
2.4 Γραμμές εργαλείων/εργαλειοθήκες (Toolbars) 
2.5 Πάνελς/Παράθυρα (Panels) 
2.6 Γραμμή κατάστασης (Status Bar) 

Κεφάλαιο 3 | Δημιουργία χάρτη
Παράδειγμα: Διοικητική διαίρεση της Ελλάδας 

3.1 Δημιουργία Έργου (Project) 
3.2 Δημιουργία φακέλου και αρχείου έργου 
3.3 Συλλογή δεδομένων 
3.4 Εισαγωγή δεδομένων στο έργο
3.5 Ρύθμιση δεδομένων–επιπέδων
3.6 Εισαγωγή ευρωπαϊκών συνόρων 
3.7 Πίνακας περιγραφικών δεδομένων επίπεδου(Attribute Table) 
3.8 Προσθήκη ετικετών (Labelling) 
3.9 Διάταξη εκτύπωσης(Layout/Layout Print)
3.10 Προσθήκη χαρτογραφικού Βορρά (North Arrow) 
3.11 Προσθήκη χαρτογραφικού κανάβου (Grid) 
3.12 Μορφοποίηση του χάρτη 
3.13 Δημιουργία υπομνήματος
3.14 Δημιουργία σειράς χαρτών (προσθήκη διατάξεων και σελίδων σε διάταξη)
3.15 Εξαγωγή χάρτη από διάταξη εκτύπωσης (Map Εxport)
3.16 Εξαγωγή χάρτη από διάταξη παρουσίασης(Map View Export)
3.17 Ρύθμιση εκτυπωτή και εκτύπωσης(Printer Page Setup and Print)

Κεφάλαιο 4 | Γεωαναφορά χάρτη/εικόνας με συντεταγμένες
Παράδειγματα 

4.1 Ορισμός 
4.2 Γεωαναφορά (Georeference) με γνωστές συντεταγμένες 
4.3 Γεωαναφορά (Georeference) χωρίς συντεταγμένες

Κεφάλαιο 5 | Ψηφιοποίηση γεωαναφερμένης εικόνας χάρτη και επεξεργασία Shapefile 
5.1 Κατασκευή πυραμίδων (Pyramids) – Mείωση ανάλυσης εικόνας 
5.2 Δημιουργία Shapefile 
5.3 Ψηφιοποίηση σημειακών δεδομένων σε αρχείο Shapefile. Παράδειγμα: Οικισμοί νήσου Μυκόνου σε ΕΓΣΑ87
5.4 Ψηφιοποίηση σημειακών δεδομένων σε αρχείο Shapefile. Παράδειγμα: Αποτύπωση κτιρίων στη Νέα Υόρκη σε WGS84
5.5 Ψηφιοποίηση πολυγραμμικών δεδομένων σε αρχείο Shapefile. Παράδειγμα: Αποτύπωση οδικού δικτύου σε περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης σε ΕΓΣΑ87
5.6 Ψηφιοποίηση πολυγωνικών δεδομένων σε αρχείο Shapefile. Παράδειγμα: Αποτύπωση οικοδομικών τετραγώνων Δήμου Θεσσαλονίκης σε ΕΓΣΑ87

Κεφάλαιο 6 | Τοπολογία χαρακτηριστικών 
6.1 Έλεγχος τοπολογίας (Topology Checker) 
6.2 Ενεργοποίηση του ελεγκτή τοπολογίας (Topology Checker) 
6.3 Ενσωματωμένοι κανόνες και διαδικασία ελέγχου τοπολογίας 

Κεφάλαιο 7 | Επαναπροσδιορισμός συστήματος συντεταγμένων 
7.1 Συστήματα Aναφοράς Συντεταγμένων(Coordinate Reference Systems – CRS) 
7.2 Χαρτογραφικές προβολές (Map Projections)

Κεφάλαιο 8 | Προσθήκη σχολιασμών (Annotations) 
8.1 Περιγραφή 
8.2 Εισαγωγή επιπέδου σχολιασμού (Annotation Layer) 
8.3 Στοιχεία σχολιασμού (Create Annotation) 

Κεφάλαιο 9 | Ψηφιακά χαρτογραφικά υπόβαθρα (Basemaps) και δεδομένα υπηρεσιών δικτύου (Streaming Data Services) 
9.1 Χαρτογραφικά υπόβαθρα (Basemaps) 
9.2 Δεδομένα υπηρεσιών διαδικτύου (Web Services) 

Κεφάλαιο 10 | Αποκοπή (Clip) – Συγχώνευση (Merge) – Εξαγωγή και Απομόνωση (Export & Isolation)
10.1 Αποκοπή (Clip) 
10.2 Εξαγωγή και Απομόνωση (Export & Isolation)
10.3 Συγχώνευση (Merge)
10.4 Δημιουργία μωσαϊκού (Mosaic)

Κεφάλαιο 11 | Ζώνες επιρροής (Buffer) 
11.1 Ζώνες επιρροής (Buffers & Buffering) 
11.2 Ζώνη επιρροής σε σημειακή γεωμετρία 
11.3 Ζώνη επιρροής σε πολυγραμμική γεωμετρία 
11.4 Ζώνη επιρροής σε πολυγωνική γεωμετρία 

Κεφάλαιο 12 | Συμπληρωματικό υλικό 
Πίνακας 12.1 MAP VIEW – PROJECT MENU 
Πίνακας 12.2 MAP VIEW – EDIT MENU 
Πίνακας 12.3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  
Πίνακας 12.4 MAP VIEW – VIEW MENU 
Πίνακας 12.5 MAP VIEW – LAYER MENU 
Πίνακας 12.6 MAP VIEW – SETTINGS MENU 
Πίνακας 12.7 MAP VIEW – PLUGINS MENU 
Πίνακας 12.8 MAP VIEW – VECTOR MENU 
Πίνακας 12.9 MAP VIEW – RASTER MENU 
Πίνακας 12.10 MAP VIEW – DATABASE MENU 
Πίνακας 12.11 MAP VIEW – WEB MENU 

Βιβλιογραφία 
Σημειώσεις

Ξηρογιαννοπούλου Άννα

Η δρ Άννα Δ. Ξηρογιαννοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου και αναγορεύτηκε διδάκτορας.

Ταυτόχρονα με τις διδακτορικές της σπουδές, εργάστηκε ως επιστημονική συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ίδιο Τμήμα, με ερευνητική δραστηριότητα στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών για την οργάνωση και την εφαρμογή ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισής τους. Ως επιστημονική συνεργάτιδα, συμμετείχε, με την ιδιότητα της ερευνήτριας, σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα και έργα.
Η εκπαιδευτική της δραστηριότητα αρχίζει το 2002, ως επικουρούσα διδασκαλίας στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, δραστηριότητα που συνεχίζει έως το 2005. Από το 2014 έως σήμερα, διδάσκει, μεταξύ άλλων, ψηφιακή χαρτογραφία και ψηφιακή σχεδίαση στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.
Είναι συν-συγγραφέας ενός ελληνόγλωσσου και ενός ξενόγλωσσου βιβλίου, εγχειριδίων και τεχνικών εκθέσεων, και συμμετείχε σε ειδική μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Έχει συγγράψει επιστημονικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν, μετά από κρίση, σε εθνικά και διεθνή, έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.