Βιομηχανική Μικροβιολογία

20,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

280

ISBN13

978-960-9495-34-9

Έτος Έκδοσης

2014

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,489 kg
Κωδικός Ευδόξου

77111848

In Stock

Η Βιομηχανική Μικροβιολογία είναι ένας κλάδος που έχει αποκτήσει μεγάλη οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική σημασία καθώς περιλαμβάνει την αξιοποίηση των μικροοργανισμών στην παραγωγή ενός ευρύτατου φάσματος προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, ποτών, ενζύμων, χημικών πρώτων υλών, καυσίμων, φαρμάκων, καθώς και τις καθαρές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των αποβλήτων και τον έλεγχο της ρύπανσης.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές της Βιοτεχνολογίας, της Μικροβιολογίας και της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τροφίμων και ο στόχος του είναι να παρέχει στον αναγνώστη τις βάσεις και τις θεμελιώδεις αρχές του μικροβιακού μεταβολισμού και των διαφόρων παραδοσιακών και νέων εφαρμογών των μικροοργανισμών σε βιομηχανικές διεργασίες και ζυμώσεις κυρίως στην Βιομηχανία Τροφίμων.

Το περιεχόμενο χωρίζεται σε τέσσερεις ενότητες:

  • Μικροβιακή ανάπτυξη,
  • Μικροβιακή Βιοχημεία,
  • Μικροβιακά προϊόντα,
  • Ταχείες μέθοδοι ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των μικροοργανισμών.  

Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου παρέχεται και η αντίστοιχη εργαστηριακή άσκηση (συνολικά 14 εργαστηριακές ασκήσεις) ώστε να διευκολύνεται η πρακτική άσκηση των φοιτητών στο αντικείμενο. Επομένως, το βιβλίο αποτελεί μία ολοκληρωμένη διδακτική ενότητα θεωρίας και εργαστηρίου για να καλύψει τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις ενός προπτυχιακού μαθήματος στην Βιομηχανική Μικροβιολογία.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Μικροβιακή Ανάπτυξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ρόλος και προετοιμασία μικροβιακών καλλιεργειών
1.1 Εισαγωγή
1.2 Τρόποι απομόνωσης και επιλογής στελεχών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μικροβιακή Κινητική και λειτουργία Βιοαντιδραστήρων
2.1 Μέθοδοι εκτίμησης ενός μικροβιακού πληθυσμού
2.2 Μικροβιακή κινητική
2.3 Κατηγορίες Ζυμώσεων
2.4 Συντελεστής μετατροπής και παραγωγικότητα
2.5 Βιοαντιδραστήρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βιοχημικό προφίλ Μικροοργανισμών (Σύστημα ΑPI)
3.1 Εισαγωγή
3.2 Tο σύστημα ταυτοποίησης Api
3.3 Μικροβιακή εκτίμηση επικινδυνότητας (Μicrobial Risk Assessment, MRA)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Μικροβιακή Βιοχημεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Μικροβιακή Βιοχημεία
4.1 Μεταβολισμός
4.2 Δέκτης ηλεκτρονίων και τύποι αναπνευστικών αλυσίδων
4.3 Αποικοδόμηση των υδατανθράκων
4.4 Αποικοδόμηση διαφόρων οργανικών ενώσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ Μικροβιακά Προϊόντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Παράγοντες που επιδρούν στην παραγωγή μικροβιακών μεταβολιτών στις μικροβιακές ζυμώσεις
5.1 Αλκοολική ζύμωση: Η ζύμωση της αρτομάζας
5.2 Βιοχημεία του άρτου
5.3 Ρόλος των ζυμών στη ζύμωση της αρτομάζας
5.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την μικροβιακή αύξηση και την παραγωγή μικροβιακών μεταβολιτών
5.5 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζύμωση της αρτομάζας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Εφαρμογές της Τεχνολογίας Ακινητοποιημένων μικροοργανισμών στην μικροβιακή παραγωγή αλκοόλης
6.1 Στάδια Αλκοολικής ζύμωσης
6.2 Ακινητοποίηση κυττάρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Βιομετατροπή: Μικροβιακή παραγωγή φυσικών αρωματικών ενώσεων. Παραγωγή γ-δεκαλακτόνης
77.1 Αρωματικές ενώσεις και μικροοργανισμοί
7.2 Μηχανισμός παραγωγής γ - δεκαλακτόνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ζυμώμενα τρόφιμα
8.1 Γαλακτική ζύμωση: Η ζύμωση του ελαιοκάρπου
8.2 Γαλακτική ζύμωση: Η ζύμωση των λαχανικών
8.3 Οξική Ζύμωση: Η παραγωγή του ξυδιού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Βιολειτουργικά τρόφιμα
9.1 Εισαγωγή
9.2 Τι είναι τα βιολειτουργικά τρόφιμα;
9.3 Σημασία των βιολειτουργικών τροφίμων
9.4 Τύποι τροφίμων με βιολειτουργική δράση
9.5 Bifi dobacteria

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Μικροβιακή Πρωτεΐνη
10.1 Χρησιμοποίηση μικροοργανισμών σαν τροφή: Παραγωγή μικροβιακής πρωτεΐνης
10.2 Παραγωγή κυττάρων
10.3 Διατροφική αξία και ασφάλεια μονοκυτταρικής πρωτεΐνης
10.4 Μελλοντικές προοπτικές

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV Ταχείες μέθοδοι ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού των μικροοργανισμών με εφαρμογή στην Βιομηχανική Μικροβιολογία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Ταχείες μέθοδοι προσδιορισμού μικροβιακού φορτίου
11.1 Εισαγωγή
11.2 Μικροβιολογικός έλεγχος αέρα παραγωγικών χώρων
11.3 Μέθοδος μέτρησης μικροβιακού φορτίου με βιοφωταύγεια (μέθοδος ATP)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Προσδιορισμός του μικροβιακού φορτίου με την μέθοδο της αγωγιμομετρίας
12.1 Εισαγωγή
12.2 Η μέθοδος μέτρησης της εμπέδησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών με ανοσοδοκιμασία
13.1 Διαγνωστικές μέθοδοι με βάση την αντίδραση αντιγόνου-αντισώματος
13.2 Δομή και ρόλος αντισωμάτων
13.3 Αντιγόνα και σχηματισμός συμπλόκου αντιγόνου-αντισώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Εφαρμογές Κυτταρομετρίας ροής στην Βιομηχανική Μικροβιολογία
14.1 Σημασία της κυτταρομετρίας ροής στην βιομηχανική μικροβιολογία
14.2 Αρχή της μεθόδου
14.3 Χρώση κυττάρων
14.4 Εφαρμογές και πλεονεκτήματα κυτταρομετρίας ροής

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Μπατρίνου Ανθιμία

Η Μπατρίνου Ανθιμία είναι Βιολόγος (Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) με μεταπτυχιακά διπλώματα (Master of Science) στην Βιοτεχνολογία (Imperial College, Λονδίνο) και στο Management (Imperial College, Λονδίνο) και διδακτορικό από την Ιατρική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ). Λέκτορας (από Ιαν. 2019) στο γνωστικό αντικείμενο Βιοτεχνολογία Τροφίμων. Από το 1996 ως το 2018 ήταν Επιστημονικός και Εργαστηριακός συνεργάτης των Τμημάτων , Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιατρικών Εργαστηρίων και Οινολογίας του ΤΕΙ Αθήνας και στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά, όπου έχει διδάξει 8 αυτοδύναμα θεωρητικά μαθήματα, 10 εργαστηριακά μαθήματα και σε 4 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Είναι συγγραφέας 17 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά με κριτές, έχει 52 ανακοινώσεις σε συνέδρια (15 διεθνή και 37 εθνικά), έχει συγγράψει 3 επιστημονικές μονογραφίες, 6 κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και έχει συμμετάσχει σε 7 ερευνητικά προγράμματα. Έχει επιβλέψει μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και πάνω από 50 προπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι: ασφάλεια και ποιότητα τροφίμων, βιοτεχνολογία και μικροβιολογία τροφίμων. Είναι μέλος του ερευνητικού εργαστηρίου «Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων και Ποτών» του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Μέλος της Ελληνικής εταιρίας Βιοτεχνολογίας και της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων.


Σπηλιώτης Βασίλειος

Ο Σπηλιώτης Βασίλειος γεννήθηκε στον Πειραιά στις 25 Ιανουαρίου του 1956. Απεφοίτησε από την Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή το 1974. Την ίδια χρονιά πέρασε με πανελλήνιες εξετάσεις στο Βιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και πήρε το πτυχίο του το 1979. Συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι και το 1980 πήρε το μεταπτυχιακό δίπλωμα D.E.A στην Βιομηχανική Βιοχημεία Τροφίμων  από το  Πανεπιστήμιο Paris XI. To 1983 υποστήριξε τη Διδακτορική του Διατριβή στο αντικείμενο Επιστήμες Τροφίμων και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Paris VII με τον βαθμό άριστα. Στην συνέχεια γύρισε στην Ελλάδα και υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία. Τα επόμενα 4 χρόνια εργάστηκε στην Βιομηχανία. Στην πολυεθνική Εταιρεία παραγωγής φαρμάκων SANDOZ HELLAS σαν προϊστάμενος του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου για ένα χρόνο. Στην ΕΘΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ δύο χρόνια, σαν προϊστάμενος του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου. Τέλος, ένα χρόνο στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PASTEUR, σαν Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου της Μονάδας Παραγωγής Εμβολίων. Το 1989 εξελέγη καθηγητής Εφαρμογών στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας στην ειδικότητα Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων. Το 1991 εξελέγη επίκουρος Καθηγητής και από το 1993 είναι τακτικός Καθηγητής πρώτης βαθμίδας. Διετέλεσε για τρία χρόνια Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνολογίας  Τροφίμων, δέκα χρόνια Υπεύθυνος του Τομέα Τεχνολογικών μαθημάτων και είκοσι περίπου χρόνια Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας.  Έχει συμμετάσχει σε 12χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα από Εθνικά Προγράμματα, σε 2 Ευρωπαϊκά  καθώς και σε 8 χρηματοδοτούμενες μελέτες και ερευνητικά έργα  του Ιδιωτικού Τομέα.

Έχει δημοσιεύσει 15 επιστημονικά άρθρα σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, είναι κάτοχος 2 Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και το επιστημονικό του έργο  έχει 145 αναφορές. Έχει συγγράψει 5 Βοηθητικά Εγχειρίδια για του σπουδαστές του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας και έχει επιμεληθεί την μετάφραση ενός βιβλίου Μικροβιολογίας Τροφίμων.