Το Σώμα ως Τόπος Πληροφορίας, Μάθησης και Γνώσης

20,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

368

ISBN13

978-618-5242-18-3

Έτος Έκδοσης

2017

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,644 kg
Κωδικός Ευδόξου

77112316

In Stock

Στο συλλογικό αυτό βιβλίο εξετάζονται θεωρητικά και επιστημολογικά-μεθοδολογικά ζητήματα των σχέσεων σώματος, βιώματος, γνώσης και ποιοτικής έρευνας.

Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται τα πιο κάτω ζητήματα:

  1. Οι βασικές θεωρητικές κατευθύνσεις ερευνών της ενσώματης στροφής στις κοινωνικές επιστήμες, 
  2. Η έννοια του σώματος ως τόπου σημαντικών πληροφοριών για τη γνωσιακή ερευνητική διαδικασία και τη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας, 
  3. Οι βασικές αρχές, παραδοχές και έννοιες της οικο-σωματικο-βιωματικής προοπτικής σχετικά με τις διαδικασίες έρευνας, μάθησης και γνώσης, 
  4. Η εγελιανή προσέγγιση για το σώμα, καθώς και αυτές της κοινωνικής φαινομενολογίας, του D.N. Stern, του M. Foucault, της D. Haraway, του M. Merleau-Ponty, του S. Freud, του Μ. Heidegger, κ.ά., 
  5. Η συνέντευξη ως σωματική επικοινωνία, 
  6. Η αναπηρία στο πλαίσιο του σχολείου από την πλευρά του σώματος και πώς η υποκειμενικότητα και οι ιδιότητες του ερευνητή επηρεάζουν και εμπλουτίζουν την έρευνα, 
  7. Η σημασία του σωματικού σχήματος στην προοπτική του «παραδείγματος του Αισθητού» και η σχετιζόμενη με αυτό εξωκαθημερινή εμπειρία στην προσέγγιση της σωματο- ψυχοπαιδαγωγικής του D. Bois και των συνεργατών του στη διαμόρφωση της ενσώματης γνώσης του υποκειμένου και στις δυνατότητες προσωπικής του ανάπτυξης και 
  8. Η θεωρία του βιωματικού ρεαλισμού των G. Lakoff και M. Johnson για το σχηματισμό των εννοιολογικών μεταφορών και οι δυνατότητες διδασκαλίας και μάθησής τους στο σχολείο.

Εισαγωγή
Συντελεστές του συλλογικού βιβλίου

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΩΜΑ, ΒΙΩΜΑ, ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Το σώμα ως τόπος πληροφορίας, μάθησης και γνώσης: βασικές κατευθύνσεις ερευνών της ενσώματης στροφής στις κοινωνικές επιστήμες (Μάριος Α. Πουκός)
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η έννοια της πληροφορίας στην επιστημολογία και μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας
1.3 Το σώμα ως τόπος πληροφορίας, μάθησης και γνώσης: βασικές κατευθύνσεις ερευνών της ενσώματης στροφής στις κοινωνικές επιστήμες
1.4 Επίλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Το σώμα ως τόπος οικολογικά και κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικά πλαισιοθετημένης πληροφορίας και η σημασία του για τη μεθοδολογία της
ποιοτικής έρευνας και τις διαδικασίες μάθησης και γνώσης: προς μια οικο-σωματικο-βιωματική προοπτική (Μάριος Α. Πουρκός)
2.1 Εισαγωγή
2.2 Για την εννοιολογική οριοθέτηση του σώματος και τα προβλήματά της
2.3 Το σώμα ως τόπος πληροφορίας και η σημασία του για τη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας και τις διαδικασίες μάθησης και γνώσης:η οικο-σωματικο-βιωματική προοπτική
2.4 Επίλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η έναρθρη σωματικότητα των σχέσεων: μια αναπτυξιακή πρόταση μελέτης με το σώμα (Στάθης Παπασταθόπουλος)
3.1 Εισαγωγή
3.2 Από το σώμα στη σωματοποίηση: τρία παραδείγματα
3.3 Κάτι περισσότερο από ενσώματο: η άδηλη σχεσιακή γνώση στη θεωρία του Daniel N. Stern
3.4 Σκεπτόμενοι με το συγκινούμενο σώμα, μια επιστημολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Σώμα, βίωμα και ποιοτική έρευνα: μεθοδολογικά ζητήματα (Μάνος Σαββάκης)
4.1 Εισαγωγή: η ποιοτική διερεύνηση του ανθρώπινου σώματος και του βιώματος
4.2 Το σώμα-μηχανή
4.3 Το σώμα-βίωμα
4.4 Το σώμα-αρένα
4.5 Συμπεράσματα: σώμα και ποιοτική έρευνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Κοινωνική φαινομενολογία και ποιοτική έρευνα: γνωσιακές δομές και υποκειμενικότητα (Νίκος Ναγόπουλος)
5.1 Θεωρητικό πλαίσιο διερεύνησης
5.2 Πριν από την κοινωνιολογική στροφή: οι πρώτες συζεύξεις
5.3 Κοινωνικά δεδομένα και υποκειμενικό νόημα
5.4 Πλαίσιο διερεύνησης της ποιοτικής έρευνας στην Κοινωνιολογία: εμπειρικά θεμελιωμένες θεωρίες
5.5 Συμπεράσματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η συνέντευξη ως σωματική επικοινωνία των συνομιλητών και πολλών άλλων (Ελένη Παπαγαρουφάλη)
6.1 Η γλώσσα ως habitus
6.2 Η συνέντευξη ως σωματικός τρόπος προσοχής
6.3 Συνομιλώντας με τους δυνητικούς δωρητές και πολλούς άλλους

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΩΜΑ, ΒΙΩΜΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
H συνήθεια ως σωματο-κινητικά διαμεσολαβημένο κατανοείν στη Φαινομενολογία της Αντίληψης του Merleau-Ponty (Φωτεινή Βασιλείου)
7.1 Εμπειρισμός, νοησιαρχία, και ο τρίτος δρόμος της Φαινομενολογίας της Αντίληψης
7.2 Δύο βασικές μορφές αποβλεπτικότητας
7.3 Το σωματικό σχήμα
7.4 Ο σωματικός χώρος
7.5 Αυθορμησία και ιζηματοποίηση
7.6 Η συνήθεια ως σωματο-κινητικά διαμεσολαβημένο κατανοείν
7.7 Προς έναν γόνιμο εμπλουτισμό της σχετικής έρευνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Η Λογική του Σώματος: η εγελιανή έννοια της σωματικότητας (Αλέξανδρος Δασκαλάκης)
8.1 Εισαγωγή
8.2 Η εγελιανή ανθρωπολογία (§§ 388-412)
8.3 Η συνήθεια
8.4 Η ανάδυση του Εαυτού
8.5 Φρενολογία
8.6 Συμπέρασμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Η διαλεκτική του βιώματος και του ανοίκειου: από την ψυχανάλυση στην ερμηνευτική-φαινομενολογική σκέψη (Άγγελος Μουζακίτης)
9.1 Εισαγωγή: το ανοίκειο και η έννοια
9.2 Η φροϋδική οπτική
9.3 Η φαινομενολογική-ερμηνευτική προσέγγιση: το Dasein ως unheimlich
9.4 Συμπερασματικές σκέψεις

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΣΩΜΑΤΟ ΒΙΩΜΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΞΩΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Μεθοδολογικά ζητήματα της έρευνας του σώματος στον τομέα της αναπηρίας: μια ανθρωπολογική προσέγγιση στα όρια της διϋποκειμενικής εμπειρίας (Λάζαρος Τεντόμας)
10.1 Εισαγωγή
10.2 Το σώμα στην αναπηρία ως στοιχείο ανάλυσης
10.3 Η εθνογραφική έρευνα στον τόπο του ειδικού σχολείου: διαπραγματεύσεις στα όρια της διϋποκειμενικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Ο ρόλος της ενσώματης εξωκαθημερινής εμπειρίας στη διαμόρφωση της ενσώματης γνώσης: το «παράδειγμα του Αισθητού» (Βασιλική Τσακίρη)
11.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
11.2 Εξωκαθημερινή εμπειρία και το «παράδειγμα» του Αισθητού
11.3 Συνθήκες εξωκαθημερινής εμπειρίας
11.4 Ανάδυση εξωκαθημερινών αντιλήψεων
11.5 Επίλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Μεταφορά και σώμα: προτάσεις διδασκαλίας της εννοιολογικής μεταφοράς με σημείο αναφοράς το ανθρώπινο σώμα (Αργυρώ Λουλαδάκη)
12.1 Εισαγωγή
12.2 Ο ρόλος του σώματος και της ενσώματης εμπειρίας στο σχηματισμό εννοιολογικών μεταφορών που αφορούν σε συναισθήματα
12.3 Προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης των εννοιολογικών μεταφορών που αναφέρονται στη βίωση συναισθημάτων μέσω του σώματος με τη χρήση σκίτσων και κόμικς
12.4 Βιωματική προσέγγιση της παραγωγής εννοιολογικών μεταφορών που αφορούν ανθρώπινα συναισθήματα μέσω της χρήσης του σώματος
2.5 Συμπεράσματα

Πουρκός Μάριος

Ο Μάριος Α. Πουρκός είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο «Ψυχο-παιδαγωγική: Εναλλακτικά-Βιωματικά Πλαίσια Γνωστικής, Κοινωνικο-Ηθικής και Συναισθηματικής Ανάπτυξης και Αγωγής».

Σπούδασε Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία και Θρησκειολογία στο Πανεπιστήμιο Jagiellonian της Κρακοβίας (βασικές σπουδές στα αντίστοιχα Τμήματα) αποκτώντας τον τίτλο του Master of Arts σε κάθε μια απ’ αυτές τις επιστήμες και τον τίτλο του Διδάκτορα Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Ψυχολογία (Ph.D.). Βασικός πυρήνας των επιστημονικών του ενδιαφερόντων είναι οι ποιοτικές και οι βασισμένες στο σώμα, το παιχνίδι, την τέχνη και την αφήγηση μεθοδολογίες-μέθοδοι έρευνας και οι οικολογικές-συστημικές, κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικές και πολυτροπικές-βιωματικές προσεγγίσεις των διαδικασιών μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης.Έχει δημοσιεύσει πολλά κείμενα σχετικά με αυτά τα ζητήματα.