Τεχνολογία Εμφιαλωμένου Νερού

22,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

244

ISBN13

978-618-202-052-4

Έτος Έκδοσης

2021

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,526 kg
Κωδικός Ευδόξου

102073024

In Stock

Το παρόν βιβλίο έχει σκοπό να αναλύσει ένα μέρος του συνόλου των παραμέτρων που σχετίζονται με το εμφιαλωμένο νερό και να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα και προβλήματα που πιθανόν να αντιμετωπίσει κάποιος που ασχολείται με τη βιομηχανία του εμφιαλωμένου νερού.

Το βιβλίο αυτό:

Ασχολείται με την ανάλυση του χημικού και μικροβιολογικού παράγοντα, και μας εισάγει στο νερό σαν υλικό.

  • Αναφέρεται στη γεώτρηση και προσπαθεί να προβεί σε μία σύνοψη σχετικά με τον χώρο όπου πραγματοποιείται μια γεώτρηση, τον τρόπο κατασκευής της, την περιβαλλοντική προστασία του υδροφόρου και τα κριτήρια εμπορευσιμότητας μιας γεώτρησης.
  • Κάνει αναφορά στον τρόπο μεταφοράς του νερού μέχρι το εργοστάσιο, καθώς και στα συστήματα επεξεργασίας του νερού.
  • Παρουσιάζει τον κτηριακό σχεδιασμό ενός εμφιαλωτηρίου, καθώς επίσης και τον μηχανολογικό εξοπλισμό των γραμμών παραγωγής. Επιπλέον, εξετάζει τη μηχανολογική υγιεινή, που αποτελεί παράγοντα αποφασιστικής σημασίας για τη βιομηχανία αυτή. Τέλος, γίνονται προτάσεις layout γραμμών, ώστε να επιτυγχάνεται μέγιστη απόδοση γραμμών.
  • Αναφέρεται στα βασικά υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία.
  • Παρουσιάζει τα κοστολογικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά, που αφορούν ένα εργοστάσιο εμφιάλωσης.
  • Τέλος, αναφέρεται σε ειδικά θέματα αποθήκευσης αυτού του βιομηχανικού κλάδου.

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να δώσει στον αναγνώστη μια σφαιρική εικόνα της βιομηχανίας του εμφιαλωμένου νερού. Η προσπάθεια αυτή έχει ως στόχο τη μελέτη του εμφιαλωμένου νερού σε όλες τις διαστάσεις (Νομοθεσία, Χημεία, Μικροβιολογία, Κόστος, Παραγωγή, Μηχανολογία, Αποθήκευση).

Αντί προλόγου

Κεφάλαιο 1 Χημεία - Μικροβιολογία - Νομοθεσία εμφιαλωμένου νερού
1 Εισαγωγή
1.1 Ο κύκλος του νερού
1.2 Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού
1.3 Μικροβιολογία Εμφιαλωμένου Νερού
1.4 Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Κεφάλαιο 2 Γεώτρηση
2.1 Εισαγωγή
2.2 Υδρογεωλογικός κύκλος
2.3 Κατείσδυση
2.4 Συσχετισμοί Πετρωμάτων και νερού
2.5 Υδροφόρος Ορίζοντας
2.6 Ποιότητα Νερού Υδροφόρου Ορίζοντα
2.7 Γεώτρηση
2.8 Απώλεις Γεώτρησης / Στάθμη Άντλισης
2.9 Δειγματοληψία Γεώτρησης
2.10 Μέθοδοι Απολύμανσης

Κεφάλαιο 3 Η Επεξεργασία
3.1 Εισαγωγή
3.2 Μεταφορά νερού από την γεώτρηση στο εργοστάσιο
3.3 Τεχνικές επεξεργασίας νερού
3.4 Διάφορες τεχνικές επεξεργασίας νερού στην βιομηχανία εμφιάλωσης
3.5 Συστήματα επεξεργασίας για εμφιαλωμένα νερά
3.6 Απολύμανση δικτύου

Κεφάλαιο 4 Το εργοστάσιο - Μηχανολογικός εξοπλισμός
4.1 Εισαγωγή
4.2 Κτίριο εμφιάλωσης νερού
4.3 Στοιχεία σχεδιασμού του κτιρίου
4.4 Μηχανολογικός εξοπλισμός εμφιάλωσης νερού
4.5 Σχεδιασμός γραμμής παραγωγής

Κεφάλαιο 5 Βασικά Υλικά Συσκευασίας
5.1 Εισαγωγή
5.2 PET
5.3 Πώμα

Κεφάλαιο 6 Στοιχεία Διοίκησης Εργοστασίου
6.1 Εισαγωγή
6.2 Οργανωτική Δομή
6.3 Βασικοί Δείκτες Εργοστασίου
6.4 Βιομηχανικό Κόστος Παραγωγής
6.5 Καθορισμός βιομηχανικού πλάνου παραγωγής
6.6 Τεχνικές Βελτίωσης Δεικτών Εργοστασίου

Κεφάλαιο 7 Αποθήκη
7.1 Εισαγωγή
7.2 Αποθήκη Υλικών Συσκευασίας
7.3 Αποθήκη Έτοιμων Προϊόντων

Κεφάλαιο 8 Βασικά θέματα
8.1 Εισαγωγή
8.2 Θέματα που σχετίζονται με το μικροβιολογικό φορτίο
8.3 Διάφορα άλλα Θέματα που πιθανώς να προκύψουν, όπως η οσμή και η αλλαγή του χρώματος

Βιβλιογραφία

Τσιλιφώνης Κωνσταντίνος

O Κωνσταντίνος Τσιλιφώνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Σπούδασε Χημικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έκανε Master of Business Administration στο University of Surrey. Εργάζεται από το 1991 σε βιομηχανίες νερών και αναψυκτικών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σαν Διευθυντής Ποιότητας, Διευθυντής Παραγωγής και Αποθηκών, Project manager, Διευθυντής Εργοστασίου, Manufacturing Manager.