Τεχνικό Σχέδιο με AutoCAD, σε απλά Αυτοτελή Μαθήματα

36,00 

Εξαντλημένο

Λεπτομέρειες

Βάρος 0,771 kg

Εξαντλημένο

Το βιβλίο ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ AUTOCAD – ΣΕ ΑΠΛΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ δεν είναι ένα ακόμα εγχειρίδιο που αναφέρει όλες τις εντολές και τις δυνατότητες της εφαρμογής του AutoCad. Ο στόχος του είναι να μάθει στον σπουδαστή, στον μαθητή ή στον μηχανικό να σχεδιάζει άμεσα, χωρίς την πρόσληψη όλων των γνώσεων ενός πολυσέλιδου εγχειριδίου.  Για το σκοπό αυτό προχωρά μεθοδικά και με απλά μαθήματα να καλύψει μια αντιπροσωπευτική γκάμα:

 

  • Αρχιτεκτονικών σχεδίων (κατόψεις, τομές, και εξοπλισμός κτιρίων)
  • Μηχανολογικών σχεδίων (κατασκευαστικό, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις)
  • Ηλεκτρολογικών σχεδίων (κατόψεις, τομές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις).

Η δομή του περιεχομένου έχει ως εξής:

Στην πρώτη ενότητα, ο αναγνώστης εισάγεται στις βασικές αρχές της σχεδίασης με συντεταγμένες. Στη συνέχεια, μαθαίνει να δημιουργεί, να οργανώνει ένα σχέδιο, και να κινείται σ’ αυτό. Κατόπιν, εφαρμόζει τις βασικές αρχές σχεδίασης στο AutoCad χειριζόμενος απλά σχέδια. Ταυτοχρόνως εξερευνά το περιβάλλον της εφαρμογής που εργάζεται.

Το υπόλοιπο και μεγαλύτερο τμήμα της ύλης χωρίζεται σε τρείς ενότητες μαθημάτων καλύπτοντας τους τύπους τεχνικού σχεδίου που αναφέρθηκαν. Η διδασκαλία αναπτύσσεται μέσω απλών μαθημάτων και μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Για τη λήψη της απαραίτητης πληροφόρησης στις εντολές του μαθήματος, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέχει στη λίστα των εντολών του παραρτήματος Α ή στο ευρετήριο εντολών του παραρτήματος Β. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εικόνες που δείχνουν το αποτέλεσμα που παράγεται στο κάθε σχεδιαστικό βήμα, ενώ στο τέλος υπάρχουν πρακτικές ασκήσεις που βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης.

Η δόμηση ακολουθεί την λογική: «τι πρέπει να σχεδιάσω; Μαθαίνω για τις εντολές που μου χρειάζονται και προχωρώ στη σχεδίαση. Αυτά που έμαθα τα χρησιμοποιώ στα επόμενα μαθήματα». Με τον τρόπο αυτό η εκπαίδευσή αποκτά συγκεκριμένους στόχους, ενισχύοντας την ενεργητική συμμετοχή στη πορεία της μάθησης.

Προχωρώντας στα μαθήματα με γνώμονα τον οδηγό μελέτης που αναφέρεται παρακάτω, ο εμπλεκόμενος αποκτά μεγαλύτερη εμπειρία και ενδιαφέρον, γεγονός που του επιτρέπει να επεξεργάζεται και να αφομοιώνει τη νέα γνώση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι πρακτικές ασκήσεις που υπάρχουν στο τέλος κάθε μαθήματος δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την βαθμολογική αξιολόγηση των διδασκόντων από πλευράς του διδάσκοντα. Ο κύριος στόχος τους είναι να εμπλέξουν όσο γίνεται περισσότερο τον αναγνώστη στη μαθησιακή διεργασία, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τις ικανότητες που απέκτησε. Η λύση κάθε άσκησης θα πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης και να παρατίθεται από τον διδάσκοντα μετά από την εκπόνηση της από τους διδασκόμενους.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα ο αναγνώστης αποκτά τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες ώστε να παράγει ολοκληρωμένες σχεδιαστικές λύσεις στην ειδικότητά του.

Σαράφης Ηλίας

Ο Σαράφης Ηλίας είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο του Liverpool (Αγγλία). Διετέλεσε Πρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας και Προϊστάμενος του τομέα Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας ΑΜ-Θ. Είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Μηχατρονικής και Ρομποτικής καθώς και υπεύθυνος του τομέα Κατασκευών – Εγκαταστάσεων – Παραγωγής του τμήματος Μηχανολογίας. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εν ενεργεία προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανολογίας (πρώην ΤΕΙ Καβάλας).


Τσεμπεκλής Σπύρος

Ο Τσεμπεκλής Σπύρος είναι πτυχιούχος του τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Καβάλας και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου του Ε.Α.Π. με αντικείμενο "Σπουδές στην Εκπαίδευση". Από το 1998 είναι εξωτερικός εκπαιδευτικός συνεργάτης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και διδάσκει μεταξύ άλλων Σχεδίαση με Η/Υ και 3Δ Μοντελοποίηση στο Τμήμα Μηχανολογίας.

Έχει πλούσια εργασιακή και εκπαιδευτική εμπειρία ως μηχανικός, καθώς και σε τομείς πληροφορικής όπως προγραμματισμό εφαρμογών, ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και συστήματα e-learning. Έχει συγγράψει πλήθος διδακτικών σημειώσεων και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.