Συστήματα Βάσεων Δεδομένων

45,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

608

ISBN13

978-618-5242-58-9

Έτος Έκδοσης

2019

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

CD-ROM

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,048 kg
Κωδικός Ευδόξου

86192360

In Stock

Το βιβλίο Συστήματα Βάσεων Δεδομένων παρουσιάζει όσο γίνεται πιο απλά τις βασικές έννοιες της διαχείρισης βάσεων δεδομένων και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης μίας σχεσιακής βάσης δεδομένων έναντι της χρήσης απλών αρχείων ή λογιστικών φύλλων.

Βασικός σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να κατανοήσει ο αναγνώστης το θεωρητικό μέρος της σχεδίασης μίας σωστής σχεσιακής βάσης δεδομένων και πώς να εφαρμόσει πρακτικά τις έννοιες που έχει μάθει. Όλο το θεωρητικό μέρος συνοδεύεται από ειδικές ενότητες Πρακτικής Εξάσκησης, στις οποίες παρουσιάζεται πρακτικά η θεωρία ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να την εμπεδώσει.

Ενώ το θεωρητικό μέρος μιλάει γενικά για τις αρχές σχεδίασης βάσεων δεδομένων χωρίς να βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο DBMS, το πρακτικό μέρος του βιβλίου επικεντρώνεται σε τρία δημοφιλή συστήματα σχεσιακών βάσεων δεδομένων: τη Microsoft Access, τον Microsoft SQL Server και την MySQL. Με αυτόν τον τρόπο, ο αναγνώστης θα μπορεί να  εξασκηθεί και να επικεντρωθεί στο DBMS που τον ενδιαφέρει.

Αυτό το βιβλίο:

  • σας μαθαίνει τι είναι μία βάση δεδομένων και ένα DBMS (σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων)
  • σας εξηγεί τις βασικές έννοιες στις οποίες βασίζεται μία σχεσιακή βάση δεδομένων
  • σας παραθέτει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός DBMS
  • σας εξηγεί γιατί είναι σημαντική η σχεδίαση μίας σωστής σχεσιακής βάσης δεδομένων και με ποιον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος
  • σας εξηγεί τι είναι είναι το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ) και πώς μπορεί να σχεδιασθεί ένα διάγραμμα ΟΣ
  • σας δείχνει αναλυτικά πώς να δημιουργείτε μία βάση δεδομένων από ένα διάγραμμα ΟΣ
  • σας παρουσιάζει με πρακτικά παραδείγματα την MS Access, τον MS SQL Server και την MySQL

Μέρος 1ο Θεωρία των Βάσεων Δεδομένων

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή
1.1 Σύντομη Ιστορία των Υπολογιστών
1.2 Μέσα Αποθήκευσης των Δεδομένων
1.3 Σειριακή και Άμεση Πρόσβαση σε Αρχεία
Ασκήσεις

Κεφάλαιο 2 Εισαγωγικές Έννοιες Βάσεων Δεδομένων
2.1 Ο Σκοπός μίας Βάσης Δεδομένων
2.2 Πλεονεκτήματα μίας Βάσης Δεδομένων
2.3 Ιδιότητες μίας Βάσης Δεδομένων
Ασκήσεις

Κεφάλαιο 3 Είδη Αρχιτεκτονικών Βάσεων Δεδομένων
3.1 Ιεραρχικές Βάσεις Δεδομένων
3.2 Δικτυακές Βάσεις Δεδομένων
3.3 Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων
3.4 Αντικειμενοστραφείς Βάσεις Δεδομένων
Ασκήσεις

Κεφάλαιο 4 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
4.1 Πλεονεκτήματα ενός DBMS
4.2 Αρχιτεκτονική ενός DBMS
4.3 Χρήστες Βάσης Δεδομένων
Ασκήσεις

Μέρος 2ο Ανάλυση και Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Κεφάλαιο 5 Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων
5.1 Γενικές Έννοιες
5.2 Σχήμα Βάσης Δεδομένων
5.3 Κλειδιά
   5.3.1 Πρωτεύοντα Κλειδιά
   5.3.2 Σύνθετα κλειδιά
   5.3.3 Υπέρ-κλειδιά
   5.3.4 Υποψήφια Κλειδιά
   5.3.5 Μοναδικά Κλειδιά
   5.3.6 Δευτερεύοντα Κλειδιά
   5.3.7 Ξένα Κλειδιά
5.4 Ακεραιότητα Αναφορών
5.5 Μεταδεδομένα
5.6 Λεξικό Δεδομένων
5.7 Σχεσιακές Γλώσσες Ερωτημάτων
Ασκήσεις

Κεφάλαιο 6 Μοντέλα Δεδομένων
6.1 Μοντελοποίηση Δεδομένων
6.2 Μοντέλο ER
   6.2.1 Οντότητες
   6.2.2 Ιδιότητες
   6.2.3 Συσχετίσεις
   6.2.4 Τρόποι Απεικόνισης ενός Διαγράμματος ER
6.3 Εκτεταμένο Μοντέλο ER
   6.3.1 Γενίκευση και Εξειδίκευση
   6.3.2 Κληρονομικότητα
Πρακτική Εξάσκηση
- Σύνταξη Chen
- Σύνταξη Crow's foot
- Σύνταξη UML
Ασκήσεις

Κεφάλαιο 7 Σχεδίαση Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων
7.1 Ανάλυση Απαιτήσεων
7.2 Εννοιολογικό Μοντέλο
   7.2.1 Δημιουργία Διαγράμματος ER
   7.2.2 Έλεγχος του Μοντέλου ER
Πρακτική Εξάσκηση
7.3 Λογικό Μοντέλο
   7.3.1 Μετατροπή Διαγράμματος ER σε Σχεσιακό Μοντέλο
Πρακτική Εξάσκηση
7.4 Φυσικό Μοντέλο
   7.4.1 Περιορισμοί
Ασκήσεις

Κεφάλαιο 8 Κανονικοποίηση
8.1 Πρώτη Κανονική Μορφή
Πρακτική Εξάσκηση
8.2 Δεύτερη Κανονική Μορφή
Πρακτική Εξάσκηση
8.3 Τρίτη Κανονική Μορφή
Πρακτική Εξάσκηση
8.4 Από-κανονικοποίηση
Ασκήσεις

Κεφάλαιο 9 Διαχείριση, Επιδόσεις και Συντήρηση Βάσεων Δεδομένων
9.1 Φυσική αποθήκευση Βάσεων δεδομένων
9.2 Ευρετήρια και Τύπη ευρετηρίων
9.3 Βελτιστοποίηση Ερωτημάτων
9.4 Ασφάλεια μιας Βάσης Δεδομένων
9.5 Αντίγραφα Ασφαλείας και Επαναφορά Δεδομένων
9.6 Διαχείριση Συναλλαγών
9.6.1Deadlock
9.7 Παράλληλες και Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων
9.8 Εξόρυξη Δεδομένων
Ασκήσεις

Κεφάλαιο 10 Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός
10.1 Σχεσιακή Άλγεβρα
10.2 Σχεσιακός Λογισμός

Κεφάλαιο 11 Γλώσσα SQL
11.1 Data DefinitionLanguage
11.2 Data Control Language
11.3 Transaction Control Language
11.4 Data Manipulation Language
11.5 Βελτιστοποίηση SQL ερωτημάτων

Μέρος 3ο

Κεφάλαιο 12 MS Access
Εξοικείωση με το περιβάλλον της Access
1.1 Εκκίνηση της Access
   1.1.1 Δημιουργία μίας Βάσης Δεδομένων από Πρότυπο
   1.1.2 Δημιουργία μίας Κενής Βάσης Δεδομένων
1.2 Αντικείμενα της Access
   1.2.1 Πίνακες
   1.2.2 Ερωτήματα
   1.2.3 Φόρμες
   1.2.4 Εκθέσεις
1.3 Σχεδιασμός και Δημιουργία Πινάκων
1.4 Τύποι Δεδομένων των Πεδίων
   1.4.1 Σύντομο Κείμενο, Μεγάλο Κείμενο
   1.4.2 Αυτόματη Αρίθμηση
   1.4.3 Αριθμός, Μεγάλος Αριθμός, Νομισματική Μονάδα
   1.4.4 Ημερομηνία/Ώρα
   1.4.5 Ναι/Όχι
   1.4.6 Αντικείμενο OLE
   1.4.7 Υπερ-σύνδεση
   1.4.8 Συνημμένο
   1.4.9 Υπολογίστηκε
   1.4.10 Οδηγός αναζήτησης
1.5 Ιδιότητες Πεδίων
1.6 Ονοματολογία Πεδίων
1.7 Ορισμός πρωτεύοντος κλειδιού
1.8 Δημιουργία Πινάκων
   1.8.1 Δημιουργία Πίνακα σε Προβολή Φύλλου Δεδομένων
   1.8.2 Δημιουργία Πίνακα σε Προβολή Σχεδίασης
Πρακτική εξάσκηση
1.9 Ορισμός Σχέσεων Μεταξύ Πινάκων
Ασκήσεις
1.10 Συσχετισμός Μεταξύ Πινάκων
   1.10.1 Σχέση Ένα προς Ένα
   1.10.2 Σχέση Ένα προς Πολλά
   1.10.3 Σχέσεις Πολλά προς Πολλά
Ασκήσεις
2 Διαχείριση Πινάκων μίας Βάσης Δεδομένων
2.1 Εισαγωγή Δεδομένων
2.2 Ταξινόμηση Δεδομένων
2.3 Αναζήτηση και Αντικατάσταση Δεδομένων
2.4 Φιλτράρισμα δεδομένων
   2.4.1 Φίλτρο με Βάση την Επιλογή
2.5 Διαγραφή Εγγραφών
Ασκήσεις
3 Φόρμες
3.1 Τρόποι Δημιουργίας μίας Φόρμας
   3.1.1 Δημιουργία Φόρμας από έναν Πίνακα
Πρακτική εξάσκηση
   3.1.2 Δημιουργία Φόρμας με τον Οδηγό Φορμών
   3.1.3 Δημιουργία Φόρμας εκ του Μηδενός
3.2 Προβολές μίας Φόρμας
   3.2.1 Προβολή Διάρθρωσης
   3.2.2 Προβολή Σχεδίασης Φόρμας
Πρακτική Εξάσκηση
Πρακτική Εξάσκηση
Πρακτική Εξάσκηση
   3.2.3 Προβολή Φόρμας
3.3 Εκτύπωση Φόρμας
Ασκήσεις
4 Ερωτήματα
4.1 Τι Είναι τα Ερωτήματα
4.2 Είδη Ερωτημάτων
4.3 Τρόποι Δημιουργίας Ερωτημάτων
   4.3.1 Δημιουργία Ερωτήματος με τη Χρήση Οδηγού
   4.3.2 Δημιουργία Ερωτήματος σε Προβολή Σχεδίασης
Πρακτική Εξάσκηση
4.4 Εκτέλεση ενός Ερωτήματος
4.5 Προσαρμογή ενός Ερωτήματος
Πρακτική Εξάσκηση
   4.5.1 Δημιουργία Παραμετρικού Ερωτήματος
   4.5.2 Υπολογιζόμενα πεδία
   4.5.3 Συγκεντρωτικοί Υπολογισμοί
   4.5.4 Ερωτήματα Ενεργειών
   4.5.5 Γλώσσα SQL
Ασκήσεις
5 Εκθέσεις
5.1 Τρόποι Δημιουργίας μίας Έκθεσης
   5.1.1 Δημιουργία Έκθεσης από έναν Πίνακα/Ερώτημα
   5.1.2 Δημιουργία Έκθεσης με Χρήση Οδηγού
   5.1.3 Δημιουργία Έκθεσης εκ του Μηδενός
   5.1.4 Δημιουργία Έκθεσης από Ερώτημα
5.2 Προσαρμογή Έκθεσης σε Προβολή Σχεδίασης
   5.2.1 Προσαρμογή των Στοιχείων μίας Έκθεσης
   5.2.2 Ιδιότητες Έκθεσης
   5.2.3 Ομαδοποίηση και Ταξινόμηση Εγγραφών
   5.2.4 Χρήση Πεδίων Υπολογισμού σε μία Έκθεση
   5.2.5 Δημιουργία Δευτερεύουσας Έκθεσης
5.3 Προεπισκόπηση και Εκτύπωση Εκθέσεων
Ασκήσεις
6 Διαχείριση, Συντήρηση και Ασφάλεια
6.1 Διαχείριση μίας Βάσης Δεδομένων
   6.1.1 Εισαγωγή και Εξαγωγή Δεδομένων
   6.1.2 Σχεδίαση μίας Φόρμας Περιήγησης
6.2 Συντήρηση μίας Βάσης Δεδομένων
6.3 Ασφάλεια μίας Βάσης Δεδομένων
Ασκήσεις
6.4 Ορισμός Πινάκων και Δείγματα Δεδομένων
   6.4.1 Πίνακας ΠΕΛΑΤΕΣ
   6.4.2 Πίνακας ΠΡΟΪΟΝΤΑ
   6.4.3 Πίνακας ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
   6.4.4 Πίνακας ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
   6.4.5 Πίνακας ΠΡΟΙΟΝΤΑ_ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κεφάλαιο 13 SQL Server
13.1 Γνωριμία με το περιβάλλον του SQL Server
13.2 Τύποι Δεδομένων των Πεδίων στον SQL Server
Πρακτική εξάσκηση 1
13.3 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων με γλώσσα DDL
13.4 Δημιουργία Πινάκων με γλώσσα DDL
13.5 Δημιουργία συσχετίσεων στον SQL Server
13.6 Εισαγωγή Δεδομένων
Πρακτική Εξάσκηση 2
Ασκήσεις

Κεφάλαιο 14 MySQL
14.1 Γενικά Στοιχεία για την MySQL
14.2 Διαφορές μεταξύ MySQL και SQL Server
14.3 Γνωριμία με το Περιβάλλον της MySQL
14.4 Τύποι Δεδομένων στη MySQL
14.5 Συναρτήσεις της MySQL
14.6 SQL Εντολές της MySQL
Πρακτική Εξάσκηση Υπηρεσίες Υγείας

Γκλαβά Μαίρη

Η Μαίρη Γκλαβά έχει σπουδάσει Μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο New York University (Η.Π.Α.) στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Εργάζεται ως αναλύτρια/προγραμματίστρια και έχει υπερ-εικοσαετή εμπειρία διδασκαλίας σε θέματα υπολογιστών σε στελέχη εταιρειών. Επίσης, έχει μεταφράσει πλήθος βιβλίων υπολογιστών, ενώ έχουν εκδοθεί άλλα τρία δικά της βιβλία για προηγούμενες εκδόσεις των Windows και του Office.