Σύνθετες παρεμβάσεις στο χώρο της υγείας

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

400

ISBN13

978-618-5242-07-7

Έτος Έκδοσης

2018

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,162 kg
Κωδικός Ευδόξου

77119209

In Stock

Οι υπηρεσίες του Ανθρώπου και της Υγείας αντιμετωπίζουν σήμερα μία σειρά προκλήσεων – όπως η γήρανση του πληθυσμού, τα χρόνια νοσήματα και οι νέες ενδημίες – που απαιτούν υψηλά σύνθετες απαντήσεις και λαμβάνουν χώρα σε πολλαπλά περιβάλλοντα φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων της οξείας ιατρικής, των υποδομών χρόνιας φροντίδας και της κοινότητας. Συνεπώς, οι περισσότερες, σύγχρονες παρεμβάσεις φροντίδας θεωρούνται, τώρα, ως «σύνθετες παρεμβάσεις» – ενέργειες που εμπεριέχουν έναν αριθμό συστατικών στοιχείων με την προοπτική αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους έτσι, ώστε όταν βρίσκουν εφαρμογή στον πληθυσμό-στόχο, να παράγουν ένα εύρος πιθανών και ποικίλων εκβάσεων. Αυτό, με τη σειρά του, απαιτεί μεθοδολογικές εξελίξεις που επίσης λαμβάνουν υπόψη την αλλαγή των αξιών και των συμπεριφορών, που σχετίζονται με την κατάσταση των ασθενών που δέχονται τη φροντίδα υγείας.

Η μετάφραση και η επιμέλεια στην Ελληνική γλώσσα του Βιβλίου: «Complex Interventions in Health. An overview of research methods» των δύο τ. Προέδρων της ΕΑΝS, D. A. Richards και I.R. Hallberg, δομημένο βάσει των οδηγιών του Συμβουλίου Ιατρικής Έρευνας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Medical Research Council), αποτελεί ευτυχές εφαλτήριο για την εξέλιξη της σύγχρονης, ελληνικής έρευνας βασισμένης σε ενδείξεις στο χώρο της υγείας, όντας το πρώτο βιβλίο που θέτει τις σύνθετες παρεμβάσεις εντός ενός συνεκτικού συστήματος ερευνητικών υποθέσεων, ώστε να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν τις διαδικασίες έρευνας που εμπεριέχονται σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, δοκιμασίας, αποτίμησης και εφαρμογής σύνθετων παρεμβάσεων και να τους επικουρήσει να αναβαθμίσουν τις μεθοδολογικές ενέργειες ώστε να παράγουν ασφαλείς, βασισμένες σε ενδείξεις, παρεμβάσεις φροντίδας υγείας.

Το παρόν σύγγραμμα είναι προσιτό σε φοιτητές και ερευνητές που εντρυφούν σε σύνθετες παρεμβάσεις και αποσκοπούν σε μη «περιττή έρευνα». Κάθε ουσιώδες κεφάλαιο περιλαμβάνει μία εισαγωγή, μαθησιακούς στόχους, κλινικά παραδείγματα, περίληψη και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη. Οι προοπτικές διαφόρων αποδεκτών των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών, των οικογενειών και των επαγγελματιών υγείας, συζητούνται διεξοδικά καθώς αποτελούν οικονομικές και ηθικές πτυχές των μεθόδων που εφαρμόζονται. Μία ζωτική συμβολή στην έρευνα για την υγεία, καθώς αυτό το βιβλίο είναι πρωτοπόρο για τα ελληνικά, ερευνητικά δεδομένα και συνάμα κατάλληλο για τα επαγγέλματα υγείας και κοινωνικής φροντίδας όπως νοσηλευτικά, ιατρικά, δημόσιας υγείας, έρευνας στις υπηρεσίες υγείας, ανθρωπιστικών υπηρεσιών, έχοντας υπόβαθρο σχετικό με την παροχή φροντίδας υγείας. Ευοδώθηκε χάριν της ευλογημένης συνεργασίας της Τ.Σ. με τέσσερις, Ελληνίδες ερευνήτριες στο χώρο της υγείας και παιδείας.

Κατάλογος Εικόνων
Κατάλογος Πινάκων
Κατάλογος Πλαισίων
Συμμετέχοντες Συγγραφείς

Πρόλογος
Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης
Ευχαριστίες

Κεφάλαιο 1 Το πλαίσιο των σύνθετων παρεμβάσεων
David A. Richards
Κεφάλαιο 2 Η γνώση για την πρακτική φροντίδας υγείας
Ingalil Rahm Hallberg
Κεφάλαιο 3 Η αξία των μικτών μεθόδων στην έρευνα των σύνθετων παρεμβάσεων
Gunilla Borglin
Κεφάλαιο 4 H κριτικής σημασίας εμπλοκή του ασθενή και του κοινού στην έρευνα των σύνθετων παρεμβάσεων
David A. Richards

Θεματική Ενότητα 1
Ανάπτυξη σύνθετων παρεμβάσεων
Εισαγωγή στη Θεματική Ενότητα 1
Gabriele Meyer και Sascha Kopke
Κεφάλαιο 5 Συστηματικές ανασκοπήσεις των επιδράσεων των παρεμβάσεων
Nicky Cullum και Jo Dumville
Κεφάλαιο 6 Προηγμένες προσεγγίσεις στη σύνθεση των ενδείξεων και της εφαρμογής τους στο σχεδιασμό της παρέμβασης
Nicky Cullum και Jo Dumville
Κεφάλαιο 7 Διερευνώντας την πολυπλοκότητα στις συστηματικές ανασκοπήσεις των σύνθετων παρεμβάσεων
Sascha Kopke, Jane Noyes, Jackie Chandler και Gabriele Meyer
Κεφάλαιο 8 Σύνθεση ποιοτικών δεδομένων
Jo Rycroft-Malone και Christopher R. Burton
Κεφάλαιο 9 Δημιουργώντας την προϋπόθεση για ανασκοπήσεις μικτών μεθόδων
Karin Hannes
Κεφάλαιο 10 Ανάπτυξη σύνθετων παρεμβάσεων: μοντελοποίηση των εκβάσεων
Susanne Buhse και Ingrid Muhlhauser
Κεφάλαιο 11 Σχεδιασμός παρεμβάσεων για τη μεταβολή της σχετιζόμενης με την υγεία συμπεριφοράς
Charles Abraham, Sarah Denford, Jane R. Smith, Sarah Dean, Colin Greaves,
Jenny Lloyd, Mark Tarrant, Mathew P. White και Katrina Wyatt
Κεφάλαιο 12 Μοντελοποίηση της διαδικασίας και των εκβάσεων σε σύνθετες παρεμβάσεις
Walter Sermeus

Θεματική Ενότητα 2
Διερεύνηση εφαρμοσιμότητας/βιωσιμότητας και ανάληψη πιλοτικού ελέγχου σε σύνθετες παρεμβάσεις
Εισαγωγή στη Θεματική Ενότητα 2
David A. Richards
Κεφάλαιο 13 Πιλοτικές δοκιμές και μελέτες εφαρμοσιμότητας/βιωσιμότητας για σύνθετες παρεμβάσεις: μία εισαγωγή
Lora M. Giangregorio και Lehana Thabane
Κεφάλαιο 14 Τρόποι χρήσης των μελετών βιωσιμότητας και των πιλοτικών δοκιμών με σκοπό τη δοκιμασία εναλλακτικών μεθοδολογιών και μεθοδολογικών διαδικασιών πριν τη διεξαγωγή δοκιμών πλήρους κλίμακας
Rod S. Taylor, Obioha C. Ukoumunne και Fiona C. Warren
Κεφάλαιο 15 Τρόποι χρήσης των μελετών βιωσιμότητας με σκοπό την εξαγωγή εκτιμήσεων παραμέτρων για την τροφοδότηση μιας πλήρους δοκιμής
Obioha C. Ukoumunne, Fiona C. Warren, Rod S. Taylor και Paul Ewings
Κεφάλαιο 16 Αντιμετώπιση προβλημάτων προσέλκυσης και διατήρησης με τη χρήση πιλοτικών δοκιμών και μελετών βιωσιμότητας
Shaun Treweek
Κεφάλαιο 17 Αξιολογώντας τις συνθήκες: πιλοτικός έλεγχος μίας σύνθετης παρέμβασης
Nancy Feeley και Sylvie Cossette
Κεφάλαιο 18 Η Βιωσιμότητα στην πράξη
David A. Richards

Θεματική Ενότητα 3
Αποτίμηση των σύνθετων παρεμβάσεων
Εισαγωγή στη Θεματική Ενότητα 3
Ingalill Rahm Hallberg
Κεφάλαιο 19 Ατομικές και κατά συστάδες - τυχαιοποιημένες (cluster-randomized) δοκιμές
Sallie Lamb και Douglas G. Altman
Κεφάλαιο 20 Σχεδιασμός «stepped-wedge» (Διαδοχική αλλά τυχαία εφαρμογή της παρέμβασης σε πολλαπλά χρονικά διαστήματα), φυσικά πειράματα, σχέδια ανάλυσης διακοπτόμενης χρονικής ακολουθίας
Yan Hu
Κεφάλαιο 21 Μη τυπικοί σχεδιασμοί και σχεδιασμοί προτίμησης
Lοuise Von Essen
Κεφάλαιο 22 Σχεδιασμοί απλής περίπτωσης (Single-subject designs)
Lena Nilsson- Wikmar και Karin Harms- Ringdahl
Κεφάλαιο 23 Διαδικασία αξιολόγησης των σύνθετων παρεμβάσεων: μία σύνοψη των οδηγιών του Συμβουλίου Ιατρικής Έρευνας (ΣΙΕ)
(Medical Research Council-MRC)
Graham Moore, Suzanne Audrey, Mary Barker, Lyndal Bond, Chris Bonell,
Wendy Hardeman, Laurence Moore, Alicia O’ Cathain, Tannaze Tinati,
Daniel E. Wight και Janis Baird
Κεφάλαιο 24 Πιστότητα της παρέμβασης στις κλινικές δοκιμές
Henna Hasson
Κεφάλαιο 25 Διαδικασία ποιοτικής αξιολόγησης για τις σύνθετες παρεμβάσεις
Salla Atkins, Willem Odendaal, Netalie Leon,
Elizabeth Lutge και Simon Lewin
Κεφάλαιο 26 Οικονομικές εκτιμήσεις των σύνθετων παρεμβάσεων
Katherine Payne και Alexander J. Thompson

Θεματική Ενότητα 4
Εφαρμογή σύνθετων παρεμβάσεων
Εισαγωγή στη Θεματική Ενότητα 4
Theo van Achterberg
Κεφάλαιο 27 Ζητήματα εφαρμογής: μία συστηματική και σταδιακή προσέγγιση
Ted A. Skolarus και Anne E. Sales
Κεφάλαιο 28 Γιατί έχουν σημασία τα εμπόδια και οι διευκολυντές;
Elizabeth J. Dogherty και Carole A. Estabrooks
Κεφάλαιο 29 Πώς να φτάσουμε σε ένα σχέδιο εφαρμογής
Theo van Achterberg
Κεφάλαιο 30 Εφαρμογή της θεωρίας ομαλοποίησης της διαδικασίας για την εφαρμογή σύνθετων παρεμβάσεων
Carl May

Κεφάλαιο 31 Έρευνα δράσης για την εφαρμογή σύνθετων παρεμβάσεων
Brendan McCormack
Κεφάλαιο 32 Μοντελοποίηση συστημάτων για τη βελτίωση της φροντίδας υγείας
Martin Pitt, Thomas Monks και Michael Allen
Κεφάλαιο 33 Μερικές τελευταίες σκέψεις
Ingalill Rahm Hallberg και David A. Richards

Βιβλιογραφικές Αναφορές
Αλφαβητικός κατάλογος εννοιών στη μεθοδολογία της έρευνας και συνωνύμων
Ορολογία

Hallberg Rahm Ingalill

Η Hallberg Rahm Ingalill είναι Καθηγήτρια στις Επιστήμες Φροντίδας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Lund στη Σουηδία. Η έρευνά της αφορά στη γήρανση, στις υπηρεσίες και φροντίδα των ηλικιωμένων και των ατόμων με βαριές ασθένειες, μία περιοχή στην οποία έχει υπάρξει στο προσκήνιο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ως τ. Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νοσηλευτικής Επιστήμης, ήταν μαζί με τον David A. Richards, κινητήριος δύναμη ώστε να μεταβληθεί η ανεπιθύμητη πλειοψηφία των μικρής κλίμακας, περιγραφικών, ερευνητικών προγραμμάτων.


Richards A. David

Ο Richards A. David είναι Καθηγητής Υπηρεσιών Έρευνας Ψυχικής Υγείας στην Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Exeter και Ερευνητής (Senior Investigator) στο UK National Institute of Health Research. Έχει υπάρξει στο προσκήνιο εθνικών και διεθνών προσπαθειών ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ψυχολογικές θεραπείες βασισμένες σε ενδείξεις για την κατάθλιψη και έχει πρωτοστατήσει για την εφαρμογή ερευνητικών μεθόδων σύνθετων παρεμβάσεων στη Νοσηλευτική και στη φροντίδα υγείας στην Ευρώπη.


Τζιαφέρη Στυλιανή

Η Τζιαφέρη Στυλιανή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων με ειδίκευση (MSc) στην Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Τμήμα Ιατρικής από το 1999 και στη Δημόσια Υγεία από το ΕΚΠΑ, Τμήμα Νοσηλευτικής από το 2000. Είναι κάτοχος παιδαγωγικής επάρκειας-πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) από το 2002. Επίσης είναι κάτοχος του πτυχίου τριετούς προγράμματος σπουδών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νοσηλευτικών Σπουδών και μέλος αυτής από το 2005 και κάτοχος πτυχίων τριών ξένων γλωσσών. Από το 2006 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Τομέα Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ με θέμα: «Εκτίμηση της επικινδυνότητας των επαγγελματικών
κινδύνων στο χώρο του νοσοκομείου».

Από το 1999 εργάστηκε ως Κλινική Νοσηλεύτρια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» ενώ από το 2002 εργάστηκε στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών με καθήκοντα Κοινοτικής Νοσηλευτικής, στα Ε.Ι. και ΤΕΠ του Ειδικού Νοσοκομείου καθώς και από το 2006 στο γραφείο Νοσηλευτικής Διεύθυνσης και της Διοίκησης του Νοσοκομείου με καθήκοντα Νοσηλεύτριας Επιτήρησης Λοιμώξεων, Υπευθύνου Νοσηλευτή καταγραφής Εργατικών Ατυχημάτων-Υγιεινής και Ασφάλειας στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών και Συντονιστή Επικοινωνίας σε θέματα Ποιότητας στο χώρο του Νοσοκομείου. Από το 2000 έχει συμμετάσχει ως διδάσκουσα σε σειρά
μαθημάτων στην «Υγιεινή της Εργασίας» Νοσηλευτικής Ειδικότητας και συνεχούς σε ΚΕΚ δημοσίων φορέων υπηρεσιών υγείας. Από το 2003-2008 συνεργάστηκε με τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) για τη διδασκαλία του μαθήματος «Υγιεινή της Εργασίας». Από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 συνεργάζεται με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως Διδάσκουσα σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 και παράλληλα συνεργάζεται με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ (από το 1998 ως σήμερα), σχετικά με τη Δημόσια Υγεία και ιδίως την Κοινοτική Νοσηλευτική και την Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας. Από το 2008 συνεργάστηκε ως ειδικός
επιστήμονας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) για την οργάνωση και διδασκαλία του μαθήματος «Κοινοτική και Διαπολιτισμική Νοσηλευτική». Τον Νοέμβριο του 2009 εξελέγη Λέκτορας στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινοτική Νοσηλευτική» όπου διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο Κοινοτική Νοσηλευτική, Υγιεινή της Εργασίας, Διαπολιτισμική Νοσηλευτική, Κατ’ οίκον Νοσηλεία, Υγεία Ταξιδιωτών. Το Μάρτιο του 2013 εξελίχθη στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινοτική Νοσηλευτική». Επίσης είναι υπεύθυνη του μαθήματος «Πολιτικοί
και Θεσμικοί παράγοντες στη διαχείριση κρίσεων» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Από το 1998 έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια και συντονίστρια σε σημαντικό αριθμό διεθνών, ευρωπαϊκών και ελληνικών συνεδρίων και ως κριτής επιστημονικών εργασιών σε συνέδρια καθώς και σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Η ερευνητική και συγγραφική της δραστηριότητα κατά την ίδια περίοδο, αφορά στον Τομέα Δημόσιας Υγείας και ιδίως στο γνωστικό αντικείμενο της Υγιεινής της Εργασίας ενώ έχει διακριθεί με διεθνή, ακαδημαϊκή βράβευση από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας (OSHRI) και τον Οργανισμό Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας στην Κορέα (KOSHA). Συμμετέχει σε αξιόλογα ερευνητικά
πρωτόκολλα, συνεργαζόμενη με μέλη ΔΕΠ του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής του
ΕΚΠΑ, και ιδίως με τα εργαστήρια Κοινοτικής Νοσηλευτικής και Πρόληψης, και με μέλη ΔΕΠ του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Αξιοσημείωτη είναι η τρέχουσα συμμετοχή της σε τέσσερα διεθνή/ευρωπαϊκά ερευνητικά πρωτόκολλα, ένα με το τμήμα νεφρολογίας και αιματολογίας του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Landstinget Gavleborg στη Σουηδία (κατόπιν πρόσκλησης), ένα με το Διεθνές Ινστιτούτο Διαχείρισης Επικινδυνότητας και Ασφάλειας (IIRSM) & την Επιστημονική Επιτροπή για την Πρόληψη
Ατυχημάτων του Διεθνούς Οργανισμού Επαγγελματικής Υγείας (ICOH SCAP) (κατόπιν πρόσκλησης), ένα με την Ευρωπαϊκή ερευνητική ομάδα: Reflection Network και ένα τέταρτο, σε μία ερευνητική ομάδα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Νοσηλευτικής Επιστήμης (EANS). Είναι μέλος συναφών επιστημονικών και επαγγελματικών συλλόγων στην Ελλάδα (ΕΣΝΕ, ΕΝΕ), στην Ευρώπη (EANS,REFLECTION,FOHNEU), Διεθνώς: ενεργό μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Επαγγελματικής Υγείας-ICOH, και πιο συγκεκριμένα σε δύο επιστημονικές επιτροπές: 1. Πρόληψη Ατυχημάτων (SCAP) 2. Νοσηλευτών Επαγγελματικής Υγείας (SCOHN). (ICOH, IOHA, SCOHN, SCAP) και διατελεί Πρόεδρος του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Κοινοτικής Νοσηλευτικής του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος και Πρόεδρος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Νοσηλευτών Επαγγελματικής Υγείας (FOHNEU).