Σχεδίαση με Υπολογιστή (2D και 3D CAD)

45,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

376

ISBN13

978-618-202-163-7

Έτος Έκδοσης

2023

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

Link

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,09 kg
Κωδικός Ευδόξου

122090751

In Stock

Το βιβλίο Σχεδίαση με υπολογιστή (2D & 3D CAD) αποτελεί ένα σύγχρονο διδακτικό εγχειρίδιο εκμάθησης των βασικών σχεδιαστικών λειτουργιών με χρήση των λογισμικών προγραμμάτων AutoCAD και SolidWorks.

Στόχος του είναι να παρατεθούν ανά ενότητα τα εργαλεία σχεδίασης και οι ρυθμίσεις τους, όπως αυτά προσφέρονται από τα λογισμικά και εν συνεχεία να παρουσιαστούν χαρακτηριστικά παραδείγματα χρήσης τους, για την πλήρη κατανόηση του τρόπου εφαρμογής των εργαλείων αυτών.

Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με σκοπό να τους εκπαιδεύσει, μέσω της πληθώρας των παραδειγμάτων που περιέχονται, στις βασικές αρχές και τεχνικές σχεδίασης CAD (2D & 3D), ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις σχεδιαστικές προκλήσεις που θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και στη μετέπειτα επαγγελματική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, απευθύνεται και στους επαγγελματίες μηχανικούς που συναντούν καθημερινά στην εργασίας τους προβλήματα σχεδιαστικής φύσεως.

Το βιβλίο αυτό δύναται να αποτελέσει χρήσιμο βοήθημα για επιστήμονες και από άλλους κλάδους των θετικών επιστημών που επιθυμούν να εντρυφήσουν στις έννοιες και στις αρχές λειτουργίας, καθώς και στη χρήση των συστημάτων σχεδίασης μέσω υπολογιστή.
Η μεθοδικότητα που υιοθετείται στην παρουσίαση των θεμάτων, αλλά και των παραδειγμάτων που παρατίθενται, καθιστά το παρόν σύγγραμμα ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα.

Ευχαριστίες 
Πρόλογος 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή 
1.1 Το περιβάλλον του ΑutoCAD 
   1.1.1 Εκκίνηση του AutoCAD 
   1.1.2 Αρχική oθόνη 
   1.1.3 Αναλύοντας την Οθόνη 
   1.1.4 Βοηθητικά εργαλεία 
   1.1.5 Χρήση πληκτρολογίου – χρήση ποντικιού 
   1.1.6 Διαχείριση αρχείων 
1.2 Συστήματα συντεταγμένων (καρτεσιανό–πολικό) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εντολές σχεδίασης (Draw) 
2.1 Εντολή Line 
2.2 Εντολή Polyline 
2.3 Εντολή Circle 
2.4 Εντολή Arc 
2.5 Εντολή Rectangle 
2.6 Εντολή Polygon 
2.7 Εντολή Ellipse 
2.8 Εντολή Hatch 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εντολές τροποποίησης (Modify) 
3.1 Εντολή Copy 
3.2 Εντολή Offset 
3.3 Εντολή Move 
3.4 Εντολή Rotate 
3.5 Εντολή Trim 
3.6 Εντολή Extend 
3.7 Εντολή Fillet 
3.8 Εντολή Chamfer 
3.9 Εντολή Break 
3.10 Εντολή Explode 
3.11 Εντολή Join 
3.12 Εντολή Mirror 
3.13 Εντολή Array 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Εντολές διαστασιολόγησης σχεδίων (Dimension) 
4.1 Διαστασιολόγηση σχεδίων (Dimension) 
4.2 Μορφή διάστασης 
4.3 Οριζόντια και καθετή γραμμική διάσταση 
4.4 Στοιχισμένη διάσταση 
4.5 Διάσταση γωνίας 
4.6 Διάσταση τόξου 
4.7 Διάσταση ακτίνας 
4.8 Διάσταση με σύστημα αναφοράς 
4.9 Τοποθέτηση διάστασης 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Βοηθητικές εντολές 
5.1 Στρώσεις σχεδίου (Layers) 
5.2 Μέθοδοι επιλογής αντικειμένου 
5.3 Εντολή Ζοομ 
5.4 Εντολή Pan 
5.5 Σημεία έλξης 
5.6 Εντολή Option 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Σχεδίαση σε παραμετρικό λογισμικό πρόγραμμα CAD 
Εισαγωγή 
6.1 Κατανόηση της μοντελοποίησης χαρακτηριστικών γεωμετρικών μορφών 
6.2 Κατανόηση του ιστορικού σχεδίασης 
6.3 Σχεδίαση γραμμής 
6.4 Τροποποίηση της γραμμής 
6.5 Εντολή δημιουργίας παραλληλογράμμου 
6.6 Δημιουργία στερεού 
6.7 Σχεδίαση σχήματος με ορθές γωνίες 
6.8 Τροποποίηση του Sketch 
6.9 Τροποποίηση του Feature 
6.10 Ο κύκλος και η εντολή Smart Dimension 
6.11 Πρόσθεση της οπής 
6.12 Εντολές δημιουργίας τόξων, Centerpoint Arc και Tangent Arc 
   6.12.1 Η χρήση της εντολής Tangent Arc 
   6.12.2 Η εντολή Centerpoint Arc 
   6.12.3 Έκταση του αντικειμένου (Extrude) 
   6.12.4 Δημιουργία αύλακα 
Σύνοψη 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Σχεδίαση 2D σχημάτων (Sketch modeling) 
Εισαγωγή 
7.1 Τόξο τριών σημείων – 3 Point Arc 
7.2 Καμπυλότητα–fillet και η εντολή Undo 
7.3 Καμπύλη γραμμή Spline 
7.3.1 Τροποποίηση Spline 
7.4 Καμπύλη γραμμή από εξίσωση 
7.5 Πολύγωνο–Polygon 
7.6 Έλλειψη–Ellipse 
7.7 Παραβολή–Parabola 
7.8 H εντολή Offset Entities 
7.9 Η εντολή Trim Entities 
7.10 Η εντολή Extend Entities 
7.11 Η εντολή Split Entities 
7.12 Η εντολή Jog Line 
   7.12.1 Παράδειγμα εφαρμογής της εντολής Jog Line 
7.13 Η εντολή Mirror Entities 
7.14 H εντολή Move Entities 
7.15 Η εντολή Rotate Entities 
7.16 Η εντολή Copy Entities 
7.17 Η εντολή Scale Entities 
7.18 Η εντολή Centerline 
7.19 Η εντολή Linear Sketch Pattern 
7.20 Η εντολή Circular Sketch Pattern 
7.21 Σχεδίαση με παραμέτρους 
7.22 Tutorials 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Σχεδίαση 3D αντικειμένων (Part modeling) 
Εισαγωγή 
8.1 Η εντολή Extruded Boss/Base 
8.2 Δημιουργία πλευρών με εσωτερική κλίση 
8.3 Η εντολή Extruded Cut 
8.3.1 Σχεδίαση του αύλακα 
8.4 Η εντολή Hole Wizard 
8.5 Δεύτερη μεθοδολογία δημιουργίας οπών 
8.6 Η εντολή Fillet 
   8.6.1 Δημιουργία Fillet τη χρήση της επιλογής Variable Radius 
   8.6.2 Δημιουργία Fillet τη χρήση της επιλογής Face Fillet 
   8.6.3 Δημιουργία Fillet με χρήση της επιλογής Full round fillet 
8.7 Η εντολή Chamfer 
   8.7.1 Ορισμός Chamfer με χρήση γωνίας και απόστασης 
   8.7.2 Ορισμός Chamfer με χρήση δύο αποστάσεων 
   8.7.3 Ορισμός Chamfer σε κορυφή 
   8.7.4 Η εντολή Revolved Boss/Base 
8.8 Η εντολή Revolved Cut 
8.9 Επίπεδα αναφοράς – Reference Planes 
   8.9.1 Δημιουργία επιπέδου αναφοράς 
   8.9.2 Δημιουργία οπής 
8.10 Η εντολή Lofted Boss/Base 
8.11 Η εντολή Swept Boss/Base  
8.12 Η εντολή Rib 
8.13 Η εντολή Draft 
8.14 Η εντολή Linear Pattern 
8.15 Η εντολή Circular Pattern 
8.16 Η εντολή Mirror 
8.17 Η εντολή Shell 
8.18 Τροποποίηση αντικειμένων – Editing Features 
   8.18.1 Τροποποίηση του μεγέθους της εγκοπής 
8.19 Tutorials 
8.20 Παραδείγματα σχεδίασης 3D αντικειμένων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Σχεδίαση συναρμολογημάτων (Assembly modeling) 
Εισαγωγή 
9.1 Άνοιγμα σχεδίου συναρμολόγησης 
9.2 Η εντολή Move Component 
9.3 Η εντολή Rotate Component 
9.4 Η εντολή Mate 
9.5 Συναρμολόγηση κάτω-προς-τα-πάνω (Bottom-Up Assemblies) 
9.6 Δημιουργία αποσυναρμολογημένης διάταξης 
9.7 Προσομοίωση διαδικασίας συναρμολόγησης 
9.8 Μελέτη κίνησης 
9.9 Παράδειγμα προβλήματος δημιουργίας περιστροφικής διάταξης 
9.10 Η χρήση της εντολής Motion Study 
9.11 Τροποποίηση αντικειμένου Part εσωτερικά αρχείου Assembly 
9.12 Tutorial 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Εκπόνηση μηχανολογικών σχεδίων (Drawing) 
Εισαγωγή 
10.1 Όψεις 
   10.1.1 Μετακίνηση όψεων 
   10.1.2 Δημιουργία άλλων όψεων 
10.2 Τομές 
   10.2.1 Σχεδίαση τομών στο SolidWorks 
   10.2.2 Αλλαγή στιλ απεικόνισης τομής 
   10.2.3 Τομή με περιστροφή 
   10.2.4 Τομή θραύσης 
10.3 Λεπτομέρεια 
   10.3.1 Δημιουργία λεπτομέρειας 
10.4 Βοηθητικές όψεις 
   10.4.1 Δημιουργία βοηθητικών όψεων 
10.5 Δημιουργία μηχανολογικού σχεδίου αποσυναρμολογημένης διάταξης 
10.6 Αρίθμηση εξαρτημάτων συναρμολογημένης διάταξης 
10.7 Κατάσταση τεμαχίων 
   10.7.1 Τροποποίηση της κατάστασης τεμαχίων 
   10.7.2 Εισαγωγή στήλης στην κατάσταση τεμαχίων 
   10.7.3 Τροποποίηση της κατάστασης τεμαχίων 
10.8 Υπόμνημα 
   10.8.1 Εισαγωγή πληροφοριών στο υπόμνημα 

Ο Εμμανουήλ Βαρύτης είναι δρ Μηχανολόγος Μηχανικός και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με γνωστικό αντικείμενο την αντίστροφη μηχανική και την προσθετική μηχανική. Είναι συνιδρυτής της εταιρείας τεχνολογίας Innovation Era, αντιπροσώπου της Dassault Systèmes για λύσεις CAD/CAM/CAE/PDM/PLM. Από το 2010, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες της Ελλάδας και της Κύπρου σε θέματα της Βιομηχανίας 4.0. Στο πανεπιστήμιο διδάσκει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με αντικείμενο το μηχανολογικό σχέδιο, τα στοιχεία μηχανών, τα συστήματα CAD/CAE/CAM κ.α. Είναι συγγραφέας ερευνητικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια, ενώ παράλληλα έχει συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων.

Δαυϊδ Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Δαυΐδ, δρ Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Kaiserslautern Γερμανίας, είναι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας και διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανουργικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής (MT-Lab). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στο γνωστικό αντικείμενο του βιομηχανικού σχεδιασμού και των τεχνολογιών παραγωγής. Έχει υλοποιήσει πλήθος ερευνητικών και βιομηχανικών έργων. Το ερευνητικό του έργο αποτυπώνεται σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει ευρεία διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με αντικείμενο τη μηχανουργική τεχνολογία, τα συστήματα παραγωγής, CAD/CAM και τη βελτιστοποίηση βιομηχανικών προϊόντων και διεργασιών.


Ο Δημήτριος Σαγρής είναι δρ Μηχανολόγος Μηχανικός, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, με γνωστικό αντικείμενο τα βιομηχανικά ρομπότ και τη βελτιστοποίηση χρήσης αυτών. Αποτέλεσε μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΤΕΙ Σερρών, ενώ παράλληλα έχει υπηρετήσει ως διδάσκων σε πανεπιστημιακά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με αντικείμενο τη ρομποτική, τα συστήματα CAD/CAE/CAM και τα συστήματα παραγωγής. Είναι συγγραφέας πλήθους ερευνητικών εργασιών και ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση ρομποτικών συστημάτων και συστημάτων παραγωγής.