Στοιχεία χαρτογραφίας και οπτικοποίησης γεωχωρικών δεδομένων

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

360

ISBN13

978-618-202-156-9

Έτος Έκδοσης

2024

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,05 kg
Κωδικός Ευδόξου

122088881

In Stock

Το βιβλίο Στοιχεία χαρτογραφίας και οπτικοποίησης γεωχωρικών δεδομένων αποτελεί μια εξαιρετική εισαγωγή στις γενικές αρχές της χαρτογραφίας. Περιλαμβάνει αναφορές στις βασικές αρχές και μεθοδολογίες που αφορούν τη βελτιστοποίηση της οπτικοποίησης αλλά και της χρήσης των γεωχωρικών δεδομένων.

Η τέταρτη αμερικάνικη έκδοση (πρώτη ελληνική) ενσωματώνει όλες τις αλλαγές και τις νέες αναπτυξιακές εξελίξεις στον κόσμο των χαρτογραφικών προϊόντων, όπως το OpenStreetMap και το GPS (Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέσης) που βασίζονται στο crowdsourcing, καθώς και στη χρήση νέων τεχνολογιών για τη διαδικτυακή χαρτογραφία, με προσθήκη νέων περιπτώσεων μελετών και παραδειγμάτων. Η παρούσα έγχρωμη έκδοση παρέχει στους σπουδαστές τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάγνωση και την κατανόηση των χαρτών και των χαρτογραφικών αλλαγών, ενώ παράλληλα, προσφέρει στους επαγγελματίες χαρτογράφους μια επίκαιρη πηγή αναφοράς που ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της χαρτογραφίας.

Το παρόν συγγραφικό έργο, το οποίο έχει συνταχθεί από κορυφαίους μελετητές της χαρτογραφίας, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πηγή πληροφόρησης, ιδανική για τους τελειόφοιτους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που παρακολουθούν μαθήματα σχετικά με τα ΓΣΠ (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) και τη χαρτογραφία.

Αυτό το βιβλίο:

  • παρέχει μια ιδανική εισαγωγή στις γενικές αρχές της χαρτογραφικής οπτικοποίησης μέσω έγχρωμων σχημάτων και εικόνων,
  • αποτελεί πηγή αναφοράς σημαντικών εξελίξεων όσον αφορά τις πηγές δεδομένων, τις τεχνολογίες και τις μεθοδολογίες, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης προς πιο ανοιχτές πηγές δεδομένων και συστημάτων για τη χαρτογράφηση,
  • συμπεριλαμβάνει νέες περιπτώσεις μελετών και παραδείγματων για την απεικόνιση των σύγχρονων τάσεων στη χαρτογραφία,
  • παρέχει ένα κοινωνικό και θεσμικό πλαίσιο, όπου οι μελλοντικοί χαρτογράφοι είναι πιθανό να λειτουργήσουν, με βάση τους στόχους βιωσιμότητας της παγκόσμιας ανάπτυξης που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Κεφάλαιο 1: Επιστήμη γεωγραφικών πληροφοριών και χάρτες
1.1 Ο χάρτης ως διεπαφή
1.2 Γεωχωρικά δεδομένα 
1.3 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών 
1.4 Πράξεις γεωχωρικής (ή χωρικής) ανάλυσης 
1.5 Υποδομή (γεω-)χωρικών πληροφοριών και χάρτες 
1.6 Εκπαίδευση στη Χαρτογραφία 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων 
2.1 Η αναγκαιότητα γνώσης των μεθόδων συλλογής δεδομένων 
     2.1.1 Επίγειες έρευνες 
     2.1.2 Φωτογραμμετρικές έρευνες 
     2.1.3 Lidar ή υψομετρία λέιζερ 
     2.1.4 Δορυφορικά δεδομένα 
     2.1.5 Δεδομένα GPS 
     2.1.6 Ψηφιοποίηση ή σάρωση αναλογικών χαρτών 
     2.1.7 Χρήση υφιστάμενων αρχείων (γεωγραφικών) ορίων 
     2.1.8 Κοινωνικοοικονομικάστατιστικά αρχεία 
     2.1.9 Αρχεία (γεω)φυσικών δεδομένων 
     2.1.10 Βάσεις περιβαλλοντικών δεδομένων 
     2.1.11 Συμμετοχική Εθελοντική Γεωγραφία Επιστήμη των Πολιτών 
2.2 Χαρακτηριστικά διανυσματικών αρχείων 
2.3 Χαρακτηριστικά πλεγματικών αρχείων 
2.4 Εξαγωγή δεδομένων από υφιστάμενους χάρτες 
     2.4.1 Εύρεση του κατάλληλου χάρτη: Τεκμηρίωση 
     2.4.2 Προετοιμασία 
     2.4.3 Ψηφιοποίηση 
2.5 Διαχείριση ψηφιακών δεδομένων 
     2.5.1 Μοντελοποίηση του κόσμου 
     2.5.2 Προσέγγιση διανυσματικών δεδομένων 
     2.5.3 Προσέγγιση πλεγματικών δεδομένων 
     2.5.4 Υβριδική χρήση της βάσης δεδομένων 
2.6 Έλεγχος και ακρίβεια 
Προτεινόμενη βιβλιογραφία 

Κεφάλαιο 3: Τα χαρακτηριστικά ενός χάρτη 
3.1 Οι χάρτες είναι μοναδικοί 
3.2 Ορισμοί για τη Χαρτογραφία
3.3 Η διαδικασία της επικοινωνίας μέσω της Χαρτογραφίας
3.4 Λειτουργίες και τύποι χαρτών
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 4: Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
4.1 Οι χάρτες και η φύση των εφαρμογών ΓΣΠ
4.2 Κτηματολόγιο και δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας: Χρήση χαρτών μεγάλης κλίμακας
     4.2.1 Χρήση Κτηματολογικών Χαρτών
     4.2.2 Χάρτες δημόσιων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στην πράξη
4.3 Χωρική ανάλυση στη Γεωγραφία: Χρήση χαρτών μικρής κλίμακας
     4.3.1 Κοινωνικοοικονομικοί χάρτες
     4.3.2 Περιβαλλοντικοί χάρτες
4.4 Χωρικές, θεματικές και χρονικές συγκρίσεις
     4.4.1 Σύγκριση της γεωμετρικής συνιστώσας των γεωχωρικών δεδομένων
     4.4.2 Σύγκριση της συνιστώσας περιγραφικών χαρακτηριστικών των γεωχωρικών δεδομένων
     4.4.3 Σύγκριση της χρονικής συνιστώσας των γεωχωρικών δεδομένων
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 5: Σχεδιασμός και παραγωγή χαρτών
5.1 Εισαγωγή
5.2 Σύμβολα για την απεικόνιση δεδομένων που σχετίζονται με σημεία, γραμμές, επιφάνειες και όγκους
5.3 Γραφικές μεταβλητές
     5.3.1 Οπτική ιεραρχία
     5.3.2 Η χρήση του χρώματος
5.4 Τυπογραφία: Εννοιολογικές και σχεδιαστικές αρχές του κειμένου στον χάρτη
5.5 Προϋποθέσεις της χαρτογραφικής συνιστώσας στα πακέτα ΓΣΠ
     5.5.1 Διαχείριση δεδομένων
     5.5.2 Εξαγωγή
     5.5.3 Γραφικό περιβάλλον χρήστη
5.6 Σχεδιασμός και παραγωγή χαρτών
5.7 Σχεδιασμός διαδικτυακού χάρτη
5.8 Διαδικτυακοί χάρτες και πολυμέσα
     5.8.1 Ήχος
     5.8.2 Κείμενο
     5.8.3 Εικόνες
     5.8.4 Βίντεο / Κινούμενες εικόνες
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 6: Τοπογραφία
6.1 Γεωαναφορά
6.2 Χαρτογραφικές προβολές
6.3 Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί
6.4 Γενίκευση
     6.4.1 Ιστορικό και έννοιες
     6.4.2 Χαρτογραφική γενίκευση
     6.4.3 Διαδικασίες και εργαλεία γενίκευσης
6.5 Ανάγλυφο
     6.5.1 Εισαγωγή
     6.5.2 Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους
     6.5.3 Οπτικοποίηση εδάφους
6.6 Τοπογραφικά δεδομένα: Οργανισμοί χαρτογράφησης και διαγραμμάτων
     6.6.1 Εισαγωγή
     6.6.2 Ο χάρτης OpenStreetMap (OSM)
     6.6.3 Ο χάρτης EuroBoundaryMap
     6.6.4 Το πλαίσιο του εθνικού χάρτη USGS
     6.6.5 Χαρτογραφική Υπηρεσία
6.7 Γεωγραφικοί όροι ή γεωγραφική ονομασία
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 7: Στατιστική χαρτογράφηση
7.1 Στατιστικές έρευνες
7.2 Ανάλυση των δεδομένων
     7.2.1 Προσαρμογή των δεδομένων
7.3 Ταξινόμηση των δεδομένων
     7.3.1 Προσέγγιση των γραφικών μεθόδων
          7.3.1.1 Σημεία διακοπής
          7.3.1.2 Διάγραμμα συχνοτήτων
          7.3.1.3 Διάγραμμα αθροιστικής συχνότητας
     7.3.2 Προσέγγιση των μαθηματικών μεθόδων
          7.3.2.1 Ίσα διαστήματα
          7.3.2.2 Ποσοστά
          7.3.2.3 Αριθμητική ταξινόμηση
          7.3.2.4 Γεωμετρική ταξινόμηση
          7.3.2.5 Αρμονική ταξινόμηση
          7.3.2.6 Nested Means ή Εμφωλευμένος μέσος όρος
7.4 Ανάλυση χαρτογραφικών δεδομένων
7.5 Μέθοδοι χαρτογράφησης
     7.5.1 Xωροχρωματικοί χάρτες ή χάρτες μωσαϊκού
     7.5.2 Χωροπληθείς χάρτες
     7.5.3 Ισαριθμικός χάρτης
     7.5.4 Ποιοτικά ή ονομαστικά σημειακά δεδομένα
     7.5.5 Απόλυτη αναλογική μέθοδος
     7.5.6 Χάρτες διαγραμμάτων
     7.5.7 Χάρτες κουκκίδων
     7.5.8 Χάρτες γραμμών ροής
     7.5.9 Στατιστικές επιφάνειες
     7.5.10 Χαρτογράμματα ή χαρτογραφικά διαγράμματα
     7.5.11 Χωρογράμματα
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 8: Χαρτογράφηση του χρόνου
8.1 Εισαγωγή
8.2 Χαρτογράφηση της μεταβολής
8.3 Κινούμενες εικόνες
     8.3.1 Κινούμενοι χάρτες με χρονική κλίμακα (temporal animation)
     8.3.2 Κινούμενοι χάρτες χωρίς χρονική κλίμακα (non temporal animation)
8.4 Δυναμικές μεταβλητές
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 9: Χάρτες στην εργασία: Παρουσίαση και χρήση γεωχωρικών δεδομένων σε χάρτες και άτλαντες
9.1 Εισαγωγή
9.2 Άτλαντες σε έντυπη μορφή
9.3 Ηλεκτρονικοί άτλαντες
     9.3.1 Είδη ηλεκτρονικού άτλαντα
     9.3.2 Λειτουργίες ηλεκτρονικού άτλαντα
9.4 Μηχανές χαρτών (MAP MACHINES)
9.5 Story maps
9.6 Άτλαντες στην εργασία: Λειτουργίες χρήσης του χάρτη
     9.6.1 Επεξήγηση των μοτίβων
     9.6.2 Σύγκριση και ανάλυση
     9.6.3 Ανάλυση και λήψη αποφάσεων
     9.6.4 Προϋποθέσεις για την ορθή χρήση των χαρτών
9.7 Εργασία με (διαδικτυακούς) ηλεκτρονικούς άτλαντες
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 10: Χαρτογραφία στην εργασία: Ανάλυση και γεωοπτικοποίηση
10.1 Γεωοπτική αναλυτική
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 11: Χαρτογραφία στην εργασία: Οι χάρτες ως εργαλεία αποφάσεων
11.1 Ξανά: Γιατί χάρτες;
11.2 Διαχείριση και τεκμηρίωση χωρικών πληροφοριών
     11.2.1 Ανάκτηση γεωγραφικών δεδομένων
11.3 Μη ενημερωμένα δεδομένα: Εργασία με τον Παγκόσμιο Ψηφιακό Χάρτη
     11.3.1 Περίπτωση 1: Οι σιδηροδρομικές γραμμές της Ολλανδίας
     11.3.2 Περίπτωση 2: Οι ορεινές περιοχές της Ανατολικής Αφρικής
11.4 Προσβασιμότητα: Χαρτογραφία, ΓΣΠ και πολιτική χωρικών πληροφοριών
11.5 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ευθύνες
     11.5.1 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
     11.5.2 Εξαιρέσεις από τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων
     11.5.3 Αμφίβολη προστασία πνευματικών δικαιωμάτων των γεωγραφικών πληροφοριών
     11.5.4 Νόμος περί της ελεύθερης πληροφόρησης
     11.5.5 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διαδίκτυο
     11.5.6 Άδειες Creative Commons
     11.5.7 Δικαίωμα κατοχής
     11.5.8 Δικαίωμα δημόσιου δανεισμού
     11.5.9 Διεθνείς διαφοροποιήσεις
     11.5.10 Ευθύνες και υποχρεώσεις
11.6 Χρήση και χρηστικότητα του χάρτη
11.7 Επανεξέταση των χαρτών και της επιστήμης των ΓΣΠ
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 12: Λογισμικά επεξεργασίας και ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων
12.1 Εισαγωγή και σκοπός του Κεφαλαίου
12.2 Λογισμικά ανοιχτού κώδικα
     12.2.1 Το λογισμικό QGIS
     12.2.2 Το λογισμικό GRASS
     12.2.3 Το λογισμικό SAGA
     12.2.4 Το λογισμικό SNAP
     12.2.5 Το λογισμικό GeoDa
     12.2.6 Λοιπά λογισμικά ανοιχτού κώδικα
12.3 Εμπορικά πακέτα λογισμικού
     12.3.1 Το πακέτο λογισμικών της ESRI
          12.3.1.1 ArcMap
          12.3.1.2 ArcGIS Pro
     12.3.2 ERDAS
     12.3.3 ENVI
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 13: Δημιουργία ενός χάρτη με τη χρήση του λογισμικού QGIS
13.1 Εισαγωγή και σκοπός του Κεφαλαίου
13.2 Προετοιμασία
     13.2.1 Οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού QGIS
13.3 Λήψη δεδομένων από το Geodata.gov
13.4 Εισαγωγή στο λογισμικό QGIS
     13.4.1 Αλλαγή της γλώσσας του λογισμικού [Προαιρετικό βήμα]
     13.4.2 Γνωριμία με το περιβάλλον του QGIS
     13.4.3 Εισαγωγή των δεδομένων στο QGIS
          13.4.3.1 Εισαγωγή δεδομένων
13.5 Δημιουργία του χάρτη
     13.5.1 Εισαγωγή στο περιβάλλον της χαρτοσύνθεσης
     13.5.2 Πρακτική άσκηση: Δημιουργία χάρτη και εξαγωγή του
     13.5.3 Εισαγωγή «οδηγών» (guides) στα όρια της γραφικής σελίδας
     13.5.4 Εισαγωγή του υπομνήματος
     13.5.5 Επιλογή της χαρτογραφικής (γραφικής) κλίμακας
     13.5.6 Εισαγωγή του γεωγραφικού βορρά
     13.5.7 Εισαγωγή σχήματος
     13.5.8 Εισαγωγή πλαισίου συντεταγμένων
     13.5.9 Εισαγωγή τίτλου του χάρτη
13.6 Εκτύπωση και αποθήκευση του χάρτη σε μορφή εικόνας και PDF
Προτεινόμενη βιβλιογραφία: Διαδικτυακοί τόποι (guides and manuals)

Κεφάλαιο 14: Χαρτογραφικές προβολές για την Ελλάδα
14.1 Προβολικά συστήματα στον ελλαδικό χώρο
     14.1.1 Ισαπέχουσα Αζιμουθιακή Προβολή (ΗΑΤΤ)
     14.1.2 Προβολικό σύστημα 3 μοιρών (ΕΜΠ3ο ή ΤΜ3ο)
14.2 Προβολικό σύστημα Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή – EMΠ (UTM)
14.3 Προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87
Προτεινόμενη βιβλιογραφία

Πηγές εικόνων
Γλωσσάρι
Ευρετήριο
Βιβλιογραφία