Στοιχεία Τοπογραφίας

24,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

392

ISBN13

978-960-9495-14-1

Έτος Έκδοσης

2011

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,638 kg
Κωδικός Ευδόξου

77112284

In Stock

Αφορμή για τη συγγραφή του βιβλίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ αποτέλεσαν οι εμπειρίες που αποκόμισε, εδώ και αρκετά χρόνια, ο συγγραφέας από την εκπαιδευτική και ερευνητική του ενασχόληση με το αντικείμενο της Τοπογραφίας και ευρύτερα της Γεωπληροφορικής, και κυρίως από τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων, από την ίδρυση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ. Επιπρόσθετα, η επαγγελματική εμπειρία του συγγραφέα, αποτέλεσε μια ακόμη σημαντική πηγή έμπνευσης, μέσω της επίλυσης προβλημάτων της καθημερινής τοπογραφικής πρακτικής. Τέλος, η συστηματική συνεργασία με επιστημονικούς και επαγγελματικούς συλλόγους, έδωσε ένα ακόμη σημαντικό ερέθισμα για το συγκεκριμένο σύγγραμμα.

Το περιεχόμενο του συγγράμματος υπαγορεύτηκε από τις σημερινές ανάγκες και χαρακτηριστικά της Τοπογραφίας με στόχο να μην αποτελεί σύγγραμμα μόνο για Τοπογράφους Μηχανικούς αλλά και για όσους εμπλέκονται, έμμεσα ή άμεσα, με την Τοπογραφία, όπως π.χ. Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Πολεοδόμοι, Χωροτάκτες, Μηχανικοί της Ανάπτυξης, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι κ.α.

Ο τίτλος του βιβλίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ υποδηλώνει και τους πιθανούς αναγνώστες του. Το βιβλίο απευθύνεται σε αυτούς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και τα βασικά στοιχεία της Τοπογραφίας, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα βασικά τοπογραφικά προβλήματα.

Για την καλύτερη κατανόηση του περιεχόμενου του βιβλίου, παρατίθενται 153 σχήματα, 36 πίνακες και 195 μαθηματικές σχέσεις. Το περιεχόμενο του βιβλίου διαιρείται σε δώδεκα κεφάλαια. Ένα κεφάλαιο υπό τύπο παραρτήματος αφορά στις προδιαγραφές συμβόλων του Εθνικού Κτηματολογίου, ενώ σε μια άλλη ενότητα παρουσιάζεται ένα χρήσιμο τυπολόγιο και μαθηματικές σχέσεις, που χρησιμοποιούνται στα τοπογραφικά προβλήματα και στη συνήθη πρακτική.

 • Στο πρώτο κεφάλαιο με τίτλο «Βασικές έννοιες και ορισμοί» περιγράφεται το αντικείμενο της Τοπογραφίας, ενώ εξηγούνται οι βασικές έννοιες και οι ορισμοί που πραγματεύεται το βιβλίο. Πρόκειται για ένα εισαγωγικό κεφάλαιο, που στόχο έχει να δώσει στον αναγνώστη, το εύρος των εννοιών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται σε όλη την έκταση του βιβλίου.
 • Στο δεύτερο κεφάλαιο, που φέρει τον τίτλο «Εισαγωγή στη θεωρία των σφαλμάτων», γίνεται μια εισαγωγή στη θεωρία των σφαλμάτων και των βασικών στατιστικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στην Τοπογραφία. Επιπρόσθετα, στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται τα βασικά στοιχεία της θεωρίας των συνορθώσεων και των ελαχίστων τετραγώνων.
 • Το επόμενο κεφάλαιο, υπό τον τίτλο «Όργανα και μέθοδοι μετρήσεων» παρουσιάζει τα διάφορα όργανα μέτρησης γωνιών και αποστάσεων καθώς και τις αντίστοιχες μεθόδους και τεχνικές μέτρησης. Επίσης, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται και τα όργανα μέτρησης υψομέτρων και υψομετρικών διαφορών. 
 • Στη συνέχεια (τέταρτο κεφάλαιο), παρουσιάζονται τα «Συστήματα εντοπισμού θέσης και πλοήγησης». Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στο σύστημα GPS, ενώ δεν λείπει και η παρουσίαση άλλων συστημάτων. Το τέταρτο κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση εφαρμογών και τεχνητών που χρησιμοποιούνται στον εντοπισμό θέσης.
 • Το πέμπτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Συστήματα συντεταγμένων και μετασχηματισμοί». Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διαφορετικοί τύποι συντεταγμένων καθώς και οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί που χρησιμοποιούνται στην τοπογραφική πρακτική. Ακόμη, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα προβολικά συστήματα που χρησιμοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο και δίνονται τα βασικά στοιχεία που αφορούν στα τοπογραφικά δίκτυα.
 • Στο έκτο κεφάλαιο, υπό τον τίτλο «Τοπογραφικά προβλήματα», παρουσιάζονται και αναλύονται αρχικά τα θεμελιώδη προβλήματα ενώ στη συνέχεια αναλύονται τα διαφορετικά είδη αλληλοτομιών που χρησιμοποιούνται στην τοπογραφική πρακτική.
 • Η «Τοπογραφική αποτύπωση» αποτελεί το έβδομο κεφάλαιο του βιβλίου. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα διαφορετικά είδη πολυγωνικών οδεύσεων καθώς και οι τρόποι επίλυσής τους. Η οριζοντιογραφική, υψομετρική και ταχυμετρική αποτύπωση, αποτελούν επιμέρους τμήματα του συγκεκριμένου κεφαλαίου.
 • Στο όγδοο κεφάλαιο, υπό τον τίτλο «Στοιχεία χαράξεων», παρουσιάζονται τόσο οι διαδικασίες χάραξης όσο και οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε οριζοντιογραφικό και υψομετρικό επίπεδο. Μια πρόσθετη ενότητα αφορά τις τεχνικές χάραξης, εστιάζοντας στο θέμα της χάραξης οικοπέδων.
 • Το ένατο κεφάλαιο, με τίτλο «Τοπογραφική σχεδίαση», πραγματεύεται τα ζητήματα της (τοπογραφικής) σχεδίασης ως αποτέλεσμα των τοπογραφικών εργασιών. Στο εν λόγω κεφάλαιο, εξηγούνται τα διαφορετικά στάδια σύνταξης ενός τοπογραφικού διαγράμματος ή χάρτη, καθώς και οι τρόποι απόδοσης της οριζοντιογραφικής και υψομετρικής πληροφορίας. Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα ζητήματα της ψηφιακής σχεδίασης, καθώς και παρουσίαση των τοπογραφικών χαρτών και διαγραμμάτων που απασχολούν την ελληνική πραγματικότητα. 
 • Το δέκατο κεφάλαιο εξετάζει τα ζητήματα που αφορούν στην «Υψομετρία». Οι διάφορες μέθοδοι χωροστάθμησης καθώς και οι εφαρμογές που προκύπτουν, αποτελούν μέρος του συγκεκριμένου κεφαλαίου. 
 • Το σύντομο ενδέκατο κεφάλαιο, με τίτλο «Τοπογραφικό διάγραμμα», περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά σύνταξης του τοπογραφικού διαγράμματος για την έκδοση οικοδομικής άδειας, τόσο για τις εντός όσο και για τις εκτός σχεδίου περιοχές.
 • Το τελευταίο κεφάλαιο (δωδέκατο) υπό τον τίτλο «Εμβαδά – Όγκοι» παρουσιάζει τις μεθόδους υπολογισμού εμβαδών και όγκων, ανάλογα με τα τοπογραφικά, γεωμετρικά ή αναλυτικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα. 
 • Το πρώτο παράρτημα με τίτλο «Παράρτημα Ι: Προδιαγραφές συμβολισμού χαρτογραφικών στοιχείων Εθνικού Κτηματολογίου», παρουσιάζει τις τεχνικές προδιαγραφές των συμβόλων που χρησιμοποιούνται κατά τη σύνταξη των διαγραμμάτων/χαρτών στο πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Στο δεύτερο παράρτημα «Παράρτημα ΙΙ: Τεχνικές προδιαγραφές Εθνικού Κτηματολογίου» παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου.
 • Ένα ακόμη παράρτημα υπό τον τίτλο «Παράρτημα ΙΙΙ: Τυπολόγιο» παρουσιάζει μαθηματικές σχέσεις και εξισώσεις που χρησιμοποιούνται στην Τοπογραφία.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Κεφάλαιο   1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Κεφάλαιο   2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Κεφάλαιο   3: ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Κεφάλαιο   4: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Κεφάλαιο   5: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Κεφάλαιο   6: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Κεφάλαιο   7: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Κεφάλαιο   8: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΞΕΩΝ
Κεφάλαιο   9: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ
Κεφάλαιο 10: ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ
Κεφάλαιο 11: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κεφάλαιο 12: ΕΜΒΑΔΑ - ΟΓΚΟΙ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Παράρτημα    Ι: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Παράρτημα   ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Παράρτημα  ΙΙΙ: ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
Παράρτημα  IV: ΣΧΗΜΑΤΑ
Παράρτημα   V: ΠΙΝΑΚΕΣ

Στυλιανίδης Ευστράτιος

Ο Στυλιανίδης Ευστράτιος είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Είναι μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας, του Executive Board της Διεθνούς Επιτροπής Αρχιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας (CIPA). Συμμετέχει σε διεθνείς φορείς όπως ISPRS, CIPA, ICOMOS, FIG, ενώ είναι αξιολογητής σε 2 διεθνή περιοδικά. Διετέλεσε Ταμίας του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου, Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS) – Τμήμα Κύπρου και μέλος του Δ.Σ του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης. Έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία, σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς, διεθνείς και κοινοτικούς πόρους, σε θέματα σχετικά με τη Φωτογραμμετρία, Χαρτογραφία, Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Πλοήγησης, Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών, κ.λπ. Έχει δημοσιεύσει πλήθος επιστημονικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στο τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης στην βαθμίδα του Λέκτορα.