Στοιχεία Φυσικής Υδρολογίας (2η έκδοση)

Περιγραφή Βιβλίου Περιεχόμενα Downloads Συγγραφείς Αίτηση για Δείγμα Βιβλίου
Περιγραφή Βιβλίου

Μεταξύ των πολλών διαφορετικών πλευρών των περιβαλλοντικών επιστημών, καμμία δεν είναι τόσο κρίσιμη για το μέλλον των ανθρωπίνων κοινωνιών και του φυσικού περιβάλλοντος, όσο είναι η επιστήμη του νερού. Η κατανόηση του ρόλου του νερού στη Γη και η λήψη σωστών αποφάσεων όσοv αφορά την προστασία του νερού και τους υδρολογικούς κινδύνους, βασίζεται στην αφομοίωση των αρχών της φυσικής υδρολογίας. Αυτό το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, τώρα στην δεύτερη συμπληρωμένη έκδοσή του, προσφέρει την ευκαιρία στους σπουδαστές να κατανοήσουν αυτές τις θεμελιώδεις αρχές. Τα Στοιχεία Φυσικής Υδρολογίας (2η έκδοση) καλύπτουν σχεδόν όλο το εύρος των σχετικών αντικειμένων, συμπεριλαμβάνοντας:

• Τον υδρολογικό κύκλο
• Ροή του υπόγειου νερού
• Υδατικά ισοζύγια από την πλανητική κλίμακα εως την λεκάνη απορροής
• Τυπολογία υπόγειων υδροφορέων
• Καθιζήσεις των εδαφών
• Χωρικές και χρονικές πλευρές των κατακρημνίσεων
• Δυναμική της εδαφικής υγρασίας
• Ροή στην ακόρεστη ζώνη
• Εξατμισοδιαπνοή
• Μηχανική των ρευστών και εξίσωση Bernoulli
• Στρωτή και τυρβώδη ροή
• Υδραυλική των ανοιχτών αγωγών
• Κίνηση του πλημμυρικού κύματος διαμέσου ταμιευτήρων και ποταμών
• Ανάλυση πλημμυρικών συχνοτήτων
• Υδρολογικοί έλεγχοι στην βλάστηση
• Βιοτικοί έλεγχοι στις υδρολoγικές διεργασίες
• Γένεση της πλημμυρικής απορροής από το έδαφος και το υπέδαφος
• Φυσικά υδρολογικά μοντέλα
• Το πλέγμα νερό-τρόφιμα-ενέργεια
• Η παγκοσμιοποίηση του νερού
• Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Πρόλογος του Ματαφραστή

1. Η Επιστήμη της Υδρολογίας
2. Κατακρημνίσεις και Εξατμισοδιαπνοή
3. Η βάση της ανάλυσης στη Φυσική Υδρολογία: Αρχές της Μηχανικής των Ρευστών
4. υδραυλική των ανοικτών αγωγών
5. Υδρολογία λεκάνης απορροής: Υδατορεύματα και πλημμύρες
6. Υδραυλική του υπόγειου νερού
7. Υδρολογία υπόγειων νερών
8. Το νερό στην ακόρεστη ζώνη
9. Οικοϋδρολογία: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ υδρολογικών διεργασιών και βιόκοσμου
10. Υδρολογία Λεκάνης Απορροής: Το Συνεχές Κλιτύων - Υδατορευμάτων
11. Νερό, Κλίμα, Ενέργεια και Τρόφιμα
12. Μονάδες, Διαστάσεις και Μετατροπές
13. ιδιότητες του Νερού
14. Βασική Στατιστική στην Υδρολογία

Λύσεις των Προβλημάτων 
Γλωσσάρι Όρων 
Βιβλιογραφία 
Ευρετήριο Όρων 

Downloads

Downloads

File Type File Name
PDF file Περιεχόμενα
PDF file Ενδεικτικό Κεφάλαιο

Extra Material

File Type File Name
PDF file Λύσεις των προβλημάτων
Συγγραφείς

Συγγραφείς

Συγγραφέας Βιογραφικό
Hornberger M. George | Disigma Store

Hornberger M. George

Ο George M. Hornberger είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Vanderbilt για την Ενέργεια και το Περιβάλλον καθώς και Διακεκριμένος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt.

Wiberg L. Patricia | Disigma Store

Wiberg L. Patricia

Η Patricia L. Wiberg είναι Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Τμήματος Περιβαλλοντικής επιστήμης του Πανεπιστημίου της Virginia.

Raffensperger P. Jeffrey | Disigma Store

Raffensperger P. Jeffrey

Ο Jeffrey P. Raffensperger είναι Υδρολόγος στην Εθνική Υπηρεσία Γεωλογικών ερευνών των ΗΠΑ.

Paolo D'Odorico | Disigma Store

Paolo D'Odorico

Ο Paolo D'Odorico είναι Καθηγητής του Τμήματος Περιβαλλοντικής επιστήμης του Πανεπιστημίου της Virginia.

Καραλής Σωτήριος | Disigma Store

Καραλής Σωτήριος

Ο Σωτήρης Καραλής είναι Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία υδάτινων Πόρων από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.) και υποψήφιος Διδάκτωρ από το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου. Επίσης, είναι τακτικό μέλος στη βαθμίδα του Λέκτορα Εφαρμογών, του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Αίτηση για Δείγμα Βιβλίου

*Δωρεάν αντίτυπα αποστέλλονται αποκλειστικά σε Ακαδημαϊκό προσωπικό Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Translation missing: el.general.search.loading