Ψηφιακή Χαρτογραφία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιγραφή Βιβλίου Περιεχόμενα Downloads Συγγραφέας Αίτηση για Δείγμα Βιβλίου
Περιγραφή Βιβλίου

Στο βιβλίο αυτό, περιγράφονται και αναλύονται βασικές και προχωρημένες έννοιες των κάτωθι γνωστικών αντικειμένων: 

  • της Ψηφιακής Χαρτογραφίας
  • των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) (χωρικά‐μη χωρικά δεδομένα, επίπεδα πληροφοριών και λήψη αποφάσεων),
  • των δορυφορικών συστημάτων πλοήγησης και εντοπισμού θέσης (GPS,GLONASS, GALILEO) και 
  • των προβολικών συστημάτων και των Γεωδαιτικών Συστημάτων Αναφοράς (ΓΣΑ), με έμφαση σε αυτά που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα.

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς‐μεταπτυχιακούς φοιτητές των Γεωεπιστημών (γεωλόγους‐γεωγράφους‐περιβαλλοντολόγους κ.α.) αλλά και σε όσους ασχολούνται με την καταγραφή και διαχείριση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, σε τοπικό περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Για την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων και παραγωγής θεματικών χαρτών μέσω των ΓΣΠ, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνητικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από τους συγγραφείς. Συγκεκριμένα, αναφέρονται παραδείγματα οριοθέτησης περιοχών επιδεκτικών στις κατολισθήσεις, στην διάβρωση, καθιζήσεις ή περιοχών που είναι κατάλληλες για την δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), χαρτογράφησης ρηγμάτων μορφοτεκτονικού‐γεωδαιτικού και κοιτασματολογικού ενδιαφέροντος κ.α.

Τέλος, στο παράρτημα, περιγράφεται μια σειρά εντολών βήμα‐βήμα, προκειμένου να βοηθηθεί ο αρχάριος χρήστης στην ψηφιοποίηση επιπέδων πληροφοριών και στην χαρτοσύνθεση.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κεφάλαιο 2: ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Κεφάλαιο 3: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Κεφάλαιο 4: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ
Κεφάλαιο 5: ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Παράρτημα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ - ArcGIS

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Downloads Συγγραφέας

Συγγραφείς

Συγγραφέας Βιογραφικό
Οικονομίδης Δημήτριος | Disigma Store

Οικονομίδης Δημήτριος

Ο Οικονομίδης Δημήτριος είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του τομέα Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στην βαθμίδα του Λέκτορα.

Μουρατίδης Αντώνιος | Disigma Store

Μουρατίδης Αντώνιος

Ο Μουρατίδης Αντώνιος είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και είναι Επιστημονικός και Εργαστηριακός συνεργάτης του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Αίτηση για Δείγμα Βιβλίου

*Δωρεάν αντίτυπα αποστέλλονται αποκλειστικά σε Ακαδημαϊκό προσωπικό Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Translation missing: el.general.search.loading