Προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας

19,99 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

288

ISBN13

978-960-9495-17-2

Έτος Έκδοσης

2016

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Δίχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,742 kg
Κωδικός Ευδόξου

77112276

In Stock

Είτε απλώς ενδιαφέρεστε για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας, είτε έχετε εμπειρία στην προώθηση της υγείας και της ευεξίας αλλά χρειάζεστε νέες ιδέες για να βελτιώσετε ή να επεκτείνετε υπάρχοντα προγράμματα, η δεύτερη έκδοση του βιβλίου Προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας: Οδηγός για Κοινωνική Δράση, σας παρέχει τα εργαλεία που χρειάζεστε:

  • Πληροφόρηση για τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας, όπως πρόληψη της παχυσαρκίας και διαχείριση των χρόνιων παθήσεων, καθώς και στόχους και κατευθυντήριες γραμμές για διάφορους τύπους φυσικής δραστηριότητας που θα σας βοηθήσουν να επιχειρηματολογήσετε σχετικά με τα προγράμματα παρεμβάσεών σας.
  • Πρακτική ανασκόπηση προτεινόμενων τεκμηριωμένων παρεμβάσεων με συμβουλές και παραδείγματα προκειμένου να πραγματοποιήσετε τις παρεμβάσεις στη δική σας κοινότητα.
  • Ευέλικτο λεπτομερές πλάνο για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων σε οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις.
  • Εκτενή κατάλογο επιπρόσθετων πηγών που θα σας βοηθήσουν στο σχεδιασμό παρεμβάσεων, όπως έναν κατάλογο υπηρεσιών και οργανώσεων που ενδιαφέρονται για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και αποσπάσματα από την έκθεση του Επικεφαλής Υγειονομικών Υπηρεσιών για τη φυσική δραστηριότητα και την υγεία.
  • Απτά παραδείγματα, προτάσεις και συμβουλές από διάφορους χώρους προκειμένου να αποκτήσετε περισσότερες ιδέες για το σχεδιασμό των παρεμβάσεων σε επίπεδο κοινότητας.

Αυτή η φιλική προς το χρήστη πηγή έχει ενημερωθεί πλήρως, ώστε να συμπεριλάβει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον αναπτυσσόμενο αυτό τομέα. Η νέα έκδοση ασχολείται με θέματα τα οποία διαρκώς προκύπτουν και σχετίζονται με τη φυσική δραστηριότητα και τη δημόσια υγεία εστιάζοντας σε παρεμβάσεις φυσικής δραστηριότητας σε όλη την κοινότητα. Περιλαμβάνει ενημερωμένες συνόψεις των στόχων εθνικής υγείας και τις πιο σύγχρονες προτάσεις φυσικής δραστηριότητας για ενήλικες, παιδιά και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, που μπορούν να λειτουργήσουν ως θεμέλιο των προγραμμάτων σας. Θα βρείτε επίσης μια λεπτομερέστερη ανάλυση σχετικά με τη δημιουργία συνεργασιών, ώστε να ενδυναμώσετε την αποτελεσματικότητα και προβολή των προγραμμάτων σας, και εκτενή αναφορά αξιολόγησης προγραμμάτων.

Η Προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας: Οδηγός για Κοινωνική Δράση, Δεύτερη Έκδοση, αποτελεί μια σημαντική πηγή με συμβουλές, ιδέες, έμπνευση και πληροφόρηση η οποία θα σας βοηθήσει να εισάγετε την υγεία και την ευεξία στη δική σας κοινότητα.

Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ Ι: Θεμέλια για την Προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας
Κεφάλαιο 1 Τα Οφέλη της Φυσικής Δραστηριότητας για την Υγεία
Κεφάλαιο 2 Συστάσεις Φυσικής Δραστηριότητας

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Προσεγγίσεις και Παρεμβάσεις για Αλλαγή Συμπεριφοράς προς τη Φυσική Δραστηριότητα
Κεφάλαιο 3 Πληροφοριακές Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας
Κεφάλαιο 4 Συμπεριφορές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας
Κεφάλαιο 5 Περιβαλλοντικές και Πολιτικές Προσεγγίσεις για την Προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση της Παρέμβασης Προγράμματος
Κεφάλαιο 6 Συνεργασίες
Κεφάλαιο 7 Σχεδιασμός Προγράμματος και Αξιολόγηση

ΜΕΡΟΣ IV: Προγράμματα Δράσης

Παράρτημα Α Φυσική Δραστηριότητα και Αναπηρία
Παράρτημα Β Παρακολούθηση Φυσικής Δραστηριότητας
Παράρτημα Γ Φυσική Δραστηριότητα και Φυσική Κατάσταση
Παράρτημα Δ Φυσική Δραστηριότητα και Υγεία: Έκθεση του Επικεφαλής των Υγειονομικών Υπηρεσιών
Παράρτημα Ε Πηγές

Γλωσσάριο
Παραπομπές
Ευρετήριο

Σχετικά με τον Οργανισμό
Σχετικά με τους Επιμελητές της Πρωτότυπης Έκδοσης
Σχετικά με τους Επιμελητές της Ελληνικής Έκδοσης

Μιχαλοπούλου Μαρία

Η Μαρία Μιχαλοπούλου Ph.D. είναι καθηγήτρια «Απόκτηση Δεξιοτήτων στη Φυσική Δραστηριότητα και τον Αθλητισμό»  του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Aγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει Bachelor  από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΤΕΦΑΑ), μεταπτυχιακό τίτλο (Masters of Science) στο Sports Coaching από το Sheffield University UK και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) στις επιδράσεις της αθλητικής αριστείας στις γνωστικές ικανότητες από το ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει διδάξει ως Επισκέπτης καθηγητής πολλά πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού (Louisiana State University Η.Π.Α., University of Michigan, Champaign IL Η.Π.Α., Leuven University Βέλγιο, University of Liverpool, UK, Charles University, Τσεχία Finish Sport Institute, Φιλανδία, Boson College, Stockholm, Σουηδία, University of San Marino, Ιταλία) αλλά και της Ελλάδας (ΕΚΠΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας). Είναι επιστημονική συνεργάτιδα University of Liverpool UK και εργάζεται στο «Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Απόδοσης» του ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ. Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά καθώς και πλήθος ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια. Πολλές από αυτές τις εργασίες αφορούσαν την αξιολόγηση και την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Το συγγραφικό της έργο είναι σημαντικό σε ξενόγλωσσες και σε ελληνικές δημοσιεύσεις αλλά και επιστημονικά βιβλία. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής και αλλοδαπής. Έχει σημαντική εμπειρία από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ευρωπαϊκή ένωση και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στις μαθησιακές προσαρμογές και στη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης.


Τζέτζης Γεώργιος

O Γιώργος Τζέτζης Ph.D. είναι καθηγητής «Μοντέλων ανατροφοδότησης και διαχείρισης αθλητικών δεξιοτήτων»  του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Aγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει Bachelor  από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΤΕΦΑΑ), μεταπτυχιακό τίτλο (Masters) στο Sport Management από το Springfield College Massachusetts, USA και διδακτορικό (Ph.D) στη μελέτη διαχείρισης της συμπεριφοράς από το ΤΕΦΑΑ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει διδάξει ως Επισκέπτης καθηγητής πολλά πανεπιστημιακά τμήματα του εξωτερικού (Νorth Carolina University, Greensboro, Η.Π.Α., Finish Sport Institute, Φιλανδία, Boson College, Stockholm, Σουηδία, University of San Marino, Ιταλία) αλλά και της Ελλάδας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) Είναι επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Health Physical Education and Recreation του University of Nebraska, USA και εργάζεται στο «Εργαστήριο Μάθησης και Ελέγχου της Κίνησης» του ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ. Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά καθώς και πλήθος ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια. Πολλές από αυτές τις εργασίες αφορούσαν την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας. Οι εργασίες του έχουν αναφερθεί από μεγάλο αριθμό συγγραφέων διεθνώς. Το συγγραφικό του έργο είναι σημαντικό σε ξενόγλωσσα και σε ελληνικά επιστημονικά βιβλία. Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά της ημεδαπής και αλλοδαπής. Έχει μεγάλη εμπειρία από τη  συμμετοχή του και διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων επιχορηγούμενα από την ευρωπαϊκή κοινότητα. Έχει μεγάλη εργασιακή εμπειρία σε θέματα οργάνωσης διοίκησης, μάρκετινγκ και προώθησης του αθλητισμού σε επαγγελματικό αθλητισμό αλλά και στον αθλητισμό αναψυχής. Διατέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Φυσικής Αγωγής και την Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής. Έχει διακριθεί και τιμηθεί για τη συμβολή του από εθνικούς και διεθνείς φορείς για την επιτυχή διαχείριση προγραμμάτων καθώς και για τη διδακτική του ικανότητα.