Προηγμένα Συστήματα και Υπηρεσίες Πληροφορικής (4η έκδοση)

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

520

ISBN13

978-960-9495-71-4

Έτος Έκδοσης

2019

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,884 kg
Κωδικός Ευδόξου

86201312

In Stock

Ο τομέας της Υγείας και Πρόνοιας στη χώρα μας, ιδιωτικός και δημόσιος υστερεί εντυπωσιακά στην εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Η χρήση της Πληροφορικής στο χώρο της Yγείας παρέχει μια σειρά από σημαντικά οφέλη που αφορούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, όσο και στη διευκόλυνση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Παρά το γεγονός ότι η «Hλεκτρονική Iατρική» δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένη σε διεθνές επίπεδο, παρατηρείται σημαντική κινητικότητα στους τομείς έρευνας και ανάπτυξης στον εν λόγω κλάδο.

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τις δυνατότητες εφαρμογής και τα οφέλη των νέων τεχνολογιών στο χώρο της υγείας. Κύρια θέματα που περιγράφονται και αναλύονται σε αυτό το βιβλίο είναι τα ακόλουθα:

 • Βασικές Έννοιες & Ορισμοί Πληροφορικής
 • Βασικές Έννοιες & Ορισμοί Ιατρικής Πληροφορικής
 • Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος Ασθενών (Electronic Patient Records)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (Hospital and Clinical Information Systems)
 • Πληροφοριακά Συστήματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 • Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστηρίων (Laboratory Information Systems)
 • Τηλε-Ιατρική (Telemedicine)
 • Απεικόνιση & Επεξεργασία Ιατρικών Εικόνων (Medical Imaging)
 • Ηλεκτρονική Υπογραφή στα Ιατρικά Έγγραφα (Electronic Signature for Medical Documents)
 • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (Electronic Prescribing)
 • Ηλεκτρονική Κάρτα Υγείας (Smart Cards in Medicine)
 • Aσφάλεια Ιατρικών Πληροφοριών (Security in Medical Information)
 • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στην Υγεία
 • Νέες Τεχνολογικές Τάσεις στο Χώρο της Υγείας

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Εισαγωγή
Η Δομή του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
Κύρια Μνήμη
Δίαυλοι (Buses)
Διαδικασία Εκκίνησης ενός Η/Υ (Boot Process)
Περιφερειακές Μονάδες Μνήμης
Συσκευές Εισόδου και Εξόδου
Λογισμικό (Software)
Λειτουργικά Συστήματα
Διαδίκτυο (Internet)
Intranet
Extranet
Τυπικό Δίκτυο Πελάτη - Εξυπηρετητή (Client-Server)
Peer-To-Peer Δίκτυο (P2P)
Ιδιωτικό Ιδεατό Δίκτυο (VPN)
Μεταφορά Αρχείων FTP
Tηλεφωνία μέσω Διαδικτύου (VoIP)
Διαδικτυακός Προγραμματισμός JAVA
Γλώσσα Προγραμματισμού PHP
Ηλεκτρονική Υγεία (E-Health)

Κεφάλαιο 2
Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Υγεία
Εισαγωγή
Χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Υγείας
Aσφάλεια Ιατρικών Δεδομένων
Αξιοποίηση της Τεχνολογίας στην Υγεία
Βασικά Προβλήματα στην Υγεία
Σύγχρονες Προκλήσεις για τη Χρήση των ΤΠΕ
Προτάσεις Στρατηγικής
Βασικοί Άξονες Eθνικής Στρατηγικής για την Υγεία

Κεφάλαιο 3
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς
Εισαγωγή
Η Πληροφορική της Υγείας & ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς στην Ελλάδα
Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς

Κεφάλαιο 4
Συστήματα Ταξινόμησης και Κωδικοποίησης
Εισαγωγή
Τυποποίηση και Διαλειτουργικότητα
Κωδικοποίηση της Ιατρικής Πληροφορίας
Στόχοι των Κωδικοποίησεων
Πρότυπα Επικοινωνίας Πληροφοριακών Συστημάτων
Πρότυπα Ιατρικών Εικόνων

Κεφάλαιο 5
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
Εισαγωγή
Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Νοσοκομείου
Kατηγορίες των Πληροφοριών στα Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων
Οφέλη από την Εισαγωγή Πληροφοριακών Συστημάτων Νοσοκομείων
Πληροφοριακό Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας: Το Σύστημα PHCCIS
Πληροφοριακό Σύστημα Προνοσοκομειακής Επείγουσας Ιατρικής: Το Σύστημα IASO

Κεφάλαιο 6
Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστηρίων
Εισαγωγή
Ορισμός – Γενική Περιγραφή του LIS
Βασική Λειτουργία
Καταχώρηση Παραγγελιών Εξετάσεων και Εισαγωγής Ασθενών
Λήψη Δειγμάτων
Καταχώρηση Αποτελεσμάτων
Εργαστηριακές Αναφορές
Βασικά Χαρακτηριστικά
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά
Τύποι Εργαστηρίων
Η Κατάσταση στην Ελλάδα
Εταιρείες – Πάροχοι LIS στην Ελλάδα
Ενδεικτική Περιγραφή LIS Συστημάτων
Ασφαλές & Αξιόπιστο:
Στρατηγική Επένδυση:
Λειτουργίες Εφαρμογής:
Συμπεράσματα από την Εισαγωγή Συστήματος LIS στο Γ.Ν.Α. \"Γ. Γεννηματάς\"
Πλεονεκτήματα Εφαρμογής Nέων Τεχνολογιών στα LIS
Προβλήματα Εφαρμογής Nέων Τεχνολογιών στα LIS
Συμπεράσματα – Επίλογος

Κεφάλαιο 7
Συστήματα Απεικόνισης & Επεξεργασίας Ιατρικών Εικόνων
Εισαγωγή
Αξονική Τομογραφία (Computed Tomography, CT)
Ελικοειδής Αξονική Τομογραφία (Spiral/Helical CT)
Μαγνητική Τομογραφία (Magnetic Resonance Imaging, MRI)
Βασικές Αρχές Μαγνητικού Συντονισμού
Μαγνητική Απεικόνιση Συντονισμού
Απεικόνιση με Υπέρηχους (Ultrasound Imaging)
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Απεικόνισης Υπερήχων
Απεικόνιση Υπερήχων με Doppler
Τρισδιάστατη Απεικόνιση (3D Imaging)
Σταθμοί Επεξεργασίας Εικόνας (Image processing Workstations)
Ανασύνθεση Τομών (Reformat)
Προβολή Μέγιστης Έντασης (Maximum Intensity Projection)
Εμφάνιση Σκιώδους Επιφάνειας (Shaded Surface Display)
Φωτοσκίαση Όγκου (Volume Rendering, VR)
Εικονική Ενδοσκόπηση (Virtual Endoscopy, VE)
Συστήματα Aρχειοθέτησης Εικόνων (PACS)
Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 8
Τηλεϊατρική
Εισαγωγή
Κύριες Υπηρεσίες & Εφαρμογές Τηλεϊατρικής
Τηλεχειρουργική ή Ρομποτική Χειρουργική
Οφέλη της Τηλεχειρουργικής
Εφαρμογές Τηλεϊατρικής στην Καθημερινή Ζωή
Εφαρμογές Τηλεϊατρικής στο Στρατιωτικό Τομέα
Εφαρμογές Τηλεϊατρικής στη Ναυσιπλοΐα
Εφαρμογές Τηλεϊατρικής στο Διάστημα
Πλεονεκτήματα της Τηλεϊατρικής
Προσωπικά Δεδομένα και Τηλεϊατρική
Ηθικά Ζητήματα στην Τηλεϊατρική
Επίλογος

Κεφάλαιο 9
Ηλεκτρονική Μάθηση για Επαγγελματίες Υγείας
Εισαγωγή
Μάθηση και ΤΠΕ
Λογισμικό Ηλεκτρονικής Μάθησης
Παρουσίαση Πλατφορμών Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα
Moodle (http://moodle.org/)
Dokeos (http://www.dokeos.com/)
Atutor (http://www.atutor.ca/)
Sakai (http://sakaiproject.org/)
Παρουσίαση Εμπορικής Πλατφόρμας Λογισμικού
WebCT (http://www.webct.com/)
Αποτίμηση Πλατφορμών Ανοικτού Λογισμικού
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης για Ιατρούς
Medscape: http://www.medscape.com
Emedicine: http://www.emedicine.com
MedsiteCME: http://www.medsitecme.com
MDConsult: http://www.mdconsult.com
MerckMedicus: http://www.merckmedicus.com
CMEweb: http://www.cmeweb.com
Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης
Συμπεράσματα - Απόψεις
Επίλογος

Κεφάλαιο 10
Ηλεκτρονικές Κάρτες Υγείας
Εισαγωγή
Τεχνολογίες Καρτών
Δυνατότητες των Έξυπνων Καρτών Υγείας
Παραδείγματα Εφαρμογών σε Διάφορες Χώρες
Πλεονεκτήματα από τη Χρήση των Έξυπνων Καρτών
Οφέλη για τον Κάτοχο της Κάρτας
Οφέλη για την Τρίτη Ηλικία
Οφέλη για τους Επαγγελματίες Υγείας
Κοινωνικά και Οικονομικά Οφέλη
Μειονεκτήματα από τη Χρήση των Έξυπνων Καρτών
Συμπεράσματα – Επίλογος

Κεφάλαιο 11
Συστήματα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων
Εισαγωγή
Παραδείγματα Πληροφοριακών Συστημάτων Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων
Συναγερμοί –Υπενθυμίσεις
Διαγνωστική Βοήθεια
Αξιολόγηση και Σχεδιασμός Θεραπείας
Υποστηρικτικά Συστήματα Συντογογράφησης
Ανάκτηση Πληροφορίας
Αναγνώριση και Ερμηνεία Απεικονιστικών Μεθόδων
Διαγνωστικά και Εκπαιδευτικά Συστήματα
Ειδικά Πληροφοριακά Συστήματα Εργαστηρίων
Τεχνητά Συστήματα Εκμάθησης
Μεγάλα Νοσοκομειακά Συστήματα
Σύστημα του Τμήματος Υποθέσεων των Βετεράνων της Αμερικής
Σύστημα του Υπουργείου Άμυνας της Αμερικής
Αξιολόγηση των Πληροφοριακών Συστημάτων Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων

Κεφάλαιο 12
Ηλεκτρονικές Προμήθειες στον Τομέα της Υγείας
Εισαγωγή
Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα
Ιδιαιτερότητες των Προμηθειών στο Χώρο της Υγείας
Βασικές Ανάγκες και Στόχοι των Ηλεκτρονικών Προμηθειών στην Υγεία
Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών για την Αγορά Ιατρικών Αναλώσιμων

Κεφάλαιο 13
Ασφάλεια Ιατρικών Πληροφοριών και Προστασία Ιδιωτικότητας
Εισαγωγή
Βασικές Αρχές για το Σχεδιασμό Ασφαλών Πληροφοριακών Συστημάτων
Τρόποι Παραβίασης της Ασφάλειας
Πιθανές Απώλειες σε ένα Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας
Σύγχρονες Μέθοδοι Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Βιομετρικά Συστήματα
Μηχανισμοί για την Εξασφάλιση της Ασφάλειας της Πληροφορίας
Επίλογος

Κεφάλαιο 14
Οργάνωση και Διαχείριση Υλικών - Αναλώσιμων
σε Νοσοκομειακή Μονάδα
Εισαγωγή
Διαχείριση Υλικών
Υλικά Νοσοκομείων – Κατάταξη Ειδών
Αναλώσιμο Υγειονομικό Υλικό
Κωδικοποίηση Υγειονομικού Υλικού
Εφοδιαστική Αλυσίδα – Ροή Υλικών – Logistics
Διαδικασίες Διαχείρισης Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού
Περιγραφή Διαδικασίας της Χορήγησης
Περιγραφή Διαδικασίας της Παραγγελίας
Επιστροφές Υλικών – Αχρήστευση Υλικών
Αναπλήρωση - Έλεγχος Αποθεμάτων
Παραλαβή των Υλικών
Αποθήκευση των Υλικών
Διανομή των Υλικών στα Τμήματα
Πληροφοριακά Συστήματα
Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Υλικών-Αποθηκών σε Νοσοκομειακές Μονάδες
Συστήματα Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα
MEDICO//s και Atlantis Health
InfoHealth
SmartClinic
Ygeia
Πληροφοριακό σύστημα της ΑΕΜΥ Α.Ε.
Εφαρμογές στο Εξωτερικό
MEDICO//s και Atlantis Health
SAP Supply Chain Management
Microsoft Dynamics NAV 5.0
Compiere
Oracle Supply Chain Management
Επερχόμενες Τεχνολογικές Τάσεις
Γραμμωτός Κώδικας (Barcode)
Ταυτοποίηση μέσω Ραδιοσυχνότητας – RFID
Σύνταξη Μητρώου Προϊόντων
Πλεονεκτήματα-Οφέλη
Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 15
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRIS)
Εισαγωγή
Παραδείγματα Πληροφοριακών Συστημάτων Ανθρώπινων Πόρων
Πλεονεκτήματα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Μειονεκτήματα Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
Επίλογος

Κεφάλαιο 16
Εφαρμογές Κινητής Υγείας (m-Health)
Εισαγωγή
Χρήσιμοι Ορισμοί
Ιστορική Αναδρομή
Η Χρησιμότητα των Νέων Εφαρμογών στον Χώρο της Υγείας
Διάγνωση και Θεραπεία Διάφορων Ασθενειών
Φαρμακευτική Αγωγή
Αποτελέσματα Στατιστικών Ερευνών
Τύποι Εφαρμογών Κινητής Υγείας (m-Health)
Πλεονεκτήματα & Οφέλη από τη Χρήση Κινητών Εφαρμογών
Μειονεκτήματα & Κίνδυνοι από τη Χρήση Κινητών Εφαρμογών
Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 17
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) στην Υγεία
Εισαγωγή
Βασικές Αρχές που διέπουν την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
Βασικές Αλλαγές που προκύπτουν από την Εφαρμογή του GDPR
Εφαρμογή του GDPR στους Τομείς της Υγείας & των Κοινωνικών Υπηρεσιών
Διοικητικά Πρόστιμα στον GDPR
Άρθρο 83 του GDPR
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Καθήκοντα του Yπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
Υποχρέωση Εχεμύθειας του ΥΠΔ
Παρακολούθηση Συμμόρφωσης από τον ΥΠΔ
Προσόντα του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
Διαδικασία Ορισμού του Yπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 18
Προγράμματα & Δράσεις Ηλεκτρονικής Υγείας (e-Health)
Εισαγωγή
Προκλήσεις και Ευκαιρίες της Ηλεκτρονική Υγείας στην Ευρώπη
Εμπόδια Ανάπτυξης της Ηλεκτρονικής Υγείας
Προοπτικές Σχεδίου Δράσης
Επίτευξη Ευρύτερης Διαλειτουργικότητας των Υπηρεσιών Ηλεκτρονική Υγείας
Αντιμετώπιση του Οργανωτικού Επιπέδου
Αντιμετώπιση Νομικών Ζητημάτων
Υποστήριξη Έρευνας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας στην Ηλεκτρονική Υγεία
Πρόγραμμα Τηλεφροντίδας Renewing Health
Πρόγραμμα SmartCare
Πρόγραμμα Activage (Έξυπνες οικίες αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων)
Συμπεράσματα

Κεφάλαιο 19
Νόμος 4600/9-3-2019
Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
Άρθρο 84: Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.)
Κεφάλαιο 20
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

Κεφάλαιο 21
Ευρωπαϊκό Μορφότυπο Ανταλλαγής Ηλεκτρονικών Μητρώων Υγείας
Συστάσεις
Σύσταση (EE) 2019/243 της Επιτροπής
Ευρετήριο Όρων Πληροφορικής
Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσσες Βιβλιογραφικές Αναφορές
Ξενόγλωσσες Βιβλιογραφικές Αναφορές
Πηγές στο διαδίκτυο

Λαζακίδου Αθηνά

Η Δρ. Αθηνά Λαζακίδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας (Digithea Lab) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Αποφοίτησε το 1996 από το Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο διάστημα 1997-2000 εκπόνησε τη Διδακτορική της Διατριβή στο Βερολίνο ως NaFöG Υπότροφος και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ιατρικής Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Βερολίνου. 

Διαθέτει σημαντική ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία στις ακόλουθες περιοχές: Πληροφοριακά Συστήματα και Οικονομικά της Υγείας, Βάσεις Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας και Πολιτικές Υγείας, Εφαρμογές Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων.

Έχει στο ενεργητικό της σημαντικό αριθμό από άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια στις πιο πάνω περιοχές. Έχει εργαστεί επίσης ως Ειδική Εμπειρογνώμονας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πληροφόρηση-Επιμόρφωση-Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε. (ΠΕΤΑ Α.Ε.), στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), καθώς και στο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας για αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων και έργων Πληροφορικής.

Είναι συγγραφέας ελληνικών βιβλίων πληροφορικής και εκδότης πολλών ξενόγλωσσων εγχειρίδιων στην περιοχή της Πληροφορικής της Υγείας και της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Eίναι Εditor-In-Chief του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Computers in Clinical Practice.