Πολιτιστική Πολιτική και Μουσική Παιδεία (2η έκδοση)

38,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

592

ISBN13

978-618-5242-97-8

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,002 kg
Κωδικός Ευδόξου

94645848

In Stock

Η συζήτηση που αναπτύσσεται στο συγκεκριμένο βιβλίο προκύπτει από:

  • την καταγραφή της πορείας που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Διεθνείς Οργανισμοί για θέματα Πολιτισμού και Μουσικής Εκπαίδευσης,
  • τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης άποψης για την εφαρμογή ή μη των κοινοτικών οδηγιών σε θέματα Μουσικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα,
  • την εξαγωγή συμπερασμάτων για τον ρόλο της Μουσικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα,
  • την ανάδειξη ενός πολιτιστικού περιβάλλοντος το οποίο προσδιοριζόμενο από πρόσωπα, εκπαιδευτικά συστήματα αλλά και φορείς, αναζητά μια νέα εκπαιδευτική πολιτιστική φυσιογνωμία στον χώρο της Μουσικής Εκπαίδευσης και
  • προτάσεις για την ενεργοποίηση των παιδαγωγών για την αλλαγή κουλτούρας τους σχετικά με την εφαρμογή πολιτιστικής πολιτικής στη Μουσική Εκπαίδευση.

Η απουσία σχετικής έρευνας αποτέλεσε έναν επιπλέον λόγο σύζευξης εννοιών και επιχειρημάτων για τη θέση και την εφαρμογή της Πολιτιστικής Πολιτικής στη Μουσική Εκπαίδευση. Η ερωτηματική διάσταση του προσδιορισμού για το πώς συνδέεται η Πολιτιστική Πολιτική με διεθνείς και εθνικές πρακτικές για τη Μουσική Παιδεία φέρνει στο προσκήνιο την αναγκαιότητά της από την «αιρετική» αξιοποίηση των αποφάσεων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών σε θέματα Πολιτισμού, Πολιτιστικής Πολιτικής και, ειδικότερα, Μουσικής Εκπαίδευσης όπως, επίσης, και της ανάλυσης του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για την ελληνική Μουσική Εκπαίδευση.

Η έκδοση του βιβλίου έρχεται για να καλύψει το κενό της κατάθεσης λόγου ερευνητικού, πολιτικού και πολιτιστικού για τη Μουσική στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο ως εφαρμοσμένη εκπαιδευτική πρακτική, σε μια προσπάθεια να «να παρωθήσει» τον αναγνώστη να ασκήσει τη σκέψη του καθιστώντας τα μουσικοπαιδαγωγικά δεδομένα ΓΘ5 res publica, αποδομώντας,
μεταμορφώνοντας και μετασχηματίζοντάς τα.

Προλογικά Σημειώματα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Εισαγωγή

1. Κεφάλαιο 1ο
Πολιτιστικη Πολιτική

Εισαγωγή
1.1 Πολιτισμός και Εκπαίδευση
   I. Πολιτισμός: Έννοιες και Διαχρονικές Αντιλήψεις
   II. Πολιτισμός και ανθρώπινη ανάπτυξη
1.2 Πολιτιστική Πολιτική
   1.2.1 Αρχές της Πολιτιστικής Πολιτικής
   1.2.2 Πολιτιστική Πολιτική και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί
   1.2.3 Ελληνική Πολιτιστική Πολιτική και φορείς άσκησής της: Μια ιστορική διαδρομή
   1.2.4 Το σύγχρονο πλαίσιο της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1.3 Εκπαιδευτική Πολιτική και Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης
1.4 Πολιτιστική Εκπαίδευση
   1.4.1 Εφαρμογή της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης στον διεθνή χώρο
   1.4.2 Εφαρμογή της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης στον ελληνικό χώρο
   1.4.3 Το σύγχρονο πλαίσιο της Πολιτιστικής Εκπαίδευσης

2. Κεφάλαιο 2ο
Πολιτιστικη Πολιτική και Μουσική Παιδεία

Εισαγωγή
2.1 Μουσική Παιδεία: Μια προσπάθεια ερμηνείας
   I. Το φιλοσοφικό πλαίσιο της Μουσικής Εκπαίδευσης
   II. Η Μουσική Αγωγή ως διδακτικό «μέσο»;
2.2 Πολιτιστική Πολιτική, Μουσική και Μουσική Εκπαίδευση
   2.2.1 Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί για τη Μουσική Εκπαίδευση
   2.2.2 Τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Νομικό Πλαίσιο μέσα από Συνθήκες, Διακηρύξεις και Αποφάσεις
   2.2.3 Προγραμματικές Δράσεις και Επιχειρησιακά Προγράμματα για τον Πολιτισμό και για τη Μουσική Εκπαίδευση
   2.2.4 Σύνοψη των θέσεων των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών για τη Μουσική Εκπαίδευση

3. Κεφάλαιο 3ο
Πολιτιστική Πολιτική και Μουσική Εκπαίδευση στη Σύγχρονη Ελληνική Πραγματικότητα

Εισαγωγή
3.1 Η πολιτιστική διαμόρφωση της Μουσικής Εκπαίδευσης για το Δημοτικό Σχολείο στην Ελλάδα μέσα από την ιστορική αναδρομή της
3.2 Η πολιτιστική συμβολή των επίσημων φορέων της Εκπαίδευσης στη Μουσική Εκπαίδευση
   3.2.1 Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη διαμόρφωση Πολιτικής για τη Μουσική Εκπαίδευση
   3.2.2 Ο ρόλος των Σχολικών Συμβούλων και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου σε θέματα Πολιτιστικής και Μουσικής Εκπαίδευσης
   3.2.3 Η συμβολή των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων ως Σχολικών Προγραμματικών Δραστηριοτήτων στη Μουσική Εκπαίδευση
   3.2.4 Ο ρόλος και η συμμετοχή των Ακαδημαϊκών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Πολιτιστική και Μουσική Εκπαίδευση
   3.2.5 Τα Μουσικά Σχολεία ως θεσμός πολιτισμού στην εκπαίδευση
   3.2.6 Ο ρόλος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στην ενίσχυση προγραμματικών δράσεων για τη Μουσική Εκπαίδευση
   3.2.7 Ερευνητικά Κέντρα, Πολιτιστική Πολιτική και Μουσική Εκπαίδευση
   3.2.8 Ο ρόλος των Μουσείων και των Πολιτιστικών Οργανισμών στη Μουσική Εκπαίδευση μέσα από προγραμματικές δράσεις
3.3 Θεσμοθετημένη αξιοποίηση προγραμματικών δράσεων για την Ελληνική Μουσική Εκπαίδευση
3.4 Η συμβολή των σχολικών εγχειριδίων Μουσικής στη διαμόρφωση κουλτούρας για την Ελληνική Μουσική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο
3.5 Ο ρόλος των Επιστημονικών Ενώσεων και η συμβολή τους στη διαμόρφωση Πολιτιστικής Πολιτικής για την Ελληνική Μουσική Εκπαίδευση

4. Κεφάλαιο 4
Ζητήματα Κριτικής Θεώρησης και Προτάσεις

Εισαγωγή
4.1 Ζητήματα Κριτικής Θεώρησης
4.2 Προτάσεις
Επιλογικά
Βιβλιογραφία
Κανονισμοί, Οδηγίες, Ψηφίσματα, Αποφάσεις της Ε.Ε.
Διαδικτυακές πηγές
Nόμοι, Διατάγματα, Νομοθετικά Έγγραφα, Αποφάσεις, Εγκύκλιοι για την Ελληνική Μουσική Εκπαίδευση
Ιστοχώροι για τη Μουσική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση των Τεχνών
Ιστοχώροι Προγραμμάτων
Συντομογραφίες
Παραρτήματα
Παράρτημα 1
Παράρτημα 2
Παράρτημα 3
Παράρτημα 4
Παράρτημα 5
Παράρτημα 6

 

 

 

 

Αργυρίου Μαρία

Η Αργυρίου Μαρία είναι Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Υπηρετεί ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο: «Μουσική Παιδαγωγική: Εφαρμοσμένη Διδακτική στο Νηπιαγωγείο». Κατέχει τίτλο μεταδιδακτορικού διπλώματος με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Έλενα Θεοδωροπούλου, από το ίδιο ανώτατο ίδρυμα, και τίτλο διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου με επιβλέπουσα την Λένια Σέργη, καθώς και δύο μεταπτυχιακά διπλώματα: «Σπουδές στην Εκπαίδευση» με κατεύθυνση τη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) και «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) με κατεύθυνση την Εκπαιδευτική Ηγεσία και την Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Αναπτύσσει από το 2004 μεγάλη δραστηριότητα στους τομείς της Δια Βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά, εθνικά και αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Στη συγγραφική της ιδιότητα περιλαμβάνονται τα σχολικά εγχειρίδια Μουσικής της Α΄ και Β΄ Τάξης για το Δημοτικό Σχολείο, επιστημονικές επιμέλειες βιβλίων, μουσικοπαιδαγωγικές εκδόσεις και επιμέλειες σειρών για την εκπαίδευση γενικότερα. Έχει την επιστημονική ευθύνη και επιμέλεια της μουσικοπαιδαγωγικής περιοδικής έκδοσης «Μουσική σε Πρώτη Βαθμίδα» και είναι συν-επιμελήτρια του open access ακαδημαϊκού περιοδικού Hellenic Journal of Music, Education and Culture της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (www.primarymusic.gr). Η πρόσφατη καλλιτεχνική της δραστηριότητα περιλαμβάνει την ίδρυση και τη διεύθυνση του φωνητικού συνόλου CORPUS MUSICAE του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.