Πανεπιστημιακή Αγωγή. Διδακτική μεθοδολογία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

230

ISBN13

978-618-202-170-5

Έτος Έκδοσης

2023

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Link

Γλώσσα

Ελληνικά

Ο συλλογικός αυτός τόμος έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την Πανεπιστημιακή Αγωγή και τη διδακτική μεθοδολογία.

Βασικός στόχος του τόμου αυτού είναι να ξεκινήσει μια συζήτηση και ένας προβληματισμός σχετικά με τη διδακτική μεθοδολογία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ των διδασκόντων/-ουσών, αλλά και ανάμεσα σε αυτούς/-ές και τους ερευνητές/-τριες της εκπαίδευσης και να παρέχει δομημένες και συστηματικές ευκαιρίες για αναστοχαστική εκπαίδευση με σκοπό την αυτόνομη μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ.

Το μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι δεν περιορίζεται μόνο σε θεωρητικούς προσανατολισμούς αλλά παραθέτει συγκεκριμένες εκπαιδευτικές πρακτικές που έχουν δοκιμαστεί στον πανεπιστημιακό χώρο με επιτυχία και με τον τρόπο αυτόν έχει έναν πιο άμεσο χαρακτήρα, αφού δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση και στον σχολιασμό πολλών παραδειγμάτων διδακτικών μεθόδων, στρατηγικών και εκπαιδευτικών προτάσεων που περιλαμβάνουν μια ιεραρχία εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων.

Κατεβάστε το υλικό δωρεάν από εδώ.

Ευχαριστίες
Σκοπός
Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1. Η εξέλιξη της Πανεπιστημιακή Αγωγής στην Ελλάδα και διεθνώς
Κάλλια Κατσαμποξάκη Hodgetts

Κεφάλαιο 2. Φοιτητο-κεντρική μάθηση
Αθανασία Κοκολάκη και Κάλλια Κατσαμποξάκη Hodgetts

Κεφάλαιο 3. Συμπεριληπτική μάθηση
Αθανασία Κοκολάκη και Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Κεφάλαιο 4. Αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών
Μαρία Άννα Γαλανάκη

Κεφάλαιο 5. Σύνδεση έρευνας και διδασκαλίας
Ειρήνη Γάκη

Κεφάλαιο 6. Διαμορφωτική αξιολόγηση
Ελένη Μποτζάκη και Κάλλια Κατσαμποξάκη

Κεφάλαιο 7. Ψηφιακή ετοιμότητα
Ειρήνη Γάκη

Κεφάλαιο 8. Ψηφιακή Ισότητα
Μαρία Άννα Γαλανάκη

Κεφάλαιο 9. Φοιτητές ως συνοδοιπόροι στην μαθησιακή διαδικασία
Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts και Ελένη Μποτζάκη

Κεφάλαιο 10. Πολυτροπικότητα και αναστοχαστικές κοινότητες πρακτικής σε ανοικτής πρόσβασης επιμορφωτικούς κύκλους (MOOC)
Κάλλια Κατσαμποξάκη-Ηοdgetts

Οι συγγραφείς του συλλογικού τόμου

Κατσαμποξάκη-Hodgetts Κάλλια

Η Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts (ΒΑ, MEd, PhD) διδάσκει το μάθημα «Κοινωνικός και Ψηφιακός Γραμματισμός: Διδακτική της Πολυτροπικότητας στις Φυσικές Επιστήμες» στο πλαίσιο του πιστοποιητικού παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας φοιτητών/-τριών στη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. Διδάσκει, επίσης, «Τεχνική Συγγραφή και Αγγλική Ορολογία για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς» στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, από το 2001, και έχει συγγράψει τρία βιβλία μαθημάτων EAP/ESP («Αγγλικά για Χημεία EAP», «Ακαδημαϊκά Αγγλικά για φοιτητές Βιολογίας» και «Ακαδημαϊκά Αγγλικά για Μαθηματικά») τα οποία διανέμονται σε είκοσι τμήματα ελληνικών ΑΕΙ. Από το 2019, συμμετέχει στον συντονισμό της ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού μέσω της πρωτοβουλίας «Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών [TOTT]» στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και από το 2020 εργάζεται ως συντονίστρια του Κέντρου Διδασκαλίας και Μάθησης TotT, με σκοπό την Παιδαγωγική Ανάπτυξη του Ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης [https://tott.uoc.gr]. Ως συντονίστρια WP5 σε θέματα εκπαίδευσης στο Πρόγραμμα INGENIUM (μία ευρωπαϊκή συμμαχία δέκα πανεπιστημίων) και ως συντονίστρια WP3/ερευνήτρια/συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη ακαδημαϊκού προσωπικού σε θέματα φοιτητο-κεντρικής και συμπεριληπτικής παιδαγωγικής στο πρόγραμμα Erasmus Plus HighEd COALITION (Coaching Academics as Learners in Optimal Inclusive Networks), ενδιαφέρεται για την Επιστήμη της ενεργού εμπλοκής φοιτητών/-τριών (Scholarship of Student Engagement), τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις με επίκεντρο τον/την φοιτητή-τρια χωρίς αποκλεισμούς και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν, επίσης, την παιδαγωγική των κειμενικών ή πολυτροπικών ειδών και τον κριτικό ψηφιακό ακαδημαϊκό γραμματισμό μέσα από τις τρέχουσες διδακτικές πρακτικές. Η διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Zaragoza (υπό την επίβλεψη της Maria-Jose Luzon) έχει θέμα «Ψηφιακή καινοτομία σε διαδικτυακά άρθρα στον τομέα της Χημείας: Διδακτικές προεκτάσεις κειμενικών ή πολυτροπικών ειδών και τους νέους ακαδημαϊκούς και ψηφιακούς γραμματισμούς». Είναι, επίσης, ιδρυτικό μέλος και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του διεθνούς συνεδρίου «EAPCRETE» (που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, https://eapcrete.wordpress.com) και του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Η Εξέλιξη της Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας» (2023) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.