Παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στην πρώιμη παιδική ηλικία

18,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

152

ISBN13

978-618-202-058-6

Έτος Έκδοσης

2021

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,35 kg
Κωδικός Ευδόξου

102076270

In Stock

Το προσχολικό κέντρο και η οικογένεια είναι δύο θεσμοί, οι οποίοι ασκούν μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη, στη μάθηση και στην εξέλιξη των παιδιών. Η συνεργασία οικογένειας-προσχολικού κέντρου απασχολεί έντονα την επικαιρότητα, και προσελκύει το ενδιαφέρον επιστημονικών συνεδρίων, άρθρων, δημοσιεύσεων, βιβλίων, παγκόσμιων φορέων και οργανισμών. Τα τελευταία χρόνια, ως πυλώνας μελέτης πολλών επιστημονικών ερευνών, υποστηρίζεται ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα, για να είναι προσοδοφόρο και το παιδί να έχει περισσότερες επιτυχίες, θα πρέπει οι γονείς να συνεργάζονται με το σχολείο.

Η συνεργασία του παιδαγωγού με τους γονείς αποτελούν πρωταρχικές και απαραίτητες συνθήκες για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου ασφάλειας, αποδοχής, ελεύθερης έκφρασης και διαπραγμάτευσης που θα οδηγήσουν τα παιδιά στην ανάπτυξη των προσωπικών τους χαρακτηριστικών και των δεξιοτήτων συνεργασίας και αρμονικής συνύπαρξης με τους άλλους.
Στο παρόν βιβλίο, εκτός από τη θεωρητική ανάλυση της παιδαγωγικής και διδακτικής συνεργασίας, περιλαμβάνονται σύγχρονα προγράμματα προσχολικής αγωγής, παιδαγωγικές/διδακτικές προσεγγίσεις με βιωματικές επικοινωνιακές δραστηριότητες και στρατηγικές, που θα συμβάλλουν από την πλευρά του παιδαγωγού ως διαμεσολαβητή στην ουσιαστική συνεργασία οικογένειας – προσχολικού κέντρου.

Η διερεύνηση της γονικής εμπλοκής στη διαδικασία αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας, θα αναδείξει το ζήτημα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, παρέχοντας τη δυνατότητα για ερμηνευτικές και διδακτικές-μεθοδολογικές προσεγγίσεις, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου πολυδιάστατου, συγκριτικού και – δυνάμει – κριτικού και στοχαστικού λόγου.

Πρόλογος
Εισαγωγή 

Θεωρητικό μέρος

Κεφάλαιο πρώτο: Παιδί και βρεφονηπιακός/παιδικός σταθμός
1.1. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις
1.1.1. Βρεφονηπιακοί/παιδικοί σταθμοί – οικογένεια – γονείς – παιδαγωγοί – εκπαιδευτική διαδικασία – σχέσεις – συνεργασία – επικοινωνία – προγράμματα προσχολικής αγωγής
1.1.2. Οι ανάγκες κι οι αναπτυξιακές τάσεις του βρέφους και του νηπίου
1.1.3 Οι κατάλληλες μέθοδοι και οι παιδαγωγικοί χειρισμοί για παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας
1.1.4. Ο ρόλος του βρεφονηπιακού/παιδικού σταθμού στη γνωστική - γλωσσική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού
1.1.5. Ο ρόλος του βρεφονηπιακού/παιδικού σταθμού στην κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού
1.2. Παιδαγωγικά προγράμματα παιδικών σταθμών και ο ρόλος του παιδαγωγού προσχολικής αγωγής

Κεφάλαιο δεύτερο: Γονείς και βρεφονηπιακός/παιδικός σταθμός
2.1. Οικογένεια και βρεφονηπιακός/παιδικός σταθμός
2.1.1. Η στάση και η σχέση της οικογένειας με το βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό
2.1.2 Συνεργασία οικογένειας και βρεφονηπιακού/παιδικού σταθμού
2.1.3 Θεωρητικά μοντέλα για τη συνεργασία οικογένειας - βρεφονηπιακού/παιδικού σταθμού
2.1.4 Μορφές και μέθοδοι συνεργασίας μεταξύ γονέων και παιδαγωγών
2.1.5 Οφέλη συνεργασίας γονέων παιδαγωγών
2.1.6 Οι προσδοκίες των γονέων από τα παιδιά τους
2.1.7 Οι προσδοκίες των γονέων από τους/τις παιδαγωγούς
2.2 Προβλήματα συνεργασίας οικογένειας και βρεφονηπιακού/παιδικού σταθμού
2.3 Παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία συγκρούσεων από την πλευρά του/της παιδαγωγού
2.4 Κοινά σημεία συγκρούσεων μεταξύ γονέων και παιδαγωγών

Κεφάλαιο τρίτο: Σύγχρονα προγράμματα προσχολικής
αγωγής: Συνεργασία οικογένειας – προσχολικού κέντρου

3.1 Το αναπτυξιακό – αλληλεπιδραστικό πρόγραμμα (bank street) – συνεργασία oικογένειας – προσχολικού κέντρου
3.2 Το πρόγραμμα υψηλών στόχων (high scope) - συνεργασία οικογένειας – προσχολικού κέντρου
3.3 Η προσέγγιση των δημοτικών προσχολικών κέντρων του Reggio Emilia – συνεργασία οικογένειας – προσχολικού κέντρου
3.4 Η προσέγγιση για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας - συνεργασία οικογένειας – προσχολικού κέντρου
3.5 Η προσέγγιση της μετάβασης – το μοντέλο του Βερολίνου
3.6 Η προσέγγιση για τη διαπολιτισμική αγωγή και εκπαίδευση –συνεργασία οικογένειας– προσχολικού κέντρου

Ερευνητικό μέρος

Κεφάλαιο τέταρτο: Η έρευνα
4.1 Η αναγκαιότητα της έρευνας
4.2 Ο σκοπός και οι στόχοι της έρευνας
4.3 Τα ερευνητικά ερωτήματα
4.4 Η μεθοδολογία της έρευνας
4.4.1 Η μέθοδος
4.4.2 Η δειγματοληψία
4.4.3 Τα ερωτηματολόγια

Κεφάλαιο πέμπτο: Ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων
5.1 Ευρήματα γονέων και παρουσίαση
5.2 Ευρήματα παιδαγωγών και παρουσίαση

Κεφάλαιο έκτο: Συζήτηση
Συζήτηση

Παράρτημα

Ερωτηματολόγια
Ερωτηματολόγιο γονέων - κοινωνικό-δημογραφικά στοιχεία
Ερωτηματολόγιο βρεφονηπιοκόμων - κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία
Βιβλιογραφία

Καινούργιου Ελένη

Η Ελένη Καινούργιου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Προσχολική Παιδαγωγική, στη Διδακτική Μεθοδολογία, στη Συνεργασία και Επικοινωνία γονέων-παιδαγωγών, στη Διαπολιτισμική Αγωγή και στα Σύγχρονα Προγράμματα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά-ευρωπαϊκά προγράμματα ως επιστημονικά υπεύθυνη και ως ερευνήτρια. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε συνέδρια και επιστημονικές εκδηλώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.