Ορυκτολογία: Συστηματική ταξινόμηση των ορυκτών

20,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

168

ISBN13

978-960-9495-88-2

Έτος Έκδοσης

2016

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Συνοδευτικό Υλικό

link?

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,375 kg
Κωδικός Ευδόξου

77112087

In Stock

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές των Τμημάτων Γεωλογίας και συναφών Τμημάτων αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις για τα ορυκτά της Γης καθώς παραθέτονται και μακροσκοπικές εικόνες ορυκτών αλλά και εικόνες υπαίθρου.

Η συγγραφή του έγινε με τρόπο συνοπτικό ώστε να προκύψει συνεκτικό και ευανάγνωστο στον αναγνώστη, το οποίο και μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα στην κατανόηση βασικών γνώσεων ορυκτολογίας. Η δομή και η σύσταση των ορυκτών αντανακλούν στις ιδιότητές τους οι οποίες με τη σειρά τους καθορίζουν τις χρήσεις των ορυκτών, παραθέτοντας τις σχετικές πληροφορίες για τα πιο σημαντικά ορυκτά.

Το βιβλίο χωρίζεται σε 11 κεφάλαια που η σειρά τους είναι με τέτοιο τρόπο ώστε η κατανόηση του να είναι πιο εύκολη για τον αναγνώστη Έτσι στο κεφάλαιο 1 αναλύονται βασικές έννοιες που εισάγουν τον αναγνώστη στην ορυκτολογία. Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα διαγράμματα φάσεων και οι βασικές αρχές θερμοδυναμικής, απαραίτητες για την κατανόηση των διεργασιών σχηματισμού των ορυκτών και στο κεφάλαιο 3 περιγράφεται η συστηματική ταξινόμηση των ορυκτών. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύονται οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται τα ορυκτά εστιάζοντας στα κοινά ορυκτά και με έμφαση στη δομή των ορυκτών, τις εμφανίσεις και τις χρήσεις τους. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές οπτικές ιδιότητες των ορυκτών από τις οποίες τα αναγνωρίζουμε στο πολωτικό μικροσκόπιο.

Το βιβλίο συνοδεύεται και από CD-ROM με βίντεο από τα κυριότερα ορυκτά στο πολωτικό μικροσκόπιο (σε παράλληλα και διασταυρωμένα Nicols), βοηθώντας τον αναγνώστη στην ευκολότερη αναγνώριση και κατανόηση των κοινών ορυκτών στο πολωτικό μικροσκόπιο.

Πρόλογος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγικές έννοιες
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η σημασία των ορυκτών
1.3 Περιβάλλοντα κρυστάλλωσης των ορυκτών
1.4 Τα κοινά ορυκτά στη φύση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Βασικές αρχές θερμοδυναμικής και διαγράμματα φάσεων
2.1 Γιατί στη φύση υπάρχουν τόσο λίγα κοινά ορυκτά;
2.2 Βασικές αρχές θερμοδυναμικής
2.3 Διαγράμματα φάσεων
2.4 Διαγράμματα φάσεων δύο συστατικών - Απλό ευτηκτικό διάγραμμα χωρίς στερεό διάλυμα
2.5 Διαγράμματα φάσεων δύο συστατικών - Διάγραμμα πλήρους στερεού διαλύματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Συστηματική ταξινόμηση των ορυκτών
3.1 Συστηματική ταξινόμηση του συνόλου των ορυκτών
3.2 Συστηματική ταξινόμηση των πυριτικών ορυκτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Πυριτικά ορυκτά, τεκτοπυριτικά ορυκτά
4.1 Εισαγωγή
4.2 Ορυκτά του SiO2
4.3 Άστριοι
4.4 Αστριοειδή
4.5 Ζεόλιθοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Πυριτικά ορυκτά, φυλλοπυριτικά ορυκτά
5.1 Εισαγωγή
5.2 Δομή
5.3 Φυλλοπυριτικά ορυκτά 1/1 (Τ/Ο)
5.4 Φυλλοπυριτικά ορυκτά 2/1 (Τ/Ο/Τ)
5.5 Φυλλοπυριτικά ορυκτά 2/1 +c (Τ/Ο/Τ + c)
5.6 Φυλλοπυριτικά ορυκτά 2/1/1 (Τ/Ο/Τ + Ο)
5.7 Αργιλικά ορυκτά με αναμεμιγμένα φύλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Πυριτικά ορυκτά, ινοπυριτικά ορυκτά
6.1 Εισαγωγή
6.2 Ινοπυριτικά ορυκτά με απλές αλυσίδες
6.3 Ινοπυριτικά ορυκτά με διπλές αλυσίδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Νησοπυριτικά ορυκτά (Nesosilicates ή Orthosilicates)
7.1 Εισαγωγή
7.2 Η ομάδα του Ολιβίνη
7.3 Ομάδα των γρανατών
7.4 Αλουμινοπυριτικά ορυκτά
7.5 Ζιρκόνιο
7.6 Τιτανίτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Κυκλοπυριτικά ορυκτά
8.1 Εισαγωγή
8.2 Βήρυλλος
8.3 Κορδιερίτης
8.4 Τουρμαλίνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Πυριτικά ορυκτά, σωροπυριτικά ορυκτά
9.1 Εισαγωγή
9.2 Επίδοτο - κλινοζοϊσίτης
9.3 Ζοϊσίτης
9.4 Λωζονίτης
9.5 Πουμπελλυίτης
9.6 Βεζουβιανός
9.7 Αλλανίτης
9.8 Πιεμοντίτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Μη πυριτικά ορυκτά
10.1 Εισαγωγή
10.2 Αυτοφυή στοιχεία
10.3 Σουλφίδια και σουλφοάλατα
10.4 Οξείδια και υδροξείδια
10.5 Αλογονίδια
10.6 Ανθρακικά, νιτρικά και βορικά
10.7 Θειικά
10.8 Φωσφορικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Τα κοινά ορυκτά στο Πετρογραφικό μικροσκόπιο
12.1 Εισαγωγή
12.2 Οπτικές ιδιότητες των κοινών ορυκτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Βιβλιογραφία

Λαμπροπούλου Παρασκευή

Η Παρασκευή Λαμπροπούλου είναι διπλωματούχος Γεωλόγος και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά σε θέματα Ορυκτολογίας, Πετρογραφίας και Πετρολογίας κυρίως βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων και τις εφαρμογές τους. Είναι μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΕΔΙΠ).


Παπούλης Δημήτριος

Ο Παπούλης Δημήτριος είναι διπλωματούχος Γεωλόγος και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών  Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ερευνητική του δραστηριότητα περιλαμβάνει την ορυκτολογία και επικεντρώνεται στην μελέτη των αργιλικών ορυκτών και τις νανογεωεπιστήμες. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.