Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών

45,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

472

ISBN13

978-618-5242-61-9

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,934 kg
Κωδικός Ευδόξου

86192986

In Stock

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών των Ελληνικών Πανεπιστημίων με ένα σύγγραμμα που θα εισήγαγε τον φοιτητή στην δομή και τη λειτουργία ενός Υπολογιστικού Συστήματος.

Γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν έννοιες όπως  μικροεπεξεργαστής, μνήμη, αποκωδικοποίηση μνήμης, μέθοδοι διευθυνσιοδότησης, μονάδες εισόδου-εξόδου, διακοπές, κ.α., οι οποίες όταν κατανοηθούν και γίνουν κτήμα του αναγνώστη θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν να κατανοήσει τη δομή και την λογική ενός συστήματος υπολογιστή.

Γίνεται αναφορά στον μικροεπεξεργαστή ΜC68000 της MOTOROLA, ως κλασικού εκπροσώπου της τεχνολογίας CISC, στον μικροελεγκτή AVR ATmega8515 της ATMEL, ως κλασικού εκπροσώπου της τεχνολογίας RISC και στο συστήματος ανάπτυξης εφαρμογών Arduino που αποτελεί τον πλέον εύχρηστο σύστημα μικροελεγκτή ανοιχτού υλικού και λογισμικού σε εφαρμογές ενσωματωμένων συστημάτων.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
   1.1.1 Αναλογικά σήματα 
   1.1.2 Οι αντιστάσεις 
   1.1.3 Οι πυκνωτές 
   1.1.4 Τα πηνία 
   1.1.5 Οι δίοδοι 
   1.1.6 Τα τρανζίστορ 
   1.1.7 Οι ηλεκτρονόμοι ή ρελέ 
   1.1.8 Οι τελεστικοί ενισχυτές 
   1.1.9 Ο χρονιστής 555 
1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
   1.2.1 Εισαγωγή στα συστήματα αριθμών 
   1.2.2 Δεκαδικό σύστημα 
   1.2.3 Δυαδικό σύστημα 
   1.2.4 Οκταδικό σύστημα 
   1.2.5 Δεκαεξαδικό Σύστημα 
   1.2.6 Μετατροπές από ένα σύστημα σε άλλο 
   1.2.7 Προσημασμένοι αριθμοί 
   1.2.8 Το συμπλήρωμα «ως προς 1» ενός δυαδικού αριθμού 
   1.2.9 Το συμπλήρωμα «ως προς 2» ενός δυαδικού αριθμού 
   1.2.10 Πρόσθεση δυαδικών αριθμών 
   1.2.11 Αφαίρεση δυαδικών αριθμών 
   1.2.12 Πολλαπλασιασμός δυαδικών αριθμών 
   1.2.13 Διαίρεση δυαδικών αριθμών 
   1.2.14 Μη-προσημασμένη και προσημασμένη αριθμητική 
   1.2.15 Αριθμοί κινητής υποδιαστολής 
   1.2.16 Έλεγχος σφάλματος ισοτιμίας 
   1.2.17 Δυαδικοί Κώδικες 
   1.2.18 Ψηφιακά σήματα 
   1.2.19 Οι λογικές πύλες 
   1.2.20 Κωδικοποιητές - Αποκωδικοποιητές 
   1.2.21 Πολυπλέκτες - Αποπλέκτες 
   1.2.22 Οι ψηφιακοί συγκριτές 
   1.2.23 Τα flip-flop 
   1.2.24 Οι μετρητές 
   1.2.25 Οι καταχωρητές 
   1.2.26 Αριθμητικά κυκλώματα 
   1.2.27 Αριθμητική Λογική Μονάδα (Arithmetic Logic Unit ή ALU) 
1.3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
   1.3.1 Υλικά απαραίτητα για την κατασκευή 
   Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓIΣΤΕΣ 
   2.1.1 Είδη υπολογιστών 
2.2 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
   2.2.1 Μονάδα κεντρικής επεξεργασίας ή απλώς επεξεργαστής 
   2.2.2 Μονάδα Μνήμης 
  2.2.3 Διάδρομοι Μεταφοράς Πληροφορίας 
2.2 Η ΕΞΕΛIΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ 
2.3 ΟΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ RISC 
2.4 ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ 
2.5 ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
   2.5.1 Λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου 
2.6 ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 
   2.6.1 Βασική λειτουργία της διακοπής 
   2.6.2 Αποθήκευση της κατάστασης του επεξεργαστή 
   2.6.3 Ανύσματα διακοπής 
   2.6.4 Χειρισμός δύο ξεχωριστών διακοπών 
   2.6.5 Η μάσκα διακοπών 
   2.6.6 Διακοπές χωρίς μάσκα 
2.6.7 Διακοπές μέσω προγράμματος 
2.6.8 Προτεραιότητα διακοπής 
2.6.9 Κυκλωματική μέθοδος καθορισμού προτεραιότητας 
   Ερωτήσεις-Ασκήσεις-Προβλήματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Ο ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ MC68000
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
3.2 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 68000 ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
   3.2.1 Διάδρομοι δεδομένων και διευθύνσεων 
3.3 ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 68000 
   3.3.1 Καταχωρητές δεδομένων 
   3.3.2 Καταχωρητές διευθύνσεων 
   3.3.3 Δείκτες σωρού 
   3.3.4 Μετρητής προγράμματος 
   3.3.5 Καταχωρητής κατάστασης 
   3.3.6 Κυκλώματα ελέγχου εκτέλεσης εντολών 
3.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
3.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
   3.5.1 Συμβολική γλώσσα (Assembly Language) 
   3.5.2 Ψευδοεντολές (Assembler Directives) 
   3.5.3 Γλώσσες ανωτέρου επιπέδου (High Level Languages) 
   3.5.4 Υπορουτίνες 
   3.5.5 Πέρασμα παραμέτρων 
   3.5.6 Μακροεντολές (Macros) 
3.6 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
   3.6.1 Εισαγωγή 
   3.6.2 Μέθοδοι διευθυνσιοδότησης του 68000 
3.7 ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ASSEMBLY ΤΟΥ 68000 
   3.7.1 Εντολές μεταφοράς δεδομένων 
   3.7.2 Αριθμητικές εντολές 
   3.7.3 Λογικές εντολές 
   3.7.4 Εντολές ολίσθησης και περιστροφής 
   3.7.5 Εντολές σύγκρισης και ελέγχου 
   3.7.6 Εντολές διακλάδωσης 
   3.7.7 Εντολές ελέγχου συνθήκης μείωσης και διακλάδωσης 
   3.7.8 Εντολές διαχείρισης υπορουτινών 
   3.7.9 Εντολές χειρισμού ψηφίου 
3.8 ΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΙΑΚΉΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
   3.8.1 Ο 68230 PI/T Παράλληλος προσαρμοστής/χρονιστής 
   3.8.2 Διπλός Καθολικός Ασύγχρονος Πομποδέκτης 68681 
3.9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΩΝ 
   3.9.1 Υπορουτίνες μετατροπής αριθμών 
   3.9.2 Υπορουτίνες διερεύνησης και σύγκρισης πινάκων και ορμαθών 
   3.9.3 Υπορουτίνες χρονοκαθυστέρησης 
   Ερωτήσεις-Ασκήσεις-Προβλήματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ATmega8515
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗ 
4.2 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ 
4.3 Ο ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΤmega8515 
   4.3.1 Ο μικροεπεξεργαστής του ATmega8515 
   4.3.2 Το υποσύστημα μνήμης του ΑΤmega8515 
   4.3.3 Υποσύστημα παράλληλης και σειριακής επικοινωνίας 
   4.3.4 Υποσύστημα χρονιστών-μετρητών του ΑΤmega8515 
   4.3.5 Υποσύστημα διακοπών του ATmega8515 
   4.3.6 Αναλογικός συγκριτής 
4.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ATmega8515 
   4.4.1 Ψευδοεντολές 
   4.4.2 Μέθοδοι διευθυνσιοδότησης 
4.5 ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ASSEMBLY ΤΟΥ ΑΤ8515 
   4.5.1 Εντολές μεταφοράς δεδομένων 
   4.5.2 Αριθμητικές εντολές 
   4.5.3 Λογικές εντολές 
   4.5.4 Εντολές ολίσθησης και περιστροφής 
   4.5.5 Εντολές σύγκρισης 
   4.5.6 Εντολές διακλάδωσης και υπό συνθήκη διακλάδωσης 
   4.5.7 Εντολές διαχείρισης υπορουτινών 
   4.5.8 Εντολές διαχείρισης ψηφίου 
4.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ AVR 
   4.6.1 Πρότυπο προγράμματος 
   4.6.2 Προγραμματίζοντας τους γενικούς καταχωρητές 
   4.6.3 Προγραμματίζοντας τις πόρτες 
   4.6.4 Προσπέλαση στην SRAM 
   4.6.5 Προσπέλαση στην EEPROM 
   4.6.6 Τρόπος συγγραφής προγράμματος με διακοπές 
4.7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΩΝ 
   Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ARDUINO
5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
5.2 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
5.3 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 
   5.3.1 Διαχείριση ψηφιακών εισόδων/εξόδων 
   5.3.2 Ανάγνωση αναλογικών σημάτων 
   5.3.3 Παραγωγή σημάτων PWM 
   5.3.4 Ανίχνευση εξωτερικών συμβάντων μέσω διακοπών 
   5.3.5 Μετατροπή κλίμακας 
   Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
6.1 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ LED 
6.2 Έλεγχος κινητήρων DC και βηματικού 
   Ερωτήσεις – Ασκήσεις – Προβλήματα 

Αλφαβητικό Γλωσσάρι 

Πογαρίδης Δημήτριος

Ο Δημήτρης Πογαρίδης είναι διδάκτορας ηλεκτρονικός και ηλεκτρολόγος μηχανικός (B.Sc, M.Sc, Ph.D), του Πανεπιστημίου του Salford της Αγγλίας και ομότιμος καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ με γνωστικό αντικείμενο τα Ψηφιακά και Μικροϋπολογιστικά συστήματα.

Συνέγραψε και δημοσίευσε επιστημονικά βιβλία και πλήθος σημειώσεων και βοηθημάτων, που πραγματεύονται θέματα σχετικά με το επιστημονικό του πεδίο, καθώς και πλήθος επιστημονικών και κοινωνικών άρθρων.

Ασχολήθηκε συστηματικά και επισταμένα με το αντικείμενο των ενσωματωμένων συστημάτων στο πλαίσιο του οποίου δημιούργησε πλήθος καινοτόμων κατασκευών, πολλές από τις οποίες βραβεύτηκαν.

Για την επιστημονική του παρουσία τιμήθηκε από το ΥΠΕΠΘ με το «Βραβείο Επιστημονικής και Ακαδημαϊκής Αριστείας» και του απονεμήθηκε τιμητική διάκριση από τη Νομαρχία Καβάλας.

Για τη συνολική του προσφορά στην κοινωνική και επιστημονική ζωή του τόπου του απενεμήθη, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πτολεμαΐδας (ιδιαίτερης πατρίδας του), το αργυρό μετάλλιο της πόλης και αναμνηστικός πάπυρος.