Οικονομικά και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς

27,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

320

ISBN13

978-618-5242-63-3

Έτος Έκδοσης

2019

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,544 kg
Κωδικός Ευδόξου

86195619

In Stock

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι να καλύψει το κενό που υπάρχει στην Ελληνική βιβλιογραφία και αφορά τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς και είναι χωρισμένο σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος τα Οικονομικά και τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων που αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και το δεύτερο μέρος τη Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς, που αποτελείται από δέκα κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους του βιβλίου γίνεται εισαγωγή στις Οικονομικές Θεωρίες.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι Απόψεις των Οικονομολόγων για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο.

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Οικονομική Βιωσιμότητα Οργανισμών/Επιχειρήσεων.

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται οι Εργασιακές Σχέσεις, η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και τα Οικονομικά του Προσωπικού.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η Σύγχρονη Διοίκηση των Ελληνικών Αθλητικών Οργανισμών.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις Βασικές Έννοιες στην Εξέλιξη της Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων.

Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα Μοντέλα Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται ο Προγραμματισμός της Διοίκησης των Ανθρωπίνων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται η Ανάλυση και ο Σχεδιασμός Θέσεων Εργασίας στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφεται η Προσέλκυση των Ανθρώπινων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο έβδομο κεφάλαιο περιγράφεται η Επιλογή των Ανθρωπίνων Πόρων.

Στο όγδοο κεφάλαιο περιγράφεται η Εκπαίδευση και Ανάπτυξη των Ανθρώπινων Πόρων.

Στο ένατο κεφάλαιο περιγράφονται τα Χαρακτηριστικά Διοίκησης των Ανθρώπινων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Στο δέκατο κεφάλαιο περιγράφονται οι Κύριες Ικανότητες στη Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς.

Μέρος Α
Οικονομικά και Διοίκηση Aνθρώπινων Πόρων
Προλογικό σημείωμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Οικονομικές έννοιες
Εισαγωγή
Μικροοικονομία
Οικονομικές θεωρίες
  Μικρο-οικονομικές θεωρίες
    Θεωρία ζήτησης, προσφοράς και ο μηχανισμός των τιμών
    Ο ανταγωνισμός
    Μονοπωλιακός ανταγωνισμός
    Ολιγοπωλιακά οργανωμένη αγορά
    Μονοπωλιακά οργανωμένη αγορά
Μακροοικονομία
  Ο πληθωρισμός
  Το επιτόκιο
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Το ανθρώπινο κεφάλαιο
Εισαγωγή
Απόψεις των οικονομολόγων για το ανθρώπινο κεφάλαιο
Προσεγγίσεις στην κατανόηση του ανθρώπινου κεφαλαίου
  Επιχειρηματική προσέγγιση
  Διοικητική προσέγγιση
  Προσέγγιση πόρων
Αποτίμηση της αγοράς/διανοητικό κεφάλαιο
Διαχείριση γνώσης
Μακροοικονομική προσέγγιση του ανθρώπινου κεφαλαίου
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Διοίκηση ανθρώπινου κεφαλαίου και οικονομική βιωσιμότητα οργανισμών/επιχειρήσεων
Εισαγωγή
Στόχοι των οργανισμών/επιχειρήσεων σύμφωνα με τα συστήματα απασχόλησης
  Κόστος αποτελεσματικότητας
  Μεγιστοποίηση της προβλεψιμότητας
  Ευελιξία
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Εργασιακές σχέσεις, διοίκηση ανθρώπινου κεφαλαίου και οικονομικά του προσωπικού
Εισαγωγή
Η εξέλιξη του εννοιολογικού προσδιορισμού
Διοίκηση ανθρώπινου κεφαλαίου, οικονομικά και εργασιακές σχέσεις
  Η παρακμή της θεσμικής οικονομίας και η άνοδος των νεοκλασικών οικονομικών
Οικονομικά του προσωπικού
  Κίνητρα
  Ενδεικτικές έρευνες στη μελέτη των κινήτρων
Αντιστοίχιση θέσεων εργασίας
Απολύσεις
  Αποζημίωση
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
Οργάνωση και σχεδιασμός της εργασίας
Βιβλιογραφία

Μέρος Β
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στους Αθλητικούς Οργανισμούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Σύγχρονη διοίκηση των Ελληνικών αθλητικών οργανισμών
Εισαγωγή
Κύρια χαρακτηριστικά του αθλητισμού της Ελλάδας
Το Ελληνικό σύστημα αθλητικής διοίκησης
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Αθλητικός σύλλογος
Αθλητική ένωση
Αθλητική ομοσπονδία
Χρηματοδότηση
Συμπέρασμα
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Κατανόηση βασικών εννοιών στην εξέλιξη της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων
Εισαγωγή
Ορισμοί της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων
  Xαρακτηριστικά διοίκησης ανθρωπίνων πόρων
  Στόχοι της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων
  Λειτουργικοί στόχοι
  Οργανωτικοί στόχοι
  Κοινωνικοί στόχοι
  Προσωπικοί στόχοι
Σημασία της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων
Πεδίο εφαρμογής της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων
Τομείς δραστηριοτήτων της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μοντέλα διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς
Εισαγωγή
Μοντέλο Michigan
Μοντέλο Ηarvard
  Πλεονεκτήματα του μοντέλου Harvard
Το μοντέλο του Guest
Μοντέλο Warwick
Ευρωπαϊκά μοντέλα Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
Συμπέρασμα
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Προγραμματισμός της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς
Εισαγωγή
Ορισμοί σχετικοί με τον προγραμματισμό των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς
Γιατί είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς
Στόχοι του προγραμματισμού των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς
Στρατηγικός προγραμματισμός των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς
Διαδικασία προγραμματισμού της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς
Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος ενός οργανισμού/επιχείρησης
  Οικονομικές συνθήκες
  Κυβερνητική πολιτική
  Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς
  Γεωγραφική περιοχή
Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
Το σύστημα πληροφορικής των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς
Ανάλυση των παραγόντων πρόβλεψης ζήτησης και προσφοράς σε ανθρώπινους πόρους
  Πρόβλεψη της προσφοράς των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς
  Πρόβλεψη από το εξωτερικό περιβάλλον του οργανισμού/επιχείρησης
  Διαχείριση πλεονάσματος ανθρώπινου δυναμικού
Μέθοδοι μείωσης του προσωπικού
  Διαθεσιμότητα και μερική απασχόληση
  Αλλαγή του συνταξιοδοτικού καθεστώτος
  Πρόωρη συνταξιοδότηση
  Πάγωμα προσλήψεων
  Εσωτερική αναδιάταξη, αποσπάσεις, άδειες
  Ευέλικτη εργασία
  Περιορισμοί του στρατηγικού προγραμματισμού
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ανάλυση και σχεδιασμός θέσεων εργασίας στους αθλητικούς οργανισμούς
Εισαγωγή
Ορισμοί σχετικοί με την ανάλυση εργασίας
Σημαντικές δραστηριότητες της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων που βασίζονται σε πληροφορίες ανάλυσης θέσεων εργασίας
Στόχοι διεξαγωγής ανάλυσης των θέσεων εργασίας
Περιγραφή εργασίας
Περιεχόμενο περιγραφής της εργασίας
Προδιαγραφή εργασίας
Μέθοδοι ανάλυσης εργασίας
  Συνέντευξη
  Ερωτηματολόγιο
  Παρατήρηση
  Ημερολόγιο
  Η λειτουργική ανάλυση εργασίας
  Ποιοτικές τεχνικές ανάλυσης θέσης εργασίας
Σχεδιασμός της εργασίας
Αρχές σχεδιασμού εργασίας
  Βιολογική προσέγγιση σχεδίασης θέσεων εργασίας
  Κινητική/αντιληπτική προσέγγιση της εργασίας
  Προσέγγιση παρακίνησης
  Μηχανιστική προσέγγιση σχεδιασμού εργασίας
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Προσέλκυση των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς
Εισαγωγή
Ορισμοί σχετικοί με την προσέλκυση
Οι στόχοι της πρoσέλκυσης
Πηγές προσέλκυσης
Εσωτερικές πηγές προσέλκυσης
  Συστάσεις από εργαζομένους του οργανισμού/επιχείρησης
  Πρώην υπάλληλοι
  Προαγωγές/μετακινήσεις των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς
  Προηγούμενοι αιτούντες
Εξωτερικές πηγές προσέλκυσης
  Επαγγελματικοί εμπορικοί φορείς
  Μέσα μαζικής ενημέρωσης
  Εταιρείες Leasing
  Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και άλλα δημόσια γραφεία ευρέσεως εργασίας
  Ανταγωνίστριες επιχειρήσεις
  Επαγγελματικές σχολές
  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)
  Γραφεία ευρέσεως εργασίας
  Τηλεπροσέλκυση - Κινητική και σταθερή τηλεφωνία
Ηλεκτρονική προσέλκυση
  Πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής πρόσληψης
  Μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής πρόσληψης
Εμπόδια σε επιτυχημένη προσέλκυση
Πλεονεκτήματα των εσωτερικών πηγών προσέλκυσης
Μειονεκτήματα των εσωτερικών πηγών προσέλκυσης
Πλεονεκτήματα των εξωτερικών πηγών προσέλκυσης
Μειονεκτήματα των εξωτερικών πηγών προσέλκυσης
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Επιλογή ανθρωπίνων πόρων
Εισαγωγή
Διαφορές μεταξύ προσέλκυσης και επιλογής των ανθρωπίνων πόρων
Ορισμοί σχετικοί με την επιλογή των ανθρωπίνων πόρων
Βήματα επιλογής ανθρωπίνων πόρων
Διαδικασία επιλογής (ανθρωπίνων πόρων)
  Αρχική ενδελεχής εξέταση και συνέντευξη ανθρωπίνων πόρων
  Έντυπο αίτησης
  Δοκιμασίες (τεστ) επιλογής ανθρωπίνων πόρων
  Δοκιμασίες ελέγχου των ικανοτήτων των ανθρωπίνων πόρων
  Δοκιμασίες ελέγχου της προσωπικότητας των ανθρωπίνων πόρων
  Πλεονεκτήματα των δοκιμασιών επιλογής ανθρωπίνων πόρων
  Μειονεκτήματα των δοκιμασιών επιλογής ανθρωπίνων πόρων
  Συνέντευξη ανθρωπίνων πόρων
  Τηλεφωνική συνέντευξη
  Τύποι ερωτήσεων συνέντευξης
  Ιστορικό υποψηφίου ανθρωπίνων πόρων
  Ιατρικό ιστορικό ανθρωπίνων πόρων
  Επιλογή ανθρωπίνων πόρων
Κριτήρια επιλογής, αξιολόγησης και μέθοδοι αξιολόγησης ανθρωπίνων πόρων
Εγκυρότητα ερωτηματολογίου
Αξιοπιστία ερωτηματολογίου
Αντικειμενικότητα ερωτηματολογίου
Διαδικασίες επιλογής σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς/επιχειρήσεις
Διαδικασίες επιλογής σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
Η επίπτωση των παραγόντων στις διαδικασίες επιλογής ανθρωπίνων πόρων
  Εσωτερικοί παράγοντες και η επίδρασή τους στη διαδικασία επιλογής ανθρωπίνων πόρων
  Εξωτερικοί παράγοντες και η επίδρασή τους στη διαδικασία επιλογής ανθρωπίνων πόρων
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων
Εισαγωγή
Ορισμοί σχετικοί με την εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων
Στόχοι της εκπαίδευσης
Ανάγκη της εκπαίδευσης
Σημασία της εκπαίδευσης
Οργάνωση της εκπαίδευσης
  Ανάλυση αναγκών
  Σχεδιασμός της εκπαίδευσης
Τεχνικές/μέθοδοι εκπαίδευσης
Οι τεχνικές εκπαίδευσης σε περιβάλλον εντός του οργανισμού/επιχείρησης
  Προσωπική καθοδήγηση
  Συμβουλευτική
  Eναλλαγή των θέσεων εργασίας
  Πολλαπλή διαχείριση
  Παρακολούθηση συγκεκριμένων καθηκόντων
  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Τεχνικές εκπαίδευσης (σε περιβάλλον) εκτός του οργανισμού/επιχείρησης
  Περιπτωσιακές μελέτες
  Διαλέξεις/ημερίδες/συνέδρια
  Σεμινάρια
  Πανεπιστημιακά προγράμματα
  Παιγνίδια οργάνωσης/διαχείρισης
  Πλεονεκτήματα εκπαίδευσης εκτός περιβάλλοντος της εργασίας
  Μειονεκτήματα εκπαίδευσης εκτός περιβάλλοντος της εργασίας
Εκπαίδευση και ανάπτυξη
Αξιολόγηση εκπαίδευσης
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Χαρακτηριστικά διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς
Εισαγωγή
Διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις
Προσέγγιση στους αθλητικούς οργανισμούς
Προκλήσεις της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στους αθλητικούς οργανισμούς με βάση τις κύριες ικανότητες
Εισαγωγή
Η έννοια της ικανότητας
Χρονολογική εξέλιξη και προέλευση των μελετών
Σημεία συζήτησης
Βιβλιογραφία

Τριπολιτσιώτη Αλεξάνδρα

Η κ. Αλεξάνδρα Τριπολιτσιώτη γεννήθηκε στην Παιανία Αττικής. Μετά τις βασικές της σπουδές (Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο της Παιανίας), φοίτησε στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέλειωσε τις σπουδές της αυτές και πήρε το πτυχίο της το 1989, με ειδικότητα την άσκηση ατόμων με αναπηρίες (Α. με Α.). Από το 1989 μέχρι το 2008 εργάστηκε στον Οργανισμό Νεολαίας και Άθλησης (Ο.Ν.Α.) του Δήμου Αθήνας, ως διοικητικό στέλεχος των αιθουσών γυμναστικής/γυμναστηρίων. Το 2008 εκλέχθηκε Ε.Ε.ΔΙ.Π στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το Μάιο του 2010 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Τμήματος Οργάνωσης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με βαθμό άριστα.

Έχει πάρει μέρος σε περισσότερα από 70 συνέδρια ως εισηγήτρια, τόσο στην Ελλάδα, όσο και το εξωτερικό και έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα περιοδικά Ελληνικά και διεθνή πάνω από 40 εργασίες, που άπτονται της Αθλητικής Επιστήμης και κυρίως της διοίκησης των Αθλητικών οργανισμών.

Έχει επιμεληθεί την έκδοση για την ελληνική γλώσσα του βιβλίου «Διαχείριση κινδύνου για τον αθλητισμό και την αναψυχή» των Spencer, J., Connaughoton, D. and Ptttman, A. (Εκδοτικός οίκος Δίσιγμα, Μάρτιος, 2017).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων στους Ολυμπιακούς και αθλητικούς οργανισμούς με έμφαση τις κύριες διοικητικές
ικανότητες.