Οδηγός και Εφαρμογές Λογιστικών Φύλλων με το MS Excel

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

632

ISBN13

978-618-202-114-9

Έτος Έκδοσης

2022

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Link

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,046 kg
Κωδικός Ευδόξου

112694472

In Stock

Το παρόν βιβλίο αποτελεί έναν φιλικό οδηγό, που έχει σκοπό να σας βοηθήσει να μάθετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Excel του Ελληνικού Microsoft Office 365 και να γνωρίσετε τις δυνατότητες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αυτό. Η ύλη του βιβλίου παρουσιάζεται με αναλυτικά παραδείγματα και βήμα προς βήμα διαδικασίες που έχουν ως στόχο να σας βοηθήσουν στην ευκολότερη και γρηγορότερη εκμάθηση των δυνατοτήτων του Excel. Με τον τρόπο αυτόν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα είστε σε θέση να αναπτύσσετε τα δικά σας δυναμικά λογιστικά φύλλα και να παρουσιάζετε αποτελεσματικά τα δεδομένα σας. 

Το βιβλίο απευθύνεται σε αρχάριους και επαγγελματίες χρήστες, αλλά και σε σπουδαστές, και παρουσιάζει τεχνικές και πρακτικές που είναι απαραίτητες στην καθημερινή τους εργασία:

 • Αν είστε αρχάριοι χρήστες, θα μάθετε εύκολα και με πολλές εικόνες οτιδήποτε σας χρειάζεται ώστε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Excel.
 • Αν είστε πιο έμπειροι χρήστες, θα βρείτε τεχνικές και γνώσεις που θα σας βοηθήσουν να εμβαθύνετε ακόμα περισσότερο στα εργαλεία του Excel, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά, και να παίρνετε καλύτερες επαγγελματικές αποφάσεις. Ειδικά σε αυτήν την έκδοση του βιβλίου, έχει γίνει ιδιαίτερη προσπάθεια να καλυφθούν πιο προχωρημένα θέματα, όπως νέες λειτουργίες και συναρτήσεις του Excel.
 • Αν είστε καθηγητές ή σπουδαστές, το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει στην εργασία σας, γιατί αποτελεί έναν ολοκληρωμένο οδηγό εκμάθησης του Excel με δυνατότητα ασκήσεων στο τέλος κάθε κεφαλαίου.

 Σε αυτό το βιβλίο θα μάθετε:

 • να δημιουργείτε λογιστικά φύλλα ανάλογα με τις ανάγκες σας και να τα μορφοποιείτε,
 • να δημιουργείτε σύνθετους τύπους και περίπλοκα φύλλα εργασίας,
 • να προσδιορίζετε ποια συνάρτηση απαιτείται σε κάθε περίπτωση,
 • να χρησιμοποιείτε τις πιο βασικές συναρτήσεις και λειτουργίες του Excel που σας χρειάζονται καθημερινά,
 • να επιλύετε περίπλοκα προβλήματα με τη χρήση πιο προχωρημένων συναρτήσεων,
 • να δημιουργείτε τις δικές σας συναρτήσεις,
 • να καταγράφετε τις δικές σας μακροεντολές,
 • να επεμβαίνετε στις μακροεντολές σας με κώδικα Visual Basic.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία του βιβλίου από εδώ.

  Πρόλογος

  ΜΕΡΟΣ 1

  1 Εισαγωγή στο Excel
  1.1 Νέες λειτουργίες του Excel 365
     1.1.1 Διάφορες λειτουργίες νέων εκδόσεων του Excel
  1.2 Διάφοροι τρόποι εκκίνησης του Excel
  1.3 Εξοικείωση με το περιβάλλον του Excel
     1.3.1 Το Παράθυρο του Excel
     1.3.2 Η Κορδέλα
     1.3.3 Η περιοχή εργασίας
     1.3.4 Γραμμή εργαλείων Γρήγορης πρόσβασης
     1.3.5 Μικρή γραμμή εργαλείων
     1.3.6 Χρήση της Γρήγορης ανάλυσης δεδομένων
  1.5 Η βοήθεια στο Excel
  1.5 Προσαρμογή του Excel
  1.6 Πλήκτρα Συντόμευσης
  Ασκήσεις

  2 Βασικές λειτουργίες του Excel
  2.1 Δημιουργία νέου αρχείου
  2.2 Αποθήκευση αρχείου
  2.3 Άνοιγμα υπάρχοντος αρχείου
  2.4 Κλείσιμο αρχείου
  2.5 Συνεργασία πολλών χρηστών σε ένα βιβλίο εργασίας
  Ασκήσεις

  3 Χειρισμός δεδομένων
  3.1 Επιλογή φύλλου, στηλών, γραμμών, κελιών
  3.2 Πλοήγηση σε ένα βιβλίο και σε ένα φύλλο εργασίας
  3.3 Εισαγωγή δεδομένων
     3.3.1 Εισαγωγή κειμένου και αριθμών
     3.3.2 Εισαγωγή σειρών δεδομένων
     3.3.3 Εισαγωγή δεδομένων από προσαρμοσμένες λίστες
     3.3.4 Εισαγωγή σχολίων
  3.4 Επεξεργασία δεδομένων
  3.5 Διαγραφή δεδομένων και μορφοποίησης
  3.6 Εύρεση και Αντικατάσταση
     3.6.1 Εύρεση και αντικατάσταση περιεχομένων
     3.6.2 Εύρεση και αντικατάσταση μορφοποιήσεων
  3.7 Ορθογραφικός έλεγχος
  Ασκήσεις

  4 Χειρισμός φύλλων εργασίας
  4.1 Αλλαγή του πλάτους και του ύψους στηλών και γραμμών
  4.2 Απόκρυψη και επανεμφάνιση στηλών και γραμμών
  4.3 Εισαγωγή και διαγραφή στηλών και γραμμών
  4.4 Σταθεροποίηση γραμμών και στηλών
  4.5 Εισαγωγή/διαγραφή φύλλων εργασίας
  4.6 Μετονομασία φύλλων εργασίας
  4.7 Αντιγραφή και μετακίνηση φύλλων εργασίας
  4.8 Ομαδοποίηση και κατάργηση ομαδοποίησης φύλλων εργασίας
  4.9 Προβολές ενός φύλλου εργασίας
  4.10 Εισαγωγή και κατάργηση αλλαγών σελίδων
  Ασκήσεις

  5 Βασικά στοιχεία μορφοποίησης φύλλων εργασίας
  5.1 Μορφοποίηση κελιών, αριθμών, κειμένου
     5.1.1 Καρτέλα Αριθμός
     5.1.2 Καρτέλα Στοίχιση
     5.1.3 Καρτέλα Γραμματοσειρά
     5.1.4 Καρτέλα Περίγραμμα
     5.1.5 Καρτέλα Γέμισμα
     5.1.6 Καρτέλα Προστασία
  5.2 Μορφοποίηση καρτελών
  5.3 Αυτόματη Μορφοποίηση
  5.4 Μορφοποίηση υπό όρους.
  5.5 Εισαγωγή γραφικών στοιχείων και εικόνων
     5.5.1 Εικόνες από αρχείο
     5.5.2 Εικόνες από το Internet
     5.5.3 WordArt
     5.5.4 Σχήματα
     5.5.5 SmartArt
  5.6 Μορφοποίηση γραφικών
  Ασκήσεις

  6 Εκτύπωση και διαμόρφωση σελίδας
  6.1 Προεπισκόπηση και εκτύπωση
  6.2 Διαμόρφωση σελίδας
     6.2.1 Καρτέλα Σελίδα
     6.2.2 Καρτέλα Περιθώρια
     6.2.3 Καρτέλα Κεφαλίδες και Υποσέλιδα
     6.2.4 Καρτέλα Φύλλο
  Ασκήσεις

  7 Προχωρημένος χειρισμός δεδομένων
  7.1 Αντιγραφή, μετακίνηση και επικόλληση κελιών
     7.1.1 Επιλογές επικόλλησης
  7.2 Ονομασία κελιών και περιοχών
  7.3 Διαχωρισμός κειμένου σε στήλες
  7.3.1 Γρήγορη συμπλήρωση
  7.4 Επικύρωση δεδομένων
  7.5 Αντιγραφή και επικόλληση μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών
  7.6 Δημιουργία και χρήση προτύπων
  Ασκήσεις

  8 Δημιουργία τύπων
  8.1 Τελεστές και δημιουργία απλών τύπων
  8.2 Προτεραιότητα τελεστών
  8.3 Αντιγραφή τύπων και Αυτόματη συμπλήρωση
  8.4 Χρήση ονομάτων σε τύπους
  8.5 Σύνδεση κελιών
  8.6 Σχετικές και απόλυτες τιμές
  8.7 Μορφοποίηση υπό όρους με χρήση τύπων
  8.8 Σφάλματα σε τύπους και αντιμετώπισή τους
     8.8.1 Συντακτικά λάθη
     8.8.2 Λογικά λάθη
  8.9 Συνήθη Σφάλματα στο Excel
  Ασκήσεις

  9 Συναρτήσεις – Μέρος Α
  9.1 Τι είναι μία συνάρτηση
  9.2 Δημοφιλείς συναρτήσεις
  9.3 Κλήση μίας συνάρτησης
     9.3.1 Συνάρτηση SQRT
     9.3.2 Συνάρτηση PRODUCT
     9.3.3 Συνάρτηση POWER
     9.3.4 Συνάρτηση MOD
     9.3.5 Συνάρτηση ABS
     9.3.6 Συνάρτηση RAND
  9.4 Συναρτήσεις κειμένου
  9.5 Συναρτήσεις στρογγυλοποίησης
  9.6 Λογικές συναρτήσεις
     9.6.1 Συναρτήσεις IF, IFS και SWITCH
     9.6.2 Συναρτήσεις AND, OR
  9.7 Συναρτήσεις αναζήτησης
  9.8 Οικονομικές συναρτήσεις
  9.9 Πληροφοριακές συναρτήσεις και συναρτήσεις σφαλμάτων
  9.10 Συναρτήσεις ημερομηνίας και ώρας
  Ασκήσεις

  10 Γραφήματα
  10.1 Δημιουργία γραφήματος
  10.2 Μορφοποίηση και προσαρμογή γραφημάτων
  10.3 Ειδικά είδη γραφημάτων
     10.3.1 Γραφήματα τάσης
     10.3.2 Γραφήματα sparkline
     10.3.3 Γραφήματα διασποράς
     10.3.4 Νέα Γραφήματα του Excel
  10.4 Προεπισκόπηση και εκτύπωση γραφημάτων
  Ασκήσεις

  ΜΕΡΟΣ 2

  11 Λίστες και στατιστική ανάλυση δεδομένων
  11.1 Δημιουργία λίστας και εισαγωγή δεδομένων
     11.1.1 Δημιουργία φόρμας για εισαγωγή δεδομένων
     11.1.2 Εισαγωγή δεδομένων στο Excel από εξωτερική πηγή
  11.2 Κατάργηση διπλότυπων τιμών
  11.3 Ταξινόμηση δεδομένων
  11.4 Φιλτράρισμα δεδομένων
  11.5 Σύνθετο φίλτρο
  11.6 Μερικά αθροίσματα
  11.7 Ομαδοποίηση γραμμών και στηλών
  11.8 Διάρθρωση
  11.9 Στατιστική ανάλυση δεδομένων
  Ασκήσεις

  12 Εργαλεία ανάλυσης πιθανοτήτων
  12.1 Πίνακες δεδομένων
     12.1.1 Πίνακες μίας μεταβλητής
     12.1.2 Πίνακες δύο μεταβλητών
  12.2 Σενάρια
  12.3 Αναζήτηση στόχου
  Ασκήσεις

  13 Ανάλυση δεδομένων
  13.1 Σύνοψη δεδομένων από διαφορετικούς πίνακες
     13.2.1 Ομαδοποίηση δεδομένων ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα
     13.2.2 Αναλυτές ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα
     13.2.3 Φιλτράρισμα ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα
  13.3 Συγκεντρωτικά γραφήματα
  Ασκήσεις

  14 Συναρτήσεις – Μέρος Β
  14.1 Συναρτήσεις Βάσεων Δεδομένων
  14.2 Συναρτήσεις Αναζήτησης και Αναφοράς
  14.3 Συναρτήσεις Μαθηματικές και Τριγωνομετρικές
  14.4 Συναρτήσεις Μηχανικής
  14.5 Συναρτήσεις Στατιστικής
  14.6 Συναρτήσεις Χρηματοοικονομικές
  14.7 Υπολογισμοί με Συναρτήσεις Πινάκων
  Ασκήσεις

  15 Ευρετήριο συναρτήσεων
  15.1 Ευρετήριο συναρτήσεων ανά κατηγορία
     15.1.1 Συναρτήσεις Βάσεων Δεδομένων
     15.1.2 Συναρτήσεις Ημερομηνίας και Ωρας
     15.1.3 Συναρτήσεις Μηχανικής
     15.1.4 Χρηματοοικονομικές συναρτήσεις
     15.1.5 Συναρτήσεις Πληροφοριών
     15.1.6 Λογικές συναρτήσεις
     15.1.7 Συναρτήσεις Αναζήτησης και Αναφοράς
     15.1.8 Συναρτήσεις Μαθηματικών και Τριγωνομετρίας
     15.1.9 Στατιστικές συναρτήσεις
     15.1.10 Συναρτήσεις Κειμένου
  15.2 Αλφαβητικό Ευρετήριο Συναρτήσεων

  16 Μακροεντολές
  16.1 Καταγραφή μακροεντολών στο Excel
     16.1.1 Απόλυτες ως προς σχετικές διευθύνσεις
  16.2 Εκτέλεση μακροεντολής
  16.3 Αντιστοίχιση μακροεντολής σε κουμπί και συντόμευση πληκτρολογίου
  16.4 Διαγραφή μακροεντολής
  16.5 Ασφάλεια μακροεντολών
  16.6 Ο κώδικας πίσω από μία μακροεντολή
  Ασκήσεις

  17 Η Visual Basic for Applications και το Excel
  17.1 Τι είναι μία γλώσσα προγραμματισμού
  17.2 Εξοικείωση με το περιβάλλον της VBA
  17.3 Αντικείμενα της VBA
  17.4 Υπορουτίνες και συναρτήσεις
     17.4.1 Υπορουτίνες
     17.4.2 Συναρτήσεις
  17.5 Τύποι δεδομένων
  17.6 Μεταβλητές και σταθερές
  17.7 Πίνακες (Arrays)
  17.8 Σχολιασμός του κώδικα
  17.9 Επέκταση γραμμών κώδικα σε πολλές γραμμές
  17.10 Εντολές αλλαγής της ροής
  17.11 Εντολές επανάληψης (βρόχοι)
     17.11.1 Βρόχος For
     17.11.2 Βρόχος Do While
     17.11.3 Βρόχος Do Until
     17.11.4 Βρόχος For, Each
  17.12 Αλληλεπίδραση με το χρήστη
     17.12.1 InputBox
     17.12.2 UserForm
  17.13 Αρχεία κειμένου στη VBA
     17.13.1 Διάβασμα αρχείου
     17.13.2 Γράψιμο σε αρχείο
  17.14 Αποσφαλμάτωση κώδικα VBA
  17.15 Το Μοντέλο δεδομένων του Excel
  17.16 Επεξεργασία μακροεντολής του Excel
  17.17 Δημιουργία και χρήση συνάρτησης από το χρήστη
  Ασκήσεις

  18 Εφαρμογές με το Excel
  18.1 Ισολογισμός
  18.2 Σημείο εξισορρόπησης
  18.3 Ανάλυση Απόδοσης Μετοχών
  18.4 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
  18.5 Ανάλυση Κερδοφορίας
  18.6 Πάγια – Αποσβέσεις
  18.7 Βιβλίο Εσόδων–Εξόδων
  18.8 Εξοδολόγιο
  18.9 Πίνακας Πληρωμών Δανείου
  18.10 Κοινόχρηστα
  18.11 Προγραμματισμός Σπουδών
  18.12 Πλάνο Συνταξιοδότησης
  18.13 Μισθοδοσία
  18.14 Ενοικίαση φωτοτυπικών
  18.15 Υπολογισμός επάρκειας φωτισμού-αερισμού δωματίων
  18.16 Υπολογισμός ροής και θερμοκρασίας πισίνας

  Γκλαβά Μαίρη

  Η Μαίρη Γκλαβά έχει σπουδάσει Μαθηματικός στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο New York University (Η.Π.Α.) στην Επιστήμη των Υπολογιστών. Εργάζεται ως αναλύτρια/προγραμματίστρια και έχει υπερ-εικοσαετή εμπειρία διδασκαλίας σε θέματα υπολογιστών σε στελέχη εταιρειών. Επίσης, έχει μεταφράσει πλήθος βιβλίων υπολογιστών, ενώ έχουν εκδοθεί άλλα τρία δικά της βιβλία για προηγούμενες εκδόσεις των Windows και του Office.