Ο πληθυσμός των νησιών του Αρχιπελάγους

22,50 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

248

ISBN13

978-618-5242-49-7

Έτος Έκδοσης

2019

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,494 kg
Κωδικός Ευδόξου

86055353

In Stock

Το βιβλίο Ο πληθυσμός των νησιών του Αρχιπελάγους περιγράφει και αναλύει την ανθρωπογεωγραφία των νησιών του Αιγαίου στη διάρκεια των τελευταίων 100 χρόνων. Γραμμένο έτσι ώστε να μην υπεισέρχεται σε τεχνικές λεπτομέρειες που απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, το παρόν βιβλίο βασίζεται σε επίσημες και «ανεπίσημες» (μη-κρατικές) στατιστικές, αλλά και σε μεγάλο όγκο βιβλιογραφίας για να σκιαγραφήσει τα πληθυσμιακά, οικονομικά-αναπτυξιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του γεωγραφικού διαμερίσματος «Νησιά Αιγαίου». Μια σειρά από χάρτες, οι οποίοι κατασκευάστηκαν ειδικά για τις ανάγκες του βιβλίου, δείχνουν παραστατικά τις χωρικές διακυμάνσεις των ανθρωπογεωγραφικών φαινομένων σε επίπεδο Νομού, Περιφερειακής Ενότητας, Δήμου και Δημοτικής Ενότητας. Μια δημογραφική προβολή με ορίζοντα το 2051 φωτίζει τις προοπτικές του πληθυσμού των νησιών στο ορατό μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τρέχουσες συγκυρίες που αφορούν το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όσο και τις μακροχρόνιες συνέπειες της οικονομικής κρίσης στον Ελλαδικό χώρο.

Έγραψαν για το βιβλίο μας

Βιβλιοπαρουσίαση στο emprosnet.gr

Κατάλογος Ξενόγλωσσων Ακρωνυμίων
Κατάλογος Ελληνικών Ακρωνυμίων
Αντί προλόγου

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1
Το αρχιπέλαγος του Αιγαίου: Διοικητική δομή και πληθυσμιακή εξέλιξη
1.1 Ορισμοί
1.2 Μεθοδολογικά προβλήματα
1.3 Συνοπτική παρουσίαση και διοικητική δομή των νησιών του Αιγαίου
1.4 Μεταβολή πληθυσμού στη διάρκεια ενός αιώνα (1920-2021)

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2
Ανθρωπογεωγραφία των νησιών
2.1 Πληθυσμιακή Πυκνότητα
2.2 Δομή του πληθυσμού κατά φύλο και ηλικία
2.3 Δημογραφική γήρανση
2.4 Εθνοτική σύνθεση των νησιών

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3
Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των νησιών
3.1 Δείκτες εισοδήματος και κοινωνικής ανάπτυξης
3.2 Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας
3.3 Κατάσταση απασχόλησης
3.4 Τουριστική ανάπτυξη
3.5 Σχέση τουριστικής ανάπτυξης και κατάστασης απασχόλησης
3.6 Μορφωτικό επίπεδο και τουριστική ανάπτυξη
   3.6.1 Μορφωτικό επίπεδο και φύλο

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4
Ο κύκλος ζωής της οικογένειας
4.1 Μέθοδοι και δεδομένα
4.2 Γαμηλιότητα
4.2.1 Ηλικία κατά τον πρώτο γάμο
   4.2.2 Ηλικιακή διαφορά των συζύγων
   4.2.3 Μόνιμη αγαμία
   4.2.4 Σε αναζήτηση ερμηνείας για τα διαφορετικά πρότυπα γάμου
   4.2.5 Διαθεσιμότητα συζύγων
   4.2.6 Το «ευκταίο» του γάμου
   4.2.7 Νησιωτικότητα, παράδοση και γαμήλια συμπεριφορά
4.3 Οι «Τουριστικοί γάμοι»
4.4 Τυπικό τέλεσης του γάμου
4.5 Γεννήσεις εκτός γάμου
   4.5.1 Μεθοδολογικά θέματα
   4.5.2 Γεννήσεις εκτός γάμου στα νησιά του Αιγαίου
   4.5.3 Η εθνικότητα ως προσδιοριστικός παράγοντας των εκτός γάμου γεννήσεων
4.6 Διαζυγιότητα
4.7 Χηρεία
   4.7.1 Ποσοστά χηρείας κατά φύλο και ηλικία
   4.7.2 Ηλικία κατά τη χηρεία
   4.7.3 Αναλογία των φύλων στη χηρεία

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5
Αναπαραγωγή του πληθυσμού
5.1 Μεθοδολογία
   5.1.1 Εγκάρσια και επιμήκης ανάλυση της γονιμότητας
5.2 Αδροί Δείκτες Γεννήσεων
5.3 Συγκυριακοί Δείκτες Ολικής Γονιμότητας και Γαμήλιας Γονιμότητας
5.4 Η μετάβαση γονιμότητας στα νησιά του Αιγαίου
5.5 Γονιμότητα ανά Δημοτική Ενότητα
5.6 Συγκυριακή έναντι Διαγενεακής γονιμότητας
   5.6.1 Συγκυριακή γονιμότητα και μέση ηλικία στην τεκνογονία
   5.6.2 Καμπύλες γονιμότητας
   5.6.3 Συγκυριακή γονιμότητα 1ης τάξης
   5.6.4 Η εξέλιξη της διαγενεακής γονιμότητας

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6
Φθορά του πληθυσμού
6.1 Η μακροχρόνια εξέλιξη των επιπέδων θνησιμότητας σε νησιά και Ελλάδα
6.2 Βρεφική θνησιμότητα
6.3 Παιδική θνησιμότητα
   6.3.1 H παιδική θνησιμότητα μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα
   6.3.2 Η παιδική θνησιμότητα σήμερα
6.4 Τυποποιημένοι δείκτες θνησιμότητας
6.5 Η κρίση θνησιμότητας του 1941-1942

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 7
Μετανάστευση
7.1 Δημογραφικά καθεστώτα και νησιωτικοί πληθυσμοί
7.2 Μέθοδοι και δεδομένα
7.3 Εκτίμηση της καθαρής μετανάστευσης
7.4 Πληθυσμιακή κινητικότητα και Δημογραφική Μετάβαση

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 8
Δημογραφικές προοπτικές των νησιών του Αιγαίου πελάγους
8.1 Μεθοδολογία πληθυσμιακών προβολών
   8.1.1 Γονιμότητα
   8.1.2 Θνησιμότητα
   8.1.3 Μετανάστευση
8.2 Σύνοψη πληθυσμιακών προβολών
   8.2.1 Νομός Λέσβου
   8.2.2 Νομός Χίου
   8.2.3 Νομός Σάμου
   8.2.4 Νομός Κυκλάδων
   8.2.5 Νομός Δωδεκανήσου
   8.2.6 Ελλάδα
8.3 Αξιοπιστία των πληθυσμιακών προβολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Πώς εκτιμήθηκαν οι δείκτες ολικής γονιμότητας (TFR) και γαμήλιας γονιμότητας (TMFR)
9.1 Εκτίμηση του τοπικού TFR από απογραφικά δεδομένα με βάση το TFR μιας ευρύτερης περιοχής
9.2 Εκτίμηση των TFR και TMFR ελλείψει απαραίτητων δεδομένων τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο
9.3 Υπολογισμός του TMFR με τη μέθοδο της οικογενειακής ανασύστασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Πίνακες επιβίωσης για την Ελλάδα και το γεωγραφικ διαμέρισμα «Νησιά Αιγαίου»
1928
1971
2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Παράδειγμα υπολογισμού τυποποιημένων δεικτών θνησιμότητας (Standardized Mortality Rates) με τη μέθοδο της έμμεσης τυποποίησης

Επίμετρο
Βιβλιογραφία

Γαβαλάς Βασίλειος

Ο Βασίλειος Σ. Γαβαλάς είναι αναπληρωτής καθηγητής Πληθυσμιακής Γεωγραφίας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σπούδασε Ιστορία και Εθνολογία στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και συνέχισε τις σπουδές του ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο London School of Economics and Political Science στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι κάτοχος MSc και PhD στην επιστήμη της Δημογραφίας.

Έχει εργαστεί ως ερευνητής (Research Associate) στο Κέντρο Δημογραφικών Μελετών του Πανεπιστημίου του Manchester [Cathie Marsh Centre for Census and Survey Research (CCSR)]. Συμμετείχε σε δημογραφικές μελέτες για περιοχές του ευρύτερου Manchester (Oldham, Rochdale) καθώς και για την Περιφέρεια Stoke-on-Trend στη Βόρεια Αγγλία. Συμμετείχε επίσης σε μελέτες που ανατέθηκαν από το Βρετανικό Υπουργείο Εργασίας (Department for Work and Pensions) στο CCSR σχετικά με τις εθνοτικές μειονότητες και την αγορά εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία. Στην Ελλάδα έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη νησιωτική δημογραφία. Είναι μέλος της Εταιρίας Κυκλαδικών Μελετών, όντας Κυκλαδίτης και ο ίδιος.