Μέθοδοι Έρευνας στις Επιχειρήσεις και την Οικονομία

88,00 

Εξαντλημένο

Λεπτομέρειες

Βάρος 2,234 kg

Εξαντλημένο

Απόδοση στην Ελληνική γλώσσα της πιο πρόσφατης και πλήρως επικαιροποιημένης, 6ης, έκδοσης του βιβλίου “Research Methods for Business Students”.

Πρωτοποριακό και κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα του, το βιβλίο αποτελεί το κύριο διδακτικό βοήθημα σε μαθήματα «Μεθοδολογίας Έρευνας» σε εκατοντάδες πανεπιστήμια σε ολόκληρο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, καθοδηγεί με επιτυχία εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές-ερευνητές όλων των βαθμίδων στο σχεδιασμό και υλοποίηση των ερευνητικών τους προτάσεων, έργων και διατριβών. Ταυτόχρονα το βιβλίο αποτελεί και ένα πρώτης τάξεως βοήθημα μεθόδων έρευνας για επαγγελματίες, εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας, αναλαμβάνουν ερευνητικά έργα για λογαριασμό των οργανισμών και επιχειρήσεών τους.

Έγινε κάθε προσπάθεια ώστε η Ελληνική έκδοση του βιβλίου να είναι ιδιαίτερα προσιτή σε όσους το χρησιμοποιούν. Σκοπός μας, όμως, δεν ήταν να εξελληνίσουμε ένα βιβλίο που χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά να το αποδώσουμε στα ελληνικά διατηρώντας τον διεθνή του χαρακτήρα. Πιστεύουμε ότι το επιτύχαμε.

Αν είστε προπτυχιακός, μεταπτυχιακός ή διδακτορικός φοιτητής ή μη-ακαδημαϊκός ερευνητής και θέλετε απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: 

  • Πως θα επιλέξω το ερευνητικό μου αντικείμενο;
  • Τι είναι οι ερευνητικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις;
  • Ποιες μεθόδους συλλογής και ανάλυσης δεδομένων να επιλέξω;’
  • Πως θα συντάξω τη διατριβή μου ή την έκθεση έργου μου;

συμβουλευτείτε το βιβλίο. Θα βρείτε σε απλά και κατανοητά Ελληνικά:

  • Πρακτική καθοδήγηση για όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας
  • Μελέτες περίπτωσης και παραδείγματα ερευνητικών έργων διαφόρων επιπέδων 
  • Κεφάλαια σχετικά με την επιλογή ερευνητικού θέματος, τη βιβλιογραφική επισκόπηση, τις ερευνητικές φιλοσοφίες και προσεγγίσεις, τον ερευνητικό σχεδιασμό και την ερευνητική δεοντολογία, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, τη σύνταξη της ερευνητικής σας έκθεση και την παρουσίαση της έρευνάς σας.

 

Lewis Philip

Ο Philip Lewis, BA, PhD, MSc, Chartered MCIPD, PGDipM, Cert Ed, ξεκίνησε την καριέρα του στον τομέα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ως σύμβουλος εκπαίδευσης στο Distributive Industry Training Board. Στη συνέχεια δίδαξε Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και Μεθόδους έρευνας σε τρία βρετανικά πανεπιστήμια. Σπούδασε στο Open University και το University of Bath, από το οποίο απέκτησε τίτλο MSc και PhD για την έρευνά του για την ανταμοιβή βάσει απόδοσης σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Έχει γράψει μαζί με τον Adrian και τον Mark το Employee Relations: Understanding the Employment Relationship και το Managing Change: A Human Resource Strategic Approach, με τον Mark, τον Adrian, τον Mike Millmore και τον Trevor Morrow το Strategic Human Resource Management και με τον Adrian, τον Mark και τον Mike Millmore το Managing Change: A Human Resource Strategic Approach (όλα εκδίδονται από τον οίκο Financial Times Prentice Hall).

Εργάζεται ως σύμβουλος στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα.


Saunders Mark

Ο Mark N.K. Saunders, BA, MSc, PGCE, PhD, Chartered FCIPD, είναι καθηγητής Μεθόδων Έρευνας για επιχειρήσεις και διευθυντής προπτυχιακών προγραμμάτων έρευνας στη Σχολή διοίκησης επιχειρήσεων Surrey, στο Πανεπιστήμιο του Surrey. Τα τελευταία έξι χρόνια είναι επισκέπτης καθηγητής στη Σχολή διοίκησης επιχειρήσεων Newcastle (Πανεπιστήμιο Northumbria) και επίσης στο Πανεπιστήμιο του Worcester. Ήταν καθηγητής Μεθόδων Έρευνας για επιχειρήσεις και Αντιπρύτανης (διευθυντής προγραμμάτων έρευνας) στη σχολή διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Oxford Brookes. Διδάσκει μεθόδους έρευνας σε μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και επιβλέπει μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, διδακτορικές διατριβές και διετριβές επιπέδου M.Phil.

Ο Mark έχει εκδώσει άρθρα για μεθόδους έρευνας, εμπιστοσύνη και προοπτικές εργασιακής δικαιοσύνης στη διοίκηση της αλλαγής και της ποιότητας υπηρεσιών. Μαζί με τον Phil και τον Adrian έχουν γράψει το Employee Relations: Understanding the Employment Relationship, με τον Phil, τον Adrian, τον Mike Millmore και τον Trevor Morrow το Strategic Human Resource Management και με τον Adrian, τον Phil και τον Mike Millmore το Managing Change: A Human Resource Strategic Approach (όλα εκδίδονται από τον οίκο Financial Times Prentice Hall). Είναι επικεφαλής σύνταξης του Organizational Trust: A Cultural Perspective. Έχει γράψει επίσης δύο βιβλία για τη στατιστική στις επιχειρήσεις, με πιο πρόσφατο το Statistics: What You Need to Know, μαζί με τον Reva Berman-Brown.

Συνεχίζει να εργάζεται ως σύμβουλος στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Πριν ακολουθήσει ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, εργάστηκε σε διάφορες θέσεις έρευνας στο δημόσιο τομέα.


Thornhill Adrian

Ο Adrian Thornhill, BA, PhD, PGCE, Chartered FCIPD, πριν την καριέρα του ως λέκτορας και Πρόεδρος Τμήματος εργάστηκε ως ερευνητής σχέσεων στη βιομηχανία και στην εκπαίδευση. Εργάζεται επίσης ως σύμβουλος και εκπαιδευτής σε πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς. Έχει διδάξει πολλά θέματα, όπως: Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, Διαχείριση αλλαγής και μεθόδων έρευνας σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και εργαζόμενους φοιτητές. Έχει εμπειρία από την επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, επαγγελματικών έργων διοίκησης και πτυχίων στην έρευνα.

Ο Adrian έχει εκδώσει πολλά άρθρα που έχουν σχέση κυρίως με το προσωπικό και τη δικαιοσύνη και τη διαχείριση της αλλαγής. Έχει γράψει μαζί με τον Phil και τον Mark το Employee Relations: Understanding the Employment Relationship, με τον Phil, τον Mark, τον Mike Millmore και τον Trevor Morrow το Strategic Human resources Management και με τον Phil, τον Mark και τον Mike Millmore το Managing Change: A Human Resource Strategic Approach (όλα εκδίδονται από τον οίκο Financial Times Prentice Hall). Έχει γράψει επίσης ένα βιβλίο για το downsizing και την αφθονία.