Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (2η Έκδοση)

54,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

768

ISBN13

978-618-202-065-4

Έτος Έκδοσης

2021

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Έγχρωμο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,274 kg
Κωδικός Ευδόξου

102074486

In Stock

Η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο αναγνωρίζει και αξιολογεί τις πιθανές συνέπειες των προτεινόμενων έργων – δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Το παρόν σύγγραμμα παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη του θεσμού των μελετών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και το περιεχόμενο της βασικής Ελληνικής Νομοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Συνεισφέρει στην κατανόηση του συνόλου των συντελεστών του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αλλά και των διαφόρων μεθόδων αξιολόγησης και εκτίμησης των επιπτώσεων. Περιλαμβάνει επίσης και δυο ολοκληρωμένα υποδείγματα μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται τόσο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται μαθήματα σχετικά με την εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πρόγραμμα σπουδών τους όσο και σε επαγγελματίες, μελετητές, συμβούλους και επιστήμονες που ασχολούνται με τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων – δραστηριοτήτων.

Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβάλλον
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Θεσμικό Πλαίσιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Διαδικασίες και Περιεχόμενα Εκτίμησης και Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εισαγωγή – Συνοπτική και Αναλυτική Περιγραφή Έργου-Δραστηριότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κατάσταση Περιβάλλοντος Περιοχής Μελέτης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Υφιστάμενη και εν δυνάμει κατάσταση των συντελεστών του περιβάλλοντος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Εντοπισμός και Αξιολόγηση Επιπτώσεων – Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ζητήματα χωροθέτησης και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και περιβαλλοντικές επιπτώσεις
     1ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Εγκατάσταση Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) στο Δήμο ΙΠ Μεσολογγίου
     2ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Επέκταση και Λειτουργία Ξενοδοχείου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Βασικά Περιεχόμενα Μελέτης Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικων Απαιτήσεων και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων Α' Κατηγορίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Προστατευόμενες Περιοχές

Βαγιωνά Δήμητρα

Η Βαγιωνά Γ. Δήμητρα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Έργων και Περιβάλλοντος. Είναι απόφοιτος και διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Κατέχει την παγκοσμίως αναγνωρισμένη πιστοποίηση PMP (Project Management Professional) από το 2012.

Η ερευνητική και εκπαιδευτική της δραστηριότητα εστιάζεται στην εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις διάφορες κλίμακες σχεδιασμού, στην διαχείριση έργων, στην εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων - έργων και προγραμμάτων, στην αξιοποίηση εργαλείων και μεθόδων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.

Είναι συγγραφέας βιβλίων, συμμετέχων με κεφάλαια σε βιβλία και δυο άρθρων σε τιμητικούς τόμους. Έχει συγγράψει περισσότερα από 100 άρθρα που έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια. Είναι αξιολογήτρια σε αρκετά επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την Διαχείριση και την Προστασία του Περιβάλλοντος και συμμετείχε/συμμετέχει στις οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές πολλών σχετικών συνεδρίων.