Μαθηματική γνώση και διδακτικές πρακτικές

16,20 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

300

ISBN13

978-960-9495-75-2

Έτος Έκδοσης

2016

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

CD-ROM

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,538 kg
Κωδικός Ευδόξου

77112017

In Stock

«Τι πρέπει να ξέρει ένας εκπαιδευτικός για να διδάξει μαθηματικά;»,

«Πώς μπορεί να βελτιώσει τις γνώσεις του για να διδάξει καλύτερα τις μαθηματικές έννοιες;»,

«Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους υπεύθυνους φορείς που οργανώνουν επιμορφωτικές παρεμβάσεις εκπαιδευτικών, στα πλαίσια μιας διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης τους;».

Στο συγκεκριμένο βιβλίο, που είναι απόρροια ερευνητικής μελέτης και αποτελεσματικής επιμορφωτικής παρέμβασης σε εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής στο πεδίο των μετρικών εννοιών, αναδεικνύονται ως σημαντικά τρία γνωστικά πεδία που κατέχoυν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τη μαθηματική παιδαγωγική γνώση, το «Τι», το «Ποιος» και το «Πώς», τα οποία καθορίζουν την καταλληλότητα των διδακτικών πρακτικών τους και τη μαθηματική ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στο βιβλίο συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά παραδείγματα εφαρμοσμένων δραστηριοτήτων μέτρησης μήκους και επιφάνειας και κατάλληλων διδακτικών πρακτικών, με στόχο να βιώσουν οι εκπαιδευτικοί ευχάριστες και δημιουργικές μαθηματικές εμπειρίες μαζί με τα παιδιά.

ΜΕΡΟΣ I
Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
1.1 Θεωρητικά μοντέλα για τη γνώση του εκπαιδευτικού
1.2 Ερευνητικά ευρήματα για την Παιδαγωγική Γνώση του Περιεχομένου ενός γνωστικού αντικειμένου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
2.1 Διερευνητικές προσεγγίσεις για το ρόλο της γνώσης του εκπαιδευτικού στη διδασκαλία των μαθηματικών
2.2 Η γνώση του εκπαιδευτικού όταν αναπτύσσει μαθηματικές δραστηριότητες στην προσχολική εκπαίδευση
2.3 Το προτεινόμενο θεωρητικό μοντέλο της «Αναδυόμενης μορφής της Μαθηματικής Παιδαγωγικής Γνώσης»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
3.1 Η γνώση του περιεχομένου των μετρικών εννοιών
3.2 Η γνώση των μαθησιακών δυνατοτήτων και των δυσκολιών των παιδιών στις μετρικές έννοιες
3.3 Η γνώση των κατάλληλων διδακτικών πρακτικών στη διδασκαλία των μετρικών εννοιών

ΜΕΡΟΣ IΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
1.1 Όροι–Ορισμοί
1.2 Ο εκπαιδευτικός ως μαθητευόμενος
1.3 Θεωρητικά μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης
1.4 Εφαρμοσμένα σχήματα επαγγελματικής ανάπτυξης και ερευνητικές προσεγγίσεις
1.5 Σχέση επιμορφωτή-ερευνητή και εκπαιδευτικών
1.6 Η «Αναδυόμενη Μαθηματική Παιδαγωγική Γνώση» και ο σχεδιασμός επιμορφωτικών παρεμβάσεων από τους εκπαιδευτικούς φορείς
1.7 Συμπεράσματα

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1 Επιμορφωτική παρέμβαση για τη βελτίωση της ΜΠΓ και της μαθηματικής ποιότητας της διδασκαλίας
   1.1.1 Σχεδιασμός της επιμορφωτικής παρέμβασης
   1.1.2 Περιεχόμενο της επιμορφωτικής παρέμβασης
   1.1.3 Βασικά στοιχεία υλοποίησης της επιμορφωτικής παρέμβασης
1.2 Αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής παρέμβασης
   1.2.1 Πριν την επιμορφωτική παρέμβαση
   1.2.2 Παραδείγματα ακατάλληλων διδακτικών πρακτικών
   1.2.3 Μετά την επιμορφωτική παρέμβαση
   1.2.4 Παραδείγματα κατάλληλων διδακτικών πρακτικών

ΜΕΡΟΣ ΙV
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΔΑΞΩ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ; ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

1. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙ
1.1 Μέτρηση ενός μεγέθους

2. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΙΟΣ
2.1 Ποιες δυσκολίες παρουσιάζονται για τα παιδιά όταν συγκρίνουν μήκη;
2.2 Πώς τα παιδιά κατανοούν τη μέτρηση της επιφάνειας;
2.3 Τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά; Τι γνωρίζουμε από την έρευνα;

3. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΩΣ
3.1 Διδακτικές πρακτικές που προτείνονται ως κατάλληλες
3.2 Διδακτικές προτάσεις για την εισαγωγή των μετρήσεων
3.3 Ποια είναι τα κριτήρια της μαθηματικής ποιότητας της διδασκαλίας;

4. Ενδεικτικές δραστηριότητες μέτρησης του μήκους

5. Ενδεικτικές δραστηριότητες μέτρησης της επιφάνειας

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Κολιπέτρη Ζωή

Η Κολιπέτρη Ζωή γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, είναι διδάκτορας των Παιδαγωγικών Eπιστημών του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και υπηρετεί στη δημόσια εκπαίδευση. Έχει βραβευθεί με υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για αριστεία στις σπουδές της. Η διδακτική εμπειρία στην προσχολική τάξη συμπληρώνεται από την πολυετή εμπειρία της ως υπεύθυνης της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ., τις επιμορφωτικές εισηγήσεις σε εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής, καθώς και από τη συμμετοχή της σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια.