Μαθηματικά ΙΙ

21,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

648

ISBN13

978-960-9495-33-2

Έτος Έκδοσης

2014

Διαστάσεις

17×24 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 0,903 kg
Κωδικός Ευδόξου

77112009

In Stock

Το βιβλίο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. και Πολυτεχνείου, αλλά και σε οποιονδήποτε ήθελε να ασχοληθεί με την Μαθηματική επιστήμη και να εμβαθύνει σ’ αυτή.

Περιέχει: Διαφορικές Εξισώσεις, Συναρτήσεις περισσοτέρων μεταβλητών, Ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών, Διπλά, Τριπλά και Γενικευμένα ολοκληρώματα, Διανυσματική ανάλυση, Θεωρία καμπύλων και επιφανειών, Επικαμπύλια και Επιεπιφάνεια ολοκληρώματα, Σειρές Fourier και τέλος παράρτημα με απλά ολοκληρώματα, αόριστα και ορισμένα, με εφαρμογές αυτών.

Καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να παρουσιαστεί κατά τρόπο κατανοητό, μεθοδικό και με ζωντανή γλώσσα, η πλήρης θεωρία των ενοτήτων, χωρίς πλατειασμούς με πολλά θεωρήματα και αποδείξεις. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου κρίθηκε σκόπιμο από τον συγγραφέα να δοθεί περαιτέρω ανάλυση, όπως ο υπολογισμός καμπυλότητας και στρέψης μιας καμπύλης, η εξαγωγή εξισώσεων εγγύτατου και ευθειοποιού επιπέδου, η απόδειξη θεωρημάτων του Green (στο επίπεδο και στο χώρο), του Stokes, κ.ά.

Τα πολλά λυμένα παραδείγματα (343) που υπάρχουν σε κάθε ενότητα, βοηθούν στην εμπέδωση και εμβάθυνση της θεωρίας, ενώ οι απαντήσεις σχεδόν στο σύνολό τους των άλυτων ασκήσεων (643), καθώς και οι υποδείξεις σε πολλές περιπτώσεις, αποτελούν ένα επιπλέον κίνητρο αντιμετώπισης και ελέγχου για τη σωστή επίλυση αυτών.
Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται εκτενές τυπολόγιο από διάφορους τομείς, χρήσιμο σε πολλές εφαρμογές.

KΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
KΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
KΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
KΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΠΛΑ, ΤΡΙΠΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ
KΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
KΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΠΙΚΑΜΠΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ
KΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΕΙΡΕΣ FOURIER
KΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΑΠΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Λόκκας Θεόδωρος

Ο Θεόδωρος Γ. Λόκκας διετέλεσε Καθηγητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας. Έχει διδάξει “Μαθηματικά Ι και ΙΙ”, “Εφαρμοσμένα Μαθηματικά”, “Οικονομικά Μαθηματικά”, το Μαθηματικό Πρόγραμμα “Derive for Windows”, “Παραστατική Γεωμετρία” και “Στατιστική”, συγγράφοντας τα αντίστοιχα βιβλία και σημειώσεις.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών Επιστημών του αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (U.M.I.S.T. – University of Manchester Institute of Science and Technology) στον τομέα Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.). Μέρος των σπουδών του αποτελεί και η παρακολούθηση του Τμήματος Πληροφορικής του Πολυτεχνείου της Καρλρούης.

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του πορείας έχει επιπλέον συμμετάσχει στην οργάνωση, συντονισμό και διδασκαλία πολυάριθμων προγραμμάτων και επιμορφωτικών σεμιναρίων Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης Πτυχιούχων που άπτονται των επιστημών της Πληροφορικής και των εφαρμογών της. Επίσης, εργασίες του έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια του Εξωτερικού και έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά Μαθηματικών, ευρωπαϊκά και μη.