Μαθαίνοντας τας GIS στην πράξη

19,00 

Εξαντλημένο

Λεπτομέρειες

Βάρος 1,012 kg

Εξαντλημένο

Το βιβλίο ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ είναι κατάλληλα σχεδιασμένο από άποψη δομής και έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, είτε αυτές είναι σε ατομικό επίπεδο εκπαίδευσης είτε σε επίπεδο ομάδας στα πλαίσια κάποιου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Καλύπτει, μέσα από απλές αλλά και σύνθετες εφαρμογές, όλες τις σημαντικές και απαραίτητες δυνατότητες που προσφέρει ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (ΓΣΠ), και τις οποίες πρέπει να γνωρίζει, να διαχειρίζεται και να εφαρμόζει κάποιος με ευκολία.

Καλύπτει λεπτομερώς μέσα από την πράξη, την εκμάθηση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΣΠ) ArcGIS 9.3. Ξεκινώντας από μηδενική βάση στα θέματα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) και των γνώσεων επί του λογισμικού ArcGIS, θα φτάσει σταδιακά σε ένα αρκετά προχωρημένο επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων, οι οποίες θα επιτρέψουν στον αναγνώστη να απασχοληθεί με άνεση στο χώρο των εφαρμογών των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ), είτε αυτό γίνεται σε επαγγελματικό επίπεδο, είτε σε ερευνητικό.

Στην εισαγωγή του κάθε κεφαλαίου, καθώς και ενδιάμεσα στο κείμενό του, παρέχονται στον αναγνώστη τα βασικά στοιχεία θεωρίας που αναφέρονται στα θέματα που διαπραγματεύεται το κάθε κεφάλαιο και επιχειρούν να ενημερώσουν για το τι πρόκειται να εφαρμόσει επί της πράξεως στη συνέχεια. Στο τέλος του κάθε κεφαλαίου, προτείνεται σειρά ασκήσεων για περαιτέρω ενασχόληση, σε προσωπικό επίπεδο. Οι λύσεις των προτεινόμενων ασκήσεων μαζί με ενδεικτικά βήματα επίλυσης τους, δίνονται σε παράρτημα στο τέλος του βιβλίου

Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν αναλυτικές και εκτεταμένες εφαρμογές και για τα εργαλεία – επεκτάσεις του ArcGIS, το 3D Analyst και το Spatial Analyst, που είτε δεν καλύπτονται καθόλου από άλλα ελληνικά βιβλία, είτε υπάρχουν μικρές αναφορές χωρίς όμως να γίνεται εκτεταμένη ανάπτυξη τους τόσο σε μαθησιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εφαρμογών.

Το βιβλίο είναι αρκετά αναλυτικό και λεπτομερές στην καθοδήγηση του αναγνώστη ως προς την γνώση και έχει δοκιμαστεί σε βαθμό μαθησιακής αποτελεσματικότητας, κατ’ επανάληψη, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο μάθημα των Γεωγραφικών Συστημάτων πληροφοριών (ΓΣΠ), τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Αχιλλέως Γεώργιος

Ο Αχιλλέως Γεώργιος είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και Ερευνητικός συνεργάτης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Κατέχει ερευνητική εμπειρία στα αντικείμενα: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ), Χωρική Ανάλυση και Εφαρμογές τους, Χωρικά Δεδομένα, Ακρίβεια Δεδομένων, Μετάδοση Σφαλμάτων, Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους, Χαρτογραφία Είναι συγγραφέας πλήθους δημοσιεύσεων σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια Πολύχρονη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των αντικειμένων: Προγραμματισμός, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) και Εφαρμογές τους, Τοπογραφία, Χαρτογραφία, Σχέδιο, Γεωγραφία, Φωτογραμμετρία.


Τσουχλαράκη Ανδρονίκη

Η Τσουχλαράκη Ανδρονίκη είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) με Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) του τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Είναι επικεφαλής Ερευνητικής Μονάδας Γεωδαισίας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών του τομέα Περιβαλλοντικής Υδραυλικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής. Είναι τακτικό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του Πολυτεχνείο Κρήτης στη σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος.