Μάνατζμεντ

Περιγραφή Προϊόντος Περιεχόμενα Downloads Συγγραφείς Δωρεάν Αντίτυπο Αξιολόγησης
Περιγραφή Προϊόντος

Το βιβλίο «ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ: Βασικές αρχές και σύγχρονες πρακτικές στη διοίκηση επιχειρήσεων» έχει ως κύριο στόχο να προετοιμάσει τον αναγνώστη όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένα όχι μόνο για τις βασικές αρχές της διοίκησης αλλά και για να διαχειρίζεται σωστά ευκαιρίες και απρόβλεπτα θέματα που θα προκύπτουν σε όλη την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως μάνατζερ.

Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αντικατοπτρίζονται τόσο οι παλιές όσο και οι νέες τάσεις και πρακτικές αντίστοιχων με το μάνατζμεντ θεμάτων. Τόσο τα βασικά πεδία της διοίκησης (λειτουργίες, προγραμματισμός, λήψη αποφάσεων έλεγχος) όσο και σχετικά με τη διοίκηση ακαδημαϊκά πεδία (διοίκηση ανθρώπινων πόρων, Οργανωσιακή Συμπεριφορά) αλλά και θέματα σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που πραγματεύεται το κάθε κεφάλαιο θέτουν πρότυπα μαθησιακών αποτελεσμάτων, αναγνωσιμότητας και κατανόησης βασικών εννοιών. Το κάθε κεφάλαιο θεωρητικά και πρακτικά παρέχει τις γνώσεις ώστε οι διοικούντες και τα στελέχη να μπορούν να διαχειρίζονται λογικά αλλά και με όραμα και ενσυναίσθηση, ορθά την διοικητική πραγματικότητα δηλαδή το να διεκπεραιώνουν τα θέματα μέσω άλλων, μεμονωμένα, σε ομάδες ή σε επίπεδο οργανισμού, επιτυγχάνοντας τους στόχους της επιχείρησης.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
1.1. Ορισμός επιχείρησης και οργανισμού
1.2. Η έννοια της Επιχειρηματικότητας
1.3. Είδη επιχειρηματικότητας
   1.3.1. Οικογενειακές Επιχειρήσεις
   1.3.2. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
   1.3.3. Εταιρική Επιχειρηματικότητα
   1.3.4. Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
   1.3.5 Νεανική Επιχειρηματικότητα
   1.3.6. Μεταναστευτική Επιχειρηματικότητα
1.4. Ο επιχειρηματίας & μορφές επιχειρηματικότητας
1.5. Διάκριση Επιχειρήσεων
   1.5.1. Διάκριση επιχειρήσεων με βάση το Είδος εκμετάλλευσης
   1.5.2. Διάκριση βάσει Έντασης χρήσης παραγωγικών συντελεστών
   1.5.3. Διάκριση επιχειρήσεων με βάση το μέγεθος
   1.5.4. Διάκριση με βάση την επιδίωξη κερδών & του τρόπου διανομής τους
   1.5.5. Διάκριση επιχειρήσεων με βάση τη Νομική Μορφή
1.6. Οι επιχειρηματικές λειτουργίες
   1.6.1. Ο εφοδιασμός- οι προμήθειες
   1.6.2. Παραγωγή
   1.6.3. Το Μάρκετινγκ
   1.6.4. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
   1.6.5. Έρευνα και Ανάπτυξη
   1.6.6. Χρηματοοικονομική διοίκηση
   1.6.7. Ανάλυση της αλυσίδας αξίας
1.7. Οι νεοφυείς (start up) επιχειρήσεις
   1.7.1. Τα στάδια ζωής των νεοφυών επιχειρήσεων
   1.7.2. Μορφές των νεοφυών επιχειρήσεων
   1.7.3. Η χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων
1.8. Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: ορισμοί, χαρακτηριστικά
   1.8.1. Επιχειρηματικότητα και ΜμΕ
   1.8.2. Η σημασία & Πολιτικές για τις ΜμΕ
   1.8.3. Ο ρόλος των ΜμΕ
   1.8.4. Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα των ΜμΕ
1.9. Συνασπισμοί Επιχειρήσεων.
   1.9.1. Προϋποθέσεις & αίτια Συνασπισμών
   1.9.2. Διακρίσεις συνασπισμών
   1.9.3. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Συνασπισμών Επιχειρήσεων
   1.9.4. Τύποι συνασπισμών
1.10. Επιχειρηματική δικτύωση-Clusters
   1.10.1. Ορισμοί, έννοιες και δημιουργία των Clusters
   1.10.2. Τα Clusters στην Ευρώπη & την Ελλάδα
   1.10.3 Παραδείγματα επιτυχημένης δικτύωσης
   1.10.4. Νομικό πλαίσιο & χρηματοδότηση ενός δικτύου
   1.10.5. Η Ευρωπαϊκή πολιτική για τα Clusters
   1.10.6. Η πολιτική για τα δίκτυα σε εθνικό επίπεδο
   1.10.7. Περίπτωση Μελέτης: «Οι Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος»
Βιβλιογραφία

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
2.1. Εισαγωγικά περί μάνατζμεντ
2.2. Το Μάνατζμεντ: Έννοιες και Ορισμοί
2.3. Αποτελεσματικότητα - Αποδοτικότητα
   2.3.1. Αποδοτικότητα
   2.3.2. Αποτελεσματικότητα
   2.3.3. Κερδοφορία
   2.3.4. Η Ανταγωνιστικότητα
2.4.Χρησιμότητα του μάνατζμεντ
   2.4.1. Μάνατζμεντ και οικογένεια
   2.4.2. Μάνατζμεντ οικονομικών οργανισμών και επιχειρήσεων
   2.4.3. Ευρύτερη εικόνα και εξειδίκευση του μανατζμεντ
2.5 Μάνατζμεντ και στελέχ
   2.5.1. Τα χαρακτηριστικά της δουλειάς ενός μάνατζερ/διευθυντικού στελέχους
   2.5.2. Οι Εργασιακοί Ρόλοι του Διευθυντικού Στελέχους
   2.5.3. Οι δεξιότητες των διοικητικών στελεχών
2.6. Οι τέσσερεις βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ
2.7. Διαπολιτισμικό Μάνατζμεντ
   2.7.1. Ευρωπαϊκή Ένωση
   2.7.2. Το μάνατζμεντ στην Αμερική – Η.Π.Α.
   2.7.3. Το μάνατζμεντ στην Ιαπωνία 
   2.7.4. Το κινέζικο management
   2.7.5. Το μάνατζμεντ στη Ελλάδα.
Βιβλιογραφία

3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.1. Ιστορική αναδρομή στο μάνατζμεντ
3.2. Η Κλασική προσέγγιση
   3.2.1. Η Σχολή της επιστημονικής διοίκησης
   3.2.2. Η Σχολή της γραφειοκρατικής διοίκησης
   3.2.3. Η Σχολή της λειτουργικής διοίκησης 
3.3. Η Προσέγγιση της ανθρώπινης συμπεριφοράς
   3.3.1. Οι πρόδρομοι της ανθρώπινης συμπεριφοράς
   3.3.2. Πειράματα Hawthorne – Hawthorne studies
   3.3.3. Η Κίνηση των ανθρωπίνων σχέσεων
   3.3.4. Η Σχολή της επιστήμης της συμπεριφοράς
   3.3.5. Η Κίνηση των συστημάτων
3.4. Η Ποσοτική προσέγγιση
   3.4.1. Η Προσέγγιση της επιστήμης του Μάνατζμεντ
   3.4.2. Herbert Simon (1916-2001)
   3.4.3. Επιχειρησιακή διοίκηση
   3.4.4. Διοίκηση πληροφοριακών συστημάτων
3.5. Η σύγχρονη προσέγγιση
   3.5.1. Συστημική θεωρία
   3.5.2. Ενδεχομενική θεωρία
   3.5.3. Απόψεις σε εξέλιξη- Διοίκηση ολικής ποιότητας
   3.5.4. Αναδιοργάνωση
Βιβλιογραφία

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ- ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
4.1. Έννοια & φύση του σχεδιασμού
   4.1.1. Ο σχεδιασμός/προγραμματισμός στη επιχείρηση
   4.1.2. Τύποι προγραμματισμού
   4.1.3. Διοίκηση και προγραμματισμός
4.2. Στρατηγικό Μάνατζμεντ-Στρατηγική
   4.2.1. Στρατηγικός σχεδιασμός-Στρατηγική
   4.2.2. Στρατηγικό μάνατζμεντ
   4.2.3. Στρατηγικές
4.3. Ανάλυση Περιβάλλοντος Επιχείρησης
   4.3.1. Ανάλυση εξωτερικού Περιβάλλοντος 
   4.3.2. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος – Πόροι & Ικανότητες
4.4. Το Επιχειρηματικό Σχέδιο
   4.4.1. Το επιχειρηματικό σχέδιο
   4.4.2. Οδηγίες εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου
   4.4.3. Τα στοιχεία του επιχειρηματικού σχεδίου
Βιβλιογραφία

5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ
5.1. Βασικές Αρχές της Οργάνωσης
   5.1.1. Εισαγωγικά
   5.1.2. Οργάνωση – Βασικές Έννοιες
   5.1.3. Η έννοια, η σημασία και η φύση της οργάνωσης
   5.1.4. Οι θεμελιώδεις βασικές αρχές της οργάνωσης 
ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
   5.1.5. Συντονισμός
5.2. Θεωρίες Οργάνωσης
   5.2.1. Οι θεωρίες της οργάνωσης των επιχειρήσεων
   5.2.2. Η αποτελεσματική οργάνωση
   5.2.3. Τύποι Οργάνωσης
5.3. Μορφές και συστήματα οργάνωσης 
   5.3.1. Έννοια της μορφής οργάνωσης & συστήματα οργάνωσης ή οργανωτικής δομής
   5.3.2. Συγκέντρωση και Αποκέντρωση εξουσίας
5.4. Η οργανωτική δομή της Επιχείρησης.
   5.4.1. Η οργανωτική δομή – Διάρθρωση της επιχείρησης
   5.4.3. Η σχεδίαση της οργανωτικής δομής
   5.4.4. Το οργανόγραμμα
5.5. Σύγχρονες τάσεις της οργάνωσης
   5.5.1. Επανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Reengineering)
   5.5.2. Ο όρος Benchmarking
   5.5.3. Οργανωσιακή αλλαγή και καινοτομία
   5.5.2. Μεθοδολογίες ανασχεδιασμού
   5.5.3. Ο οργανισμός που μαθαίνει & οργανωσιακή ανάπτυξη
Βιβλιογραφία

6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ
6.1. Λήψη αποφάσεων
6.2. Λήψη διοικητικών αποφάσεων
   6.2.1 Χαρακτηριστικά διοικητικών αποφάσεων
   6.2.2. Τα σταδία της λήψης αποφάσεων
   6.2.3. Κατάταξη αποφάσεων
   6.2.4. Μέθοδοι -τεχνικές λήψης αποφάσεων & η καλύτερη απόφαση
   6.2.5. Εμπόδια στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων
6.3. Ομαδική λήψη αποφάσεων
   6.3.1. Η ομαδική λήψη αποφάσεων.
   6.3.2. Ομάδες λήψης & Ομαδικά Συστήματα Υποστήριξης αποφάσεων
   6.3.3. Εφαρμογή Ομαδικής Λήψης Αποφάσεων, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα
   6.3.4. Μέθοδοι Ομαδικής Λήψης Αποφάσεων
6.4. Τα Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems)
   6.4.1 Τι είναι σύστημα πληροφοριών
   6.4.2. Ορισμός των Πληροφοριακών Συστημάτων
   6.4.3. Τα μέρη ενός πληροφοριακού συστήματος
   6.4.4. Οι επιπτώσεις των πληροφοριακών συστημάτων στις επιχειρήσεις
6.5. Ο έλεγχος
   6.5.1. Σκοπός και είδη ελέγχου
   6.5.2. Είδη και διακρίσεις λογιστικών-διαχειριστικών ελέγχων
Βιβλιογραφία

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
7.1. Έννοια και ορισμός της διοίκησης ανθρώπινων πορων (ΔΑΠ)
   7.1.1 - Ορισμοί
   7.1.2. Οι λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων
   7.1.3. Τα χαρακτηριστικά της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων
7.2. Προγραμματισμός ανθρώπινου Δυναμικού
   7.2.1. Μοντέλα Προγραμματισμού Ανθρώπινων Πόρων
7.3. Ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας
   7.3.1. Η περιγραφή της θέσης εργασίας
   7.3.2. Προδιαγραφές θέσης (Προσόντα και δεξιότητες)
7.4. Προσέλκυση και Επιλογή
   7.4.1. Διαδικασία προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού
   7.4.2. Διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού
7.5. Εκπαίδευση, ανάπτυξη και αξιολόγηση
   7.5.1. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
   7.5.2. Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού
7.6. Σύνδεση αμοιβής με την απόδοση
Βιβλιογραφία

8. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
8.1. Οργανωσιακή Κουλτούρα.
   8.1.1. Ορισμοί Οργανωσιακής Κουλτούρας
   8.1.2. Τύποι Οργανωσιακής Κουλτούρας
   8.1.3. Τα επίπεδα Οργανωσιακής Κουλτούρας του Schein
8.2 Ηγεσία
   8.2.1. Ορισμοί της Ηγεσίας
   8.2.2. Σύγχρονες μορφές ηγεσίας σε οργανισμούς και επιχειρήσεις
   8.2.3. Τα χαρακτηριστικά του Ηγέτη
   8.2.4. Προσεγγίσεις Ηγεσίας και συναισθηματικής νοημοσύνης
8.3. Παρακίνηση
   8.3.1. Θεωρητικό υπόβαθρο Παρακίνησης
   8.3.2. Πρώιμες Θεωρίες παρακίνησης
   8.3.3. Σύγχρονες Θεωρίες Παρακίνησης
   8.3.4. Η σημασία των κινήτρων
Βιβλιογραφία


 

Downloads Συγγραφείς

Συγγραφείς

Συγγραφέας Βιογραφικό
Πιτόσκα Ηλέκτρα | Disigma Store

Πιτόσκα Ηλέκτρα

Η Πιτόσκα Ηλέκτρα είναι Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Καταραχιά Ανδρονίκη | Disigma Store

Καταραχιά Ανδρονίκη

Η Καταραχιά Ανδρονίκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Δωρεάν Αντίτυπο Αξιολόγησης

*Δωρεάν αντίτυπα αποστέλλονται αποκλειστικά σε Ακαδημαϊκό προσωπικό Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Translation missing: el.general.search.loading