Κοινωνική Εργασία με Ηλικιωμένα Άτομα

36,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

464

ISBN13

978-618-202-006-7

Έτος Έκδοσης

2020

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,158 kg
Κωδικός Ευδόξου

94690316

In Stock

Σε μία από τις γηραιότερες χώρες της Ευρώπης, η έκδοση του βιβλίου αυτού έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία της Κοινωνικής Εργασίας, καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο για την Κοινωνική Εργασία με ηλικιωμένους, πολύ δε περισσότερο για την άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας στο πλαίσιο της Ενεργού Γήρανσης όπως αυτό ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο σύγγραμμα στο οποίο παρουσιάζονται και συζητούνται όλοι οι παράγοντες που δύνανται να συμβάλουν στη Ενεργό Γήρανση, η συμβολή και η πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας στην προώθηση της Ενεργούς Γήρανσης, αλλά και μια σειρά εργαλείων, παραδειγμάτων και ασκήσεων, όλα άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Το γεγονός αυτό, καθιστά το βίβλο ένα πολύ χρήσιμο εγχειρίδιο τόσο για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Κοινωνικής Εργασίας, όσο και για τους επαγγελματίες του κλάδου.

Περιεχόμενα
Ευχαριστίες
Για τις συγγραφείς
Για τις επιμελήτριες της ελληνικής έκδοσης
Πρόλογος επιμελητριών

1 Εισαγωγή στη γήρανση
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τι είναι τα «γηρατειά»;
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
  Δημογραφικές αλλαγές
  Κοινωνικές αλλαγές
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
  Η Σπουδαιότερη γενιά (1901-1924)
  Η Σιωπηλή Γενιά (1925-1945)
  Baby Boomers (1946-1964) - Η γενιά της «έκρηξης» των γεννήσεων
  Γενιά Χ (1965-1980)
  Millennials (1981-2000) (Η γενιά της χιλιετίας)
  Γενιά Ζ (2001-2020)
ΣΥΝΟΨΗ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 Γήρανση και η ηλικιακή διάκριση: Πολιτισμικές επιρροές
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ηλικιακή διάκριση
  Ιστορία της ηλικιακής διάκρισης
  Κουλτούρα των ηλικιακών διακρίσεων
  Θετικοί και αρνητικοί μύθοι γήρανσης
  Θετικοί μύθοι σχετικά με τη γήρανση
  Αρνητικοί μύθοι για τη γήρανση
  Η ηλικιακή διάκριση: Η επίπτωση στους ηλικιωμένους
  Η ηλικιακή διάκριση: Πώς μας επηρεάζει όλους
Θεωρητικές προσεγγίσεις των ηλικιακών διακρίσεων
  Θεωρία της Διομαδικής Επαφής
  Θεωρία Κοινωνικής Ταυτότητας
  Θεωρία Διαχείρισης Τρόμου
Ηλικιακή διάκριση και η διασύνδεση των κοινωνικών κατηγοριοποιήσεων
  Ο ρόλος του φύλου και του γένους
  Φυλή και εθνικότητα
  Μετανάστευση και επιπολιτισμός
  Σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα φύλου
Μείωση των ηλικιακών διακρίσεων
ΣΥΝΟΨΗ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 Ενεργός Γήρανση και η πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάπτυξη της ενεργού γήρανσης
Ενεργός γήρανση και άλλες «θετικές» θεωρίες ή πλαίσια γήρανσης
Θεωρητικές προσεγγίσεις στην κοινωνική εργασία, αξίες της κοινωνικής εργασίας και αρχές δεοντολογίας
  Προσέγγιση των δυνατών σημείων
  Προσέγγιση της ενδυνάμωσης
  Η θεωρία των συστημάτων
  Αξίες της Κοινωνικής Εργασίας και Αρχές Δεοντολογίας
Ενεργός γήρανση από την οπτική των ηλικιωμένων
Ενεργός γήρανση: Εκτίμηση και παρέμβαση κοινωνικής εργασίας
ΣΥΝΟΨΗ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 Προσδιοριστές υγείας
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προσπάθειες προαγωγής της υγείας και πρόληψης νοσημάτων
Αναπηρίες που σχετίζονται με το γήρας
  Ηλικιακή αισθητηριακή βλάβη
  Κινητικότητα
  Λειτουργικοί περιορισμοί/Αναπηρία
Ψυχική υγεία και νευρογνωσιακές διαταραχές
  Κατάθλιψη
  Νευρογνωσιακές διαταραχές
Μη μεταδιδόμενα νοσήματα (ΜΜΝ)
  Καρδιαγγειακές παθήσεις
  Καρκίνοι
  Χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος
  Διαβήτης
Ανεπίσημοι και επίσημοι φορείς υποστήριξης
Πρακτική σε μικρο-επίπεδο: Παρέμβαση για άτομα και ομάδες
  Εργαλεία αξιολόγησης
  Αξιολόγηση των φροντιστών
  Καταγραφή και σεβασμός των επιθυμιών του ηλικιωμένου
  Δημιουργικές προσεγγίσεις
  Ομαδική εργασία
Πρακτική σε μεσο-επίπεδο: Εργασία με την κοινότητα
Ψυχοεκπαίδευση και προβολή
Πρακτική σε μακρο-επίπεδο: Πολιτική και στήριξη
ΣΥΝΟΨΗ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 Συμπεριφορικοί προσδιοριστές
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Υγεία, ευεξία και οι τέσσερις κύριες συμπεριφορές
Χρήση καπνού
Χρήση αλκοόλ και ουσιών
  Χρήση αλκοόλ
  Χρήση ουσιών
Σωματική δραστηριότητα
Διατροφή
Ύπνος
Σεξουαλική δραστηριότητα
Στοματική υγεία
Φάρμακα και προληπτικοί έλεγχοι υγείας
Πρακτική σε μικρο-επίπεδο: Παρέμβαση για άτομα και ομάδες
  Παράγοντες που επηρεάζουν την αλλαγή
  Ατομική συμβουλευτική/θεραπεία
  Δημιουργικές προσεγγίσεις
  Αυτοβοήθεια
  Ομαδική εργασία
Πρακτική σε μεσο-επίπεδο: Εργασία με την κοινότητα
  Ψυχοεκπαίδευση και προσέγγιση
Πρακτική σε μακρο-επίπεδο: Πολιτική και συνηγορία
ΣΥΝΟΨΗ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

6 Προσωπικοί Προσδιοριστές
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βιολογία και γονίδια
Ψυχολογικοί παράγοντες
  Γνωστική λειτουργία
  Προσοχή
  Μνήμη
  Αντίληψη
  Έννοια του εαυτού
Πνευματικότητα/Θρησκεία
Πρακτική σε μικρο-επίπεδο: Παρέμβαση για άτομα και ομάδες
  Ατομική συμβουλευτική/θεραπεία
  Δημιουργικές προσεγγίσεις
  Ομαδική εργασία
Πρακτική σε μεσο-επίπεδο: Εργασία με την κοινότητα
  Ψυχοεκπαίδευση και προβολή
Πρακτική σε μακρο-επίπεδο: Πολιτική και συνηγορία
ΣΥΝΟΨΗ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7 Κοινωνικοί Προσδιοριστές
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κοινωνική υποστήριξη
  Η Δυναμική της οικογένειας και των σχέσεων
  Κοινωνικά δίκτυα
Βία, κακοποίηση, παραμέληση, εκμετάλευση
  Οικογενειακή βία
  Παραμέληση του εαυτού
  Βία από αγνώστους και ιδρυματική κακοποίηση
  Εκμετάλλευση από αγνώστους
Εκπαίδευση και αλφαβητισμός
Πρακτική σε μικρο-επίπεδο: Παρέμβαση για άτομα και ομάδες
  Πρόληψη και ανίχνευση κακοποίησης
  Ανασκόπηση της ζωής και αναπόληση
  Ομαδική εργασία
Πρακτική σε μεσο-επίπεδο: Εργασία με την κοινότητα
  Ψυχοεκπαίδευση και προσέγγιση
Πρακτική σε μακρο-επίπεδο: Πολιτική και συνηγορία
ΣΥΝΟΨΗ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

8 Οικονομικοί Προσδιοριστές
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Εισόδημα
  Ανισότητες στα ποσοστά φτώχειας
Εργασία και συνταξιοδότηση
  Εθελοντισμός
  Παροχή φροντίδας
Κοινωνική προστασία
  Κοινωνική Ασφάλιση
  Συμπληρωματική Ασφάλιση Εισοδήματος (SSI)
  Medicare και Medicaid
Πρακτική σε μικρο-επίπεδο: Παρέμβαση για άτομα και ομάδες
  Δημιουργικές προσεγγίσεις
  Εργασία με Ομάδες
Πρακτική σε μεσο-επίπεδο: Εργασία με την κοινότητα
  Ψυχοεκπαίδευση και προσέγγιση
Πρακτική σε μακρο-επίπεδο: Πολιτική και στήριξη
ΣΥΝΟΨΗ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 Φυσικοί Προσδιοριστές
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ασφαλής κατοικία
  Έλλειψη στέγης /Αστεγία
Περιβαλλοντικοί παράγοντες
  Πρόσφορο περιβάλλον και περιπατητικότητα
  Πρόσβαση σε καθαρό αέρα, νερό και τρόφιμα
  Μέσα μαζικής μεταφοράς
Πρακτική σε μικρο-επίπεδο: Παρέμβαση για άτομα και ομάδες
  Δημιουργικές προσεγγίσεις
  Εργασία με ομάδες
Πρακτική σε μεσο-επίπεδο: Εργασία με την κοινότητα
  Ψυχοεκπαίδευση και προσέγγιση
Πρακτική σε μακρο-επίπεδο: Πολιτική και συνηγορία
ΣΥΝΟΨΗ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

10 Ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ηθική
  Ηθικά διλήμματα
Αυτονομία
  Συγκατάθεση κατόπιν ενημέρωσης
  Ικανότητα και ικανότητα δικαίου
  Λήψη απόφασης
Ανεξαρτησία
Κακοποίηση ηλικιωμένων
Τελικό στάδιο της ζωής
  Άσυλο ανιάτων και ανακουφιστική φροντίδα
  Θάνατος υποβοηθούμενος από γιατρό
ΣΥΝΟΨΗ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

11 Ενεργός Γήρανση και Πρακτική της Κοινωνικής Εργασίας: Μελέτες Περιπτώσεων
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1η: SYLVIA
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2η: RANDALL
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3η: ROBERTO
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4η: ELIZABETH
Αξιολόγηση Ενεργού Γήρανσης

12 Το Μέλλον μιας Κοινωνίας Ενεργού Γήρανσης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Πρακτική σε μικρο-επίπεδο: Παρέμβαση για άτομα και ομάδες
  Δημιουργικές προσεγγίσεις
  Τεχνολογία
Εργασία με επίπεδο ομάδας
  Τοιχογραφία
Πρακτική σε μεσο-επίπεδο: Εργασία με την κοινότητα
  Ψυχοεκπαίδευση και προσέγγιση
Πρακτική σε μακρο-επίπεδο: Πολιτική και συνηγορία
  Πολιτικές φιλικές προς την ηλικία και κοινότητες φιλικές προς την ηλικία
  Γήρανση στο σπίτι
  Άλλες πολιτικές
ΣΥΝΟΨΗ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Γλωσσάριο όρων
  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1
  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2
  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 3
  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 4
  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5
  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 6
  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 7
  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 8
  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 9
  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 10
  ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 12

Barbra Teater

Η Barbra Teater, PhD, επαγγελματίας κοινωνική λειτουργός, είναι καθηγήτρια κοινωνικής εργασίας στο Κολλέγιο του Staten Island στο Πανεπιστήμιο City της Νέας Υόρκης, όπου είναι διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Κοινωνικής Εργασίας (MSW) και συντονίστρια της υποειδίκευσης των σπουδών για την αναπηρία. Παλαιότερα εργάστηκε επί 8 χρόνια στην εκπαίδευση της κοινωνικής εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Πανεπιστήμιο του Bath και στο Πανεπιστήμιο του Bristol. Η Barbra διδάσκει σήμερα ερευνητικές μεθόδους σε μεταπτυχιακούς φοιτητές κοινωνικής εργασίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την υγεία και την ευεξία των ηλικιωμένων, την αξιολόγηση των προγραμμάτων που προάγουν το πλαίσιο της Ενεργού Γήρανσης και την εκπαίδευση στην κοινωνική εργασία. Η Barbra έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια βιβλίων και συνέγραψε ή επιμελήθηκε επτά συγγράμματα συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου σε πωλήσεις, An Introduction to Applying Social Work Theories and Methods.


Jill M. Chonody

Η Jill M. Chonody είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνικής εργασίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Boise και βοηθός ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας. Ερευνά τις στάσεις προς τους ηλικιωμένους στους φοιτητές κοινωνικής εργασίας, στο διδακτικό προσωπικό και στους επαγγελματίες και τους τρόπους με τους οποίους το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να αντιμετωπίσει τη μεροληψία κατά των ευάλωτων και καταπιεσμένων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων. Ενδιαφέρεται επίσης για τον τρόπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δημιουργικότητα στην έρευνα και σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 40 άρθρα και κεφάλαια βιβλίων. Το πρώτο της βιβλίο, Community Art: Creative Approaches to Practice, παρέχει μία επισκόπηση διαφορετικών παρεμβάσεων που βασίζονται στις τέχνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κοινωνικούς λειτουργούς, κοινοτικούς οργανωτές και νοσοκόμους, μεταξύ άλλων, και περιλαμβάνει κεφάλαια για τη φωτογραφία, την τέχνη του δρόμου, την αφήγηση ιστοριών και την αξιολόγηση.


Κούτρα Κλειώ

Η Δρ. Κούτρα Κλειώ είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Απέκτησε διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο από το τμήμα Κοινωνικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Συντονίζει και συμμετέχει σε σειρά διεθνών και εθνικών ερευνητικών έργων. Τα κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντά της αφορούν την πρόσβαση των ηλικιωμένων σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε αγροτικές και αστικές περιοχές, στην κοινοτική ανάπτυξη, στο κοινωνικό κεφάλαιο και στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια και σεμινάρια, έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και είναι κριτής σε σημαντικό αριθμό ακαδημαϊκών περιοδικών γύρω από την Κοινωνική Εργασία.


Ράτσικα Νικολέτα

Η Δρ. Ράτσικα Νικολέτα, είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινοτικής Κοινωνικής Εργασίας στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας και Κοινωνικής Εργασίας. Είναι διδάκτορας Κοινωνικής Εργασίας του Ume University της Σουηδίας. Έχει πλούσιο ακαδημαϊκό, διδακτικό αλλά και ερευνητικό έργο σε ελληνικά και διεθνή προγράμματα, δημοσιευμένα άρθρα σε αναγνωρισμένα περιοδικά, καθώς και κεφάλαια σε βιβλία.