Κινητική Μάθηση και Κινητικός Έλεγχος

45,00 

In Stock

Λεπτομέρειες

Σελίδες

496

ISBN13

978-618-5242-30-5

Έτος Έκδοσης

2018

Διαστάσεις

21×29 cm

Εσωτερικό Βιβλίου

Ασπρόμαυρο

Συνοδευτικό Υλικό

Όχι

Γλώσσα

Ελληνικά

Βάρος 1,236 kg
Κωδικός Ευδόξου

77119203

In Stock

Το σύγγραμμα «Κινητική Μάθηση και Κινητικός Έλεγχος: Έννοιες και Εφαρμογές» παρέχει μια εισαγωγική μελέτη της κινητικής μάθησης και του κινητικού ελέγχου για φοιτητές/τριες που φιλοδοξούν να δραστηριοποιηθούν στην επιστήμη του αθλητισμού, τη φυσική αγωγή και σε άλλα επαγγέλματα που έχουν ως αντικείμενο μελέτης την κίνηση.

Το σύγγραμμα ξεκινά με μια εισαγωγή στις κινητικές δεξιότητες και τον κινητικό έλεγχο, συνεχίζει με την προσοχή, τη μνήμη, και τη μάθηση, και τελειώνει με μια συζήτηση για την εκπαίδευση –διδασκαλία, την ανατροφοδότηση, και τις μεθόδους πρακτικής άσκησης. Η ισχυρή ερευνητική τεκμηρίωση του συγγράμματος, η σαφής παρουσίαση και οι πρακτικές εφαρμογές θα βοηθήσουν τους/τις φοιτητές/τριες να οικοδομήσουν μια σταθερή βάση στις κινητικές δεξιότητες και να τους/τις προετοιμάσουν για την περαιτέρω δική τους εξερεύνηση.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 11ης ΕΚΔΟΣΗΣ (1ης ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

  • Οι Τοποθετήσεις και τα Προβλήματα Εφαρμογής αφορούν τις έννοιες κάθε κεφαλαίου στις καθημερινές εμπειρίες και τις επαγγελματικές πρακτικές.
  • Τα θέματα για τους Επαγγελματίες καταδεικνύουν πώς η ύλη του κάθε κεφαλαίου συνδέεται με το πρακτικό περιβάλλον, ενθαρρύνοντας τους/τις φοιτητές/τριες να σκεφτούν πώς θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες με πρακτικούς τρόπους.
  • Νέο! Συζητήσεις για τις σχέσεις μεταξύ των κινήσεων και των νευροκινητικών διαδικασιών, τον ρόλο της όρασης στη σύλληψη (prehension), τις διαδικασίες εκτέλεσης και απόδοσης, τη γνωστική αιτιολόγηση για τη αμφίπλευρη μεταφορά, και άλλα πολλά έχουν προστεθεί στην παρούσα έκδοση.

Πρόλογος
Αφιέρωση

ΜΕΡΟΣ ΠΡΏΤΟ Εισαγωγή στις Κινητικές Δεξιότητες και Ικανότητες
1 Ταξινόμηση Κινητικών Δεξιοτήτων
2 Η Μέτρηση της Κινητικής Απόδοσης
3 Κινητικές Ικανότητες

ΜΕΡΟΣ ΔΕΎΤΕΡΟ Εισαγωγή στον Κινητικό Έλεγχο
4 Η Νευροκινητική Βάση του Κινητικού Ελέγχου
5 Θεωρίες Κινητικού Ελέγχου
6 Αισθητήρια Συστήματα του Κινητικού Ελέγχου
7 Χαρακτηριστικά Απόδοσης και Κινητικού Ελέγχου των Λειτουργικών Δεξιοτήτων
8 Προετοιμασία Ενέργειας

ΜΕΡΟΣ ΤΡΊΤΟ Προσοχή και Μνήμη
9 Η Προσοχή ως Πηγή Περιορισμένης Χωητικότητας
10 Συνιστώσες Μνήμης, Λήθη, και Στρατηγικές

ΜΕΡΟΣ ΤΈΤΑΡΤΟ Εισαγωγή στη Μάθηση των Κινητικών Δεξιοτήτων
11 Ορισμός και Αξιολόγηση της Μάθησης
12 Τα Στάδια της Μάθησης
13 Μεταφορά της Μάθησης

ΜΕΡΟΣ ΠΈΜΠΤΟ Διδασκαλία και Συμπληρωματική Ανατροφοδότηση
14 Επίδειξη και Λεκτικές Οδηγίες
15 Συμπληρωματική Ανατροφοδότηση

ΜΕΡΟΣ ΈΚΤΟ Συνθήκες Εξάσκησης
16 Μεταβλητότητα και Εξειδίκευση της Εξάσκησης
17 Ποσότητα της Κατανομή της Εξάσκησης
18 Ολική και Μερική Εξάσκηση
19 Νοερή Εξάσκηση

Γλωσσάρι
Βιβλιογραφικές αναφορές
Ευρετήριο Ονομάτων
Ευρετήριο όρων

Anderson David

Ο David Anderson είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Παιδιών, Νέων και Οικογενειών του San Francisco State University (SFSU). Είναι πρώην καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Κινησιολογίας της SFSU και ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, διδασκαλίας και ερευνητικών δραστηριοτήτων. Τα ερευνητικά του κέντρα βασίζονται στην κατανόηση του πώς αποκτώνται οι κινητικές δεξιότητες, πώς θα προωθηθεί η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων και πώς η κινητική δραστηριότητα επηρεάζει την ψυχολογική λειτουργία. Έχει συγγράψει πολυάριθμα επιστημονικά άρθρα, κεφάλαια βιβλίων, παρουσιάσεις, εγχειρίδια δραστηριοτήτων και έχει λάβει σημαντική χρηματοδότηση για την έρευνά του από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών και το Τμήμα της εκπαίδευσης. Τέλος ο David Anderson είναι ενεργός συνεργάτης στην Εθνική Ακαδημία Κινησιολογίας και υπηρετεί σε διάφορα συμβουλευτικά και συντακτικά συμβούλια.


Magill Richard

Ο Richard Magill είναι καθηγητής στο Τμήμα Κινησιολογίας όσο και στο Τμήμα Ψυχολογίας του Louisiana State University και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα στην εκπαιδευτική ψυχολογία από το Florida State University με εξειδίκευση στην κινητική μάθηση. Έχει διατελέσει αρχισυντάκτης του διεθνές ερευνητικού περιοδικού Research Quarterly for Exercise and Sport από το 1996 έως το 1999, έχοντας προηγουμένως διατελέσει εκδότης του τμήματος για την κινητική μάθηση. Είναι μέλος και της ομάδας σύνταξης του περιοδικού Journal of Motor Behavior και έχει παράσχει εκδοτική βοήθεια σε πολλά άλλα περιοδικά κινητής μάθησης σε όλο τον κόσμο. 


Τραυλός Αντώνιος

Ο Αντώνιος Κ. Τραυλός είναι καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (TODA) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κατέχει Master of Arts (M.A.) από το McGill University και Doctor of Philosophy (Ph.D.) από το University of Alberta με ειδίκευση στην Αθλητική Ψυχολογία και την Κινητική Μάθηση. Διετέλεσε Πρόεδρος του ΤΟΔΑ και ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπου ένα σημαντικό μέρος επικεντρώνεται στον τομέα της Κινητικής Μάθησης και του Κινητικού Ελέγχου. Έχει συγγράψει αρκετά επιστημονικά άρθρα που διαπραγματεύονται θεματικές ενότητες του συγγράμματος, όπως τη διδασκαλία και μάθηση κινητικών δεξιοτήτων, την ανατροφοδότηση, και τις συνθήκες εξάσκησης. Είναι reviewer και επιμελητής (editor) σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τέλος, έχει συγγράψει επιστημονικά συγγράμματα και αρκετά κεφάλαια σε βιβλία που έχουν σχέση με την επιστήμη της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, την κινητική ανάπτυξη, και την εκπαίδευση γενικότερα. Για περισσότερες πληροφορίες στα ελληνικά, βλ. http://sportmanagement.uop.gr/images/uop/faculty/cvs/cv-atravlos-gr.pdf και στα αγγλικά, βλ. http://sportmanagement.uop.gr/images/uop/faculty/english_cvs/cv-atravlos-en.pdf