Καινοτομία Επιχειρηματικού Προτύπου

18,00 

Εξαντλημένο

Λεπτομέρειες

Βάρος 0,332 kg

Εξαντλημένο

Το επιχειρηματικό πρότυπο αναπαριστά τις στρατηγικές επιλογές που πραγματοποιεί μια επιχείρηση, καθώς και τις λειτουργικές επιπτώσεις που αυτές παρουσιάζουν. Ουσιαστικά αποτελεί έναν ολιστικό και συστηματικό τρόπο ανάλυσης και περιγραφής των τρόπων και μέσων με τα οποία μια επιχείρηση λειτουργεί. Το επιχειρηματικό πρότυπο περιλαμβάνει ένα μεγάλο πλήθος διαφορετικών στοιχείων, τα οποία, σε γενικές γραμμές, καλύπτουν τη σύλληψη της αξίας, τη δημιουργία της αξίας, τις στρατηγικές επιλογές και την αξία των δικτύων μια επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο αναπαριστά την αρχιτεκτονική δομή μιας επιχείρησης η οποία αναπτύσσεται με στόχο την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου ο οποίος συνήθως είναι η πρόταση αξίας (valueproposition).

 Η σημαντικότητα ενός επιχειρηματικού προτύπου τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι αποτελεί τον πυρήνα και οδηγό της εκάστοτε στρατηγικής, καθώς και τον τρόπο αποκωδικοποίησης, κατανόησης και αποτελεσματικής επικοινωνίας της, τόσο εντός της επιχείρησης όσο και σε ολόκληρο το οικοσύστημα με το οποίο αυτή αλληλοεπιδρά.

 Το συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζει την ανάπτυξη και εμπειρική εφαρμογή ενός εννοιολογικού πλαισίου για την αξιολόγηση της καινοτομίας επιχειρηματικού προτύπου μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εξετάζοντας ταυτόχρονα την επιρροή του οργανωσιακού σχεδιασμού ως βασικό αίτιο της επιχειρηματικής αριστείας. Επίσης, αναλύονται οι προοπτικές και σύγχρονες τάσεις της καινοτομίας επιχειρηματικού προτύπου, ενώ παρουσιάζεται και μια εμπειρική εφαρμογή σε δείγμα Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ασχολούνται με θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, αλλά και σε ερευνητές και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Βάλβη Θεοδώρα

Η Δρ. Θεοδώρα Βάλβη είναι διδάκτωρ του ΕΚΠΑ (Σχολή Θετικών Επιστήμων-ΜΙΘΕ) και στέλεχος της Τραπέζης Πειραιώς με εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά και την ελεγκτική-λογιστική έχει δε πολύχρονη εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων και στέλεχος τραπεζών και του Χρηματιστήριου Αθηνών. Έχει συμβάλλει με ουσιαστικό και ενδελεχή τρόπο στην σύνθεση και συγγραφή ενός από τα πρώτα συγγράμματα στα Ελληνικά με τίτλο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: Θεωρία και Πράξη», καθώς και στη δημοσίευση“Smartphone affordance: Achieving Better Business through Ιnnovation”, Journal of the Knowledge Economy, SPRINGER. Είναι επισης συν-συγγραφέας του βιβλίου “Wireless Mobility in Organizations: Utilizing Social, Individual and Organizational Intelligence”, το οποίο δημοσιεύτηκε από τον εκδοτικό οίκο PALGRAVE.


Βλιάμος Σπύρος

Ο Δρ. Σπύρος Βλιάμος είναι Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας με εξειδίκευση στα Θεσμικά Οικονομικά και την Επιχειρηματικότητα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Κοσμήτωρ της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (2015-σήμερα).Υπήρξε ο ιδρυτής και από τότε (2002) μόνιμο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Παν-Ευρωπαϊκής Ομάδας Επιχειρηματικής Έρευνας (PEER Group) στο Université de Paris, Dauphine. Επίσης είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διδακτικού Προσωπικού του Προγράμματος Ευρωπαϊκών Διδακτορικών Σπουδών European University Network on Entrepreneurship Research. Διετέλεσε EθνικόςEμπειρογνώμονας στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ispra, Ιταλίας, Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Ελληνικού Υπουργείου Απασχόλησης, Σύμβουλος Διοικήσεως της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως, μέλος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και μέλος του Δ.Σ. του ΟΤΕ Α.Ε.


Καραγιάννης Ηλίας

Ο Δρ. Ηλίας Καραγιάννης είναι Τακτικός Καθηγητής Επιστήμης, Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, όπως επίσης συνιδρυτής και διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Επιχειρηματικής Χρηματο-οικονομικής και Διευθυντής Έρευνας για Επιστήμη, Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα του Ερευνητικού Κέντρου Ευρωπαϊκής Ένωσης (EURC) στο School of Business του Πανεπιστημίου George Washington των ΗΠΑ. Έχει μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, όπως: IEEE Transactions in Engineering Management, Research Policy, R&D Management, International Journal of Technology Management, Technovation, Journal of Technology Transfer, Engineering Management Journal, Journal of Growth and Change, Review of Regional Studies. Έχει διατελέσει σύμβουλος πολλών τεχνολογικών δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων της Παγκοσμιας Τράπεζας (WB), της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC), της Δια-Αμερικανικης Αναπτυξιακής Τράπεζας (IADB), της Υπηρεσιας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID), του Ερευνητικού Προγράμματος Καινοτομίας Μικρών Επιχειρήσεων του Εθνικού Ιδρύματος Έρευνας των ΗΠΑ (SBIR), του Εθνικού Ινστιτούτου Προτυπων και Τεχνολογιας των ΗΠΑ (NIST), της Εθνικής Κοινοπραξιας για Προηγμενη Κατασκευαστικη Βιομηχανια των ΗΠΑ (NACFAM), USN CNO Office, Sandia National Laboratories‘ New Technological Ventures Initiative, General Electric Corporate Training & Development Center, Cowen & Co, First Albany International και πολλων αλλων.